På nedenstående tidslinje finder du samtlige artikler, som foreningen har udgivet fra dens start.
Du har hermed lejlighed til at studere foreningens historie og læse om de emner, der var aktuelle gennem de sidste 70 år. 

 

     
  —1948 

Historisk forening for Værløse kommune blev stiftet d. 30. sept. 1948 ved et møde på Lille Værløse kommuneskole, hvor 18 interesserede var mødt frem.
Tanken der lå til grund for dannelsen af denne forening var dog langt ældre. En kreds af mænd og kvinder havde længe interesseret sig for sognets og egnens historie, og disse tog i sommeren 1948 initiativet til oprettelse af en forening til at varetage geologiske, topografiske, historiske og kulturelle interesser på egnen.
Den 2. juli sammenkaldtes til et forberedende møde, hvor ialt 11 mænd og kvinder var indbudte til drøftelse af emnet. Der blev nedsat et arbejdsudvalg og foreningen blev d. 30. september en realitet.

     
  —1949  Forord
I årets løb
Jorden under vore fødder
En kvindegrav fra Værløse Flyveplads
     
  —1950 I årets løb
Vej og bygd i fortidens dage
Jonstrup Vandmølle
     
  —1951 I årets løb
Værløse kirke
Stednavne omkring Lille Værløse
     
  —1952 I årets løb
Omkring den historiske samling
Oldtidsminderne i Værløse sogn
Udgravning af kælder på slagtermester Kondrups ejendom i Lille Værløse
     
  —1953 I årets løb
Indvielsen af de historiske samlinger
Beretning
De fundne sager fra graven
Historisk forenings udgravning i Farum Lillevang
Samarbejde og fælles mål
     
  —1954

I årets løb
Gravminder i Værløse Kirke
Fund fra Søndersø

     
  —1955

I årets løb
Jonstrup Statsseminarium
Sofie Fiskebæk

     
  —1956

I årets løb
Undersøgelserne i Værløse kirke 1956
En udgravning på Værløse kirkegård

     
  —1957

I årets løb
Værløse kirke
Ildebranden i Lille Værløse
Soldaterbreve
Et godt skudsmål

     
  —1958

I årets løb
Værløse og omegn
Værløseegnens "SKALK"
Hvorfor samler man på potteskår?
En jægerboplads ved Borup sø
Grd. Karl Larsen, Solvang, Farum
Den strenge præst i Kirke Værløse
Klage over bybrønden i Ll.Værløse
Et par gamle soldaterbreve

     
  —1959

I årets løb
Udgravning under den gamle kro i Lille Værløse
Den store ilde brand i Lille Værløse 12. februar 1794
Erindringer fremsatte til Lille-Værløses brandlidte Beboere
Knud Hjortø
Værket ved Søndersø Københavns Vandforsyning 1859-1959
Træk fra ]onstrup Seminarium gennem Aarene 1809-1959

     
  —1960

I årets løb
Proprietær Grut-Hansen, Kollekolle
Hædersgaven - Minder fra det gamle Værløse
Træk af Knardrup Klosters historie og om planteminder fra dets have
Plantefund
Geographisk -statistisk Beskrivelse over Kjøbenhavns Amt
Et brandbrev fra l794
En undersøgelse i Farum Kirke

     
  —1961

I årets løb
Det ældste ]onstrup
Fund af kælder i ]onstrup
Gamle dokumenter fortæller
Om udgravning af en vandmølle i Kirke Værløse
Ældste dokument med navnet Værløse
Værløse Kirkes ældste Regnskab
Sjællands Stifts Landebog af 1567

     
  —1962

I årets løb
En undersøgelse af gulvet 1 Herlev kirke
Mine erindringer fra Mosegården
Ved Arbejderforeningens 50-års jubilæum 1. april 1900
Værløse Sogn for 300 Aar siden
Udgravning på Almager
Ældste dokument med navnet Lille Værløse
Et christeligt Brev
Værløse by- og brandhorn

     
  —1963 

I årets løb
Kulhus - Den gamle overførsterbolig
En dysse i Hareskoven
Et museum i skoven
Værløses faldne og veteraner 1864
Peter K. Olsen

