Furesø Arkæologi- og Detektorgruppen har været tilknyttet Mosegaarden siden 1979, som interesse og arbejdsgruppe. Vi er meget interesseret i at få nye medlemmer.

Kort om vores aktiviteter eller vores hobby, som alle har med arkæologi og fortiden at gøre:

 • Gruppen refererer til bestyrelsen i Værløseegnens Historiske Forening og samarbejder med Furesø Museer og Farum Lokalhistoriske Forening. Arkæologigruppen og Detektorgruppen virker i praksis som to adskilte grupper, som ledes og koordineres af Arkæologiudvalget.
 • Gruppens mål er at have et højt niveau af arkæologisk viden og ikke mindst at have et indgående kendskab til egnens fortid og de kulturspor og arkæologiske fund vore forfædre har efterladt sig.
 • Gruppen modtager gerne nye medlemmer og arrangerer kurser i arkæologi og egnens fortid. Medlemskab forudsætter et medlemskab af Værløse Egnens Historiske Forening.
 • Gruppen prioriterer et hyggeligt samvær meget højt.
 • AFTENMØDER: Hver måned er der på Mosegaarden et foredrag med egne eller eksterne foredragsholdere. Nogle gange tager vi på museumsbesøg, og ser nye arkæologiske udstillinger. Foredragene starter normalt Kl. 19.30. .
 • Skovrekognosceringer og aktiviteter i skoven. Søndag formiddage leder vi efter fortidsspor og i det hele taget spor efter alle tiders aktiviteter i skovene. Alle oplysninger lægges ind i en database, som vi kalder Skovdatabasen. Den skal blandt andet være grundlag for spændende ture og udflugter. Rekognosceringerne og skovvandringer starter søndag formiddage Kl. 10.00 fra Mosegaarden. Spændende og hyggelige ture med masser af motion og frisk luft. Der henvises også til foreningens nyhedsbreve.
 • Udgravninger og detektorundersøgelser deltager gruppen i, når de er aktuelle i samarbejde med Museum Nordsjælland
 • ARKÆOLOGIENS DAG. Hvert år afholder vi en Arkæologiens dag for alle børn og voksne med egnens fortid i centrum.

  Her finder du Arkæologigruppens program.
 • Furesø Detektorgruppe er en del af arkæologigruppen, men arbejder som en adskilt gruppe i henhold til eget program for møder og detektorundersøgelser. Vedrørende program, aktiviteter og medlemskab kontakt: Freddy Arntsen, som er Detektorgruppens daglige leder, Tel.: 9385 0970 eller send en besked.
 • Furesø Detektorgruppe har sin egen Facebookside, som du finder på: https://www.facebook.com/groups/159338127422287/, hvor du også kan søge om optagelse i den private gruppe. Facebooksiden blev oprettet i 2010.

Fra 2011 til 2023 har Furesø Detektorgruppe haft sin egen hjemmeside, men fremover sker al information via Facebooksiden.

Fuarks hjemmesiden indeholder dog så mange værdifulde oplysninger og skønne billeder, detektorfund og meget andet om Detektorgruppens aktiviteter, at Værløseegnens Historiske Forening har besluttet at overfære indholdet til foreningens egen hjemmeside. Det er kun indholdet, der overføres, mens designet af siderne i sagens natur ikke kan tages med. Du kan se indholdet fra de snart historiske fuarksider på https://vaerloesehistorie.dk/fuarkmenu.

arkæologiforside

  • REJSER. Hvert år er vi på en længere tur eller rejse. Det kan være ture i Danmark eller vore nabolande. Vi har for eksempel været i Lapland og tre gange i Frankrig, en gang i Nordspanien og en gang i Sydtyskland. 

   I 2024 går turen Sydvestengland.  Alle i Arkæologigruppen og Skov-vandringsgruppen vil få program-met tilsendt, hvorefter der er tilmelding efter ”først til mølle” til Kulturrejser Europa. Vi samarbejder med DAA, og Oldskriftsselskabet har givet tilsagn om at udsende programmet til deres medlemmer. Læs programmet her.

  • I samarbejde med Furesø Museers ledelse laver vi arkæologiske udstillinger. Der er altid aktiviteter i gang. Her er mulighed for at udfolde mange talenter og blive klogere på vores egns rige og spændende fortid.
  • I samarbejde med Museum Nordsjælland og Furesø Museum har vi affotograferet og registreret alle fund fra Furesøegnen.
  • Vi samarbejder med naboforeninger, er medlem af sammenslutningen Danske Amatørarkæologer, DAA og er i stadig dialog med arkæologerne på Museum Nordsjælland.

   Vil du vide mere om Furesø Arkæologi- og Detektorgruppe, kontakt venligst:
   Niels Bødker Thomsen
   Bjørnsholmvej 44, 3500 Værløse
   Telefon: 44 48 18 08 eller 51 18 17 53
   Her kan du sende en besked til Niels.