     
  —1964

I årets løb
Lidt om de ældste præster i Værløse
Gamle mark- og stednavne i Bringe
Værløse ved århundredskiftet
Huset ved kirkegårdsmuren i KirkeVærløse
En klokkerstrid i Gandløse
Undersøgelser i Lille Værløse bymidte 1964
Værløses faldne og veteraner 1864

     
  —1965

I årets løb
Om ældre tiders navneskik
Fra sogneforstanderskab til magistrat 1841-1966
Fortegnelse over formænd for sogneforstanderskabet og sognerådsformænd Værløse Kommune 1841-1966
En gammel navneklud fortæller
Egnshistorie i kort og billeder

     
  —1966

I årets løb
Hans Ellekilde, nekrolog
Folkesagn fra Værløse sogn
Skovfoged L.F.Thomsen i"Ravnehus"
Harald Nielsson, nekrolog

     
  —1967

I årets løb
Lidt om skov- og tørveredskaber
Lille Værløse Asyl 1867-1967
Barndom og ungdom iVærløse sogn 1899-1929 Højlund, Ryetgård og Mosegård
Nogle data om Ønskebøgen

     
  —1968

I årets løb
Oplevelser i Krigen 1848
Folkesagn og overtro fra Værløse og omegn
Efter 20 år
De 2 skovalen

     
  —1969

I årets løb
Om Knud Hjortø
Min skolevej af Knud Hjortø
4 slibesten
En skov, indhegningen kaldet - Om Bøndernes Hegns historie
]onstrup kgl. Uldenmanufaktur

     
 

—1970

I årets løb
Egnsmuseum - Mosegården -Værløse
Det ældste skrift med navnet Kollekolle
Udstilling af gamle Værløse-kort
Omkring museet på Mosegården
Syvstjernen

     
  —1971 I årets løb
De gamle fortalte Optegnelser fra min barndoms by, Bringe
Agernhaver og Indelukker
Lille Værløse Kirke
Beretning om Skovfoged Lars Frandsen Thomsen
Gamle Fotografier
Udgravning 1 Farum Lillevang
     
  —1972 I årets løb
Regne - penninge
Museumsnr.13/1953. Lysestage
Da Syndfloden kom
Brøndfigur på Højgård
Karen Seierøe Mortensen, nekrolog
Vej og sti i Værløse sogn i svundne tider
Det lange brev fra den lange rejse
Min skoletid i Jonstrup
Vise: Skovbal ved Ønskebøgen
     
  —1973 Jubilæumsskrift 1948-1973

I årets løb
Historisk Forenings jubilæum
Skovløber Jens Nielsen, Ryet 
Et englehoved fra Værløsegård
Ertebølle-bopladsen ved Veksø Bro
De unævnelige
Ferskvandsfiskeriet på Værløseegnen i ældre tid
     
 

—1974

I årets løb
Lidt om museumsplaner
Svenske vold
Anders Poulsen Grøn - Mindeord
Værket ved Søndersø I874- I974
Søndersø og dens omgivelser
Erindringer fra det gamle Værløse
Svend Lund - Nekrolog
Kristentøj - zoo-årige dåbsdragter
Den kongelige belønningsmedaille til Karl K. Nielsen
     
  —1975 I årets løb
Sten-strøninger
Sækkedamshusets brønde
Oldemors fine hue
Lille Værløse bys marker 1775-1975
Madam Henze
Juleforberedelse på Paradisgården
     
  —1976 I årets løb
Morvilles Minde
Et fund på Mosegården
De 3 Værløse Malere
Borupgård
     
  —1977 Mindeord ved Karl K. Nielsens begravelse d. 25. november 1977
I årets løb
Hareskovbanen elektrificeres
Før og Nu - Billeder af udstillingen
Fra Overdrev til Hareskovby
Sognerådsvalg
Fra det gamle Værløse
     
  —1978 I årets løb
Museets arbejde I årets løb
Oldsagssamlingen på Mosegården
Karls sidste gave
Harreskovene
Udskiftningen af Lille Værløse by
Støfnæs herred
En ukendt svæveflypioner
Einer Andersen - Nekrolog
     
  —1979 I årets løb
Nora fylder 100 år
Jonstrup Seminarium
Bringe - En gammel landsby forsvandt
Bringe - Erindringer fra min barndoms skolevej til Jonstrup
Værløse Fægyde
Afsløring af mindeplade for Karl K. Nielsen
     
  —1980 I årets løb
2S år i Historisk Forenings bestyrelse
Sakrale riller i sten Upåagtede helleristninger
Gamle vejspor og hulvej e i skovene omkring LilleVærløse
Gamle vejspor og hulvej e i skovene omkring LilleVærløse
Eleonora Jensen - Nekrolog
Otto Jensen - Nekrolog
Fra det gamle Værløse
     
  —1981 I årets løb
Harrekilde
Fortidens kranieoperationer
En »kobberøkse« af grønsten
Aksel Sandemose som redaktør og journalist i Hareskovby
     
  —1982 I årets løb
Værløse lokalhistoriske arkiv - en præsentation
Elisabeths brudekjole
Da Paradisgårdene forsvandt
Granitflager som ledetype
Vibygårdsmose kraniets alder
Ildebranden i Lille Værløse 18. maj 1786
     
  —1983 I årets løb
Stolpehuller og stokkehuller
De svenske grave på Smørumnedre mark
Fra gård nr. 11 til museum
Jens Larsen
Mosegaarden
Gadekærshuset
     
  —1984 I årets løb
4. maj 1945. Danmark befriet
Rettelse til » De svenske Crave« paa Smørumnedre Bymark. Årskr. 1983
Fundene under Gadekærshuset
Rillesten i Carnac
Rillesten i udlandet
Registrering af Oldtidsminder omkring Værløse før og nu
Da der var Gjønger i Værløse sogn
Haveanlæg ved gårde og huse i ældre tid
Den natlige flugt fra Værløse
     
  —1985 I årets løb
Ellens Lyst
Karakterdukkerfra 1910-1930
Behandlingsspor på patienter fra stenalderens »skadestuer«. Årsag, behandling og forløb
Kaj og hans avis
Ungdomsvandringer i mit fødeland
Museumsindvielse i Lille Værløse
Kvadrater og as tro-anlæg
V-sten ved Flyvestation Værløse
Fra Værløseegnen i gamle dage
Oldtidens offerfund fra Værløse
Jørgen Værløse. Forfatteren, der blev berømt og glemt
Det gamle kommunekontor i Bygaden
     
  —1986 I årets løb
Lidt om arkiver og slægtshistoriske arkivalier
Værløse-virket
Værebro sværdet. Et enægget sværd fra tidlig yngre germanertid
Yngre stenalders slebne flintøkser
Mon vi har ham her?
     
  —1987 I årets løb
Skovene ved Værløse, et strejftog gennem tiderne
Mennesker og dyr igennem tiderne i vore skove omkring Værløse
Forhistoriske almanakker
Om bier og biavl i fortiden
Arkivalier I årets løb
Stenøkse med ornamentik
Fortidsminder i Værløse. Stenalderen
     
  —1988 I årets løb
Et glemt håndværk
Om Bringe landsbys udskiftning i 1779
Fra arkivet
Mere om V-sten
Hyrdehorn
Oldsamlingen fra Vindekilde
Skovridere i Værløseområdet
     
  —1989 I årets løb
De ældste skoler i Værløse
Degne, skoleholdere og lærere
Glimt fra en barndom i U. Værløse skole
Kirke Værløse Skole
Skolebøger på Værløse Museum
Det borende X og Værløse
Lille Værløse 1775 - 1957 - 1987
Harreskovvejen
Knardrupriddere i svunden tid
     
  —1990 I årets løb
Skolebøger på Værløse Museum
Børneskolen i Jonstrup
Små glimt fra min skoletid i Jonstrup
Hareskov Skole
Hareskovpavillonen
Dobbeltøkserne fra Lundsbakkegraven
Fiskebæk naturskole
     
  —1991 I årets løb
Vindekildesamlingen
En håndfuld spydspidser
Højeloftsvej og Højeloft Vænge
En beretning om et ligsyn i Bringe 1771
Belysning gennem tiderne
Braaderne
Værløse Overdrev under forvandling
     
  —1992 I årets løb
Møntskatten fra Kirke Værløse
Det ene og det andet Værløse
En vandring gennem Værløse sogn
Jordejere i Værløse i middelalderen
Billedserie
     
  —1993 I årets løb
3-vangsbruget i Kirke Værløse
En højrække i Værløse sogn
Tændernes historie fra Eningshøj
Alugod og Svastika
Skolekrogen
Erindringer om en sø
     
  —1994 I årets løb
De Slesvigske krige og Værløse
Sandet
Ib Friis-tegninger
Livet på Sandet
Sølvlommeuret
Da hovmod stod for fald
     
  —1995 I årets løb
Det skete for 50 år siden
Tre grave med romersk import i Værløse sogn
Den store nøddesag
Sognefogeden - Centraladministrationens forlængede arm!
2 gravminder
Postkort fra Lejren ved Værløse
     
  —1996 I årets løb
Et smykke fra tidlig kristen tid i Værløse
Landsbysmeden og hans smedje
Poststemplerne
Skandrups Alle og manden bag navnet
Portrætter af Lille Værløse huse
Svend Nielsen 1903-1996, Nekrolog
     
  —1997 I årets løb
Fund fra jægerstenalderen på Værløse museum
De forhistoriske symbolriller
Søndergårdsvej - Værløses ældste parcelhusudstykning
Annexgaarden efter 1920
     
  —1998 l årets løb
Da Hedeby kom til Værløse
Et gensyn med middelaldergraven i Kirke Værløse
Johannes fra Værløse
Jon Jonsen Litle
     
  —1999 I årets løb
Dreng ved Søndersø omkring 1945
De sidste år i Jonstrup
Den første automobilrute
300 året for Von Langens fødsel
Kirken i Hareskovby
Postkort fra Jonstrup
     
  —2000 I årets løb
Mindesten i Nørreskov
Mølleren i Knardrup
Fra valgbarhed til flertal fra 1908 til 1998
KFUM'S Soldaterhjem i Værløse
Flyvestation Værløse
     
  —2001 l årets løb
Broerne ved Fiskebæk
Afstemningen, der gjorde kommunen større
Golfbanens 15. hul…
En skovfører fra 1914
     
  —2002 I årets løb
Værløse Museum gennem 50 år
Naturskolen ved Fiskebæk
Nogle huse og bygninger langs bygaden i Kr. Værløse
Drømmen om en Lokal avis
Socialdemokratiets første år i Værløse
     
  —2003 I årets løb
Kirke Værløse-billeder
LAT-nazilejren i Hareskoven
Pesten i Værløse 1711
Manden der købte salvegardebreve
     
  —2004 I årets løb
Et studie i Værløse s Byudvikling
Arkæologien siden Karl Nielsen
Alterna
Lokalaviser i Værløse
     
  —2005 I årets løb
Da bonden solgte sin jord
Hareskovbys opståen og udvikling indtil 1960
Sophus på Skidtet, eller sidste Kapitel af en Værløsegaards historie
Pottemagerværksted fra jernalderen i Værløse Vest
"... jeg skulle jo altså være en person uden fædreland" - en skæbne fra Værløse
     
  —2006 I årets løb
Historisk Forening i en ny konstruktion
Nej, må jeg så be’ om den gamle ”Slangerupper”
Arkæologiske undersøgelser ved Ryget Skovby
Kommunal identitet eller godt naboskab?
Historisk Forening 1948 - 2006
In memoriam Einar Laumann Jørgensen
     
  —2007 I årets løb
Fra Knardrup til Snydebro, Mosegaardens Vindekildesamling
Et Strejftog i Farum-Værløses præstehistorie 1663-1857
Skatholm og dens mennesker
Værløse-egnen på Englandskrigenes tid
Der var engang en flyveplads ved Værløse
     
  —2008 Oldtidsvejene i Furesø Kommune
Hareskovens Stenmonumenter
Værløsegaard og dens mennesker
Hareskov Skole 1918-2007. Et skolehistorisk frilandsmuseum
Doktor Larsen, læge i Hareskovby 1923-1962
Foreningens 60-års fødselsdag
I årets løb
     
  —2009 En runddysse i Hareskoven
Vognmand Niels Nielsen, Birkedal, 1/4 1869 – 5/7 1946.- Min far
Det første menighedsråd for Værløse sogn
Værløse i 1900-tallets første årti
I årets løb
     
  —2010 Bent Damsgaard-Sørensen in memoriam side
To nedbrændte gårde fra 1500-tallets Jonstrup
”Geniet fra Værløse” – en mønsterbryder
Om en modstandschef fra Værløse (1943-1944)
Den gamle skolefrøken fortæller
Værløseborger nr. 10.000
I årets løb
     
 

—2011

Værløsefiblen og Alugodo
En lærerfamilie fra Farum
Paradisgården ved Kirke Værløse
Livets kamp i Hareskov og på østfronten
Tiden efter besættelsen og sommeren 1946 i Værløselejren
I årets løb
     
  —2012 Kirke Værløse kirke
Karen Marie – et kvindeliv
Den gamle ANRA-bygning
Mindetræer på Mosegaarden
Værløse fik rådhus for 20 år siden
I årets løb
     
  —2013 Stenalderhuset ved Kollekolle
Omkring Kirke Værløse kirke
De to tvejer fra kirketårnet i Kirke Værløse
Klostergården
Nordmanden, der kom til Jonstrup
Aktivscenens historie
I årets løb
     
  —2014 Stenhuggeren fra Værløse 1760 - 85
Quindfolk på Ølstykke herredsting– lige efter enevældens indførelse
Furesø og krigen 1864
Flyvestation Værløse. En arbejdsplads for Transporteskadrille 721
Fra Gl. Hareskovvej til S-stationen -En debat uden ende
I årets løb
     
  —2015 Detektorfund fra Borupgård
Hareskov og Hjortespring - kongelig vildtbane
En livsrejse fra Jonstrup til Kongens Nytorv
Da sogneråd og skolekommission lagde arm i 1884-85
Uventet besøg under besættelsen
I årets løb
     
  —2016 Glimt fra Værløses posthistorie
Fra jæger til bonde ved Furesø
Bothelstorp - Den forsvundne landsby
Jonstrup Seminariums kanonkugle
Aagaardens Rideskole
Året 2016
     
  —2017 Furesø-kirkernes rester af kalkmalerier fra 1100-tallet
Da Lille Værløse fik ny skole i 1867
Familien i skovløberboligen "Søhus" i Jonstrup Vang
Værløse Apotek - 50 år i Værløse
Året 2017
     
  —2018 En fredet gravsten og et særligt postkort fra Kirke Værløse
En lille ”araber” har fundet vejen til Værløse
Hvor stammer musketereden fra?
Jonstrup-ordbogen – elevsprog på Jonstrup
Barndomserindringer fra Søndergårds Villaby
Året 2018
     
  —2019 Fund fra flyvestationen, Sten- og jernalderbopladser på Flyvestation Værløse
Vikingesmykke i Urnesstil fundet i Værløse
Furesø Arkæologigruppe gennem 40 år
Jonstruptraditionerne - Seminarielivets fest og farver
Syvstjernekvarteret i 40'erne
2019 Kalender
     
  —2020

Kampen om Søndersø - en vandet historie
Aagaardens tidligste historie - som Skovlyst
Stig Bredstrup - seminarieforstander og sognerådsformand
100 års udvikling på det yderste overdrev - Åvejskvarteret
”Det var ikke altid lige nemt” - erindringer om byudvikling i Værløse
2020 Kalender

     
  —2021 Stenhuggeren fra Værløse, 2.del. Martin Ulbrichts vildtbanesten og andre skelsten
De tre Værløsemalere
Værløsebonde tabte alt, men nægtede at give op
Bymidten - bevar mig vel! En 60-års jubilar kan se tilbage på både succeser og skader - og frem til stigende udfordringer
2021 Kalender
     
d —2022

Vandtårnet på Laanshøj står der endnu
Fra parforcejagt til urørt skov
En modig kunstner - og en fantastisk far Anekdoter om maleren og spøgefuglen Niels Macholm
Familien Eichen på Walgerholm
Om forandringerne omkring Brådervej
2022 Kalender

d    
  —2023 Forfatterinden Ebba Tramps barndom på Værløsegaard
Vandværket Højbo i Hareskoven
Ib Palmelund og Idrætsforeningen
Syvstjerneskolen
Glimt fra 75-års Jubilumsfesten
75-års jubilæets modeopvisning anno 1948
Året 2023