Foto: Niels B. Thomsen  Klik på et billede for at se det større

Tak

Takket være et fantastisk samarbejde mellem Furesø Kommune, Furesø Museer og Værløseegnens Historiske Forening lykkedes det at samle de nødvendige 75.000 kr. til rekonstruktionen af Alugods ansigt og til en udstilling på Furesø Museer. Her skal rettes en meget stor tak til samarbejdet og de mange borgere, foreningsmedlemmer, ansatte på rådhuset, kommunen, spejderne, erhverv, Fond til fremme af oldtidssti i Nordøstsjælland, Sammenslutningen af Lokalhistoriske Foreninger og ikke mindst til Aage & Johanne Louis-Hansens Fond, der har bidraget til Alugodprojektet.   

Det videre forløb

 I ugen før jul blev Alugods kranie transporteret til Retsmedicinsk Institut, idet rekonstruktionen skulle begynde allerede den 2. januar, da skulptør Bjørn Skaarup i øjeblikket er i Danmark. Fortalt i korte træk skal der foretages en 3D-scanning af kraniet med påsat underkæbe, og i et samarbejde mellem professor Niels Lynnerup og Skaarup modelleres der muskler, sener mm. til Alugods hoved har fået et oprindeligt udseende. Herefter vil en konservator foretage gipsafstøbninger af rekonstruktionen, da voksmodellen ikke er 100 % holdbar. Endelig foretages der toning og farvning af gipskopien. Og Alugod er klar til at vende tilbage til Furesø Kommune.

  Se en video fra rekonstruktionen

Rekonstruktionen af Alugods ansigt er  færdig, og Retsmedicinsk Institut er i gang med at fremstille gipsafstøbninger. Det er for nylig besluttet, at der også skal foretages en afstøbning i bronze. Dette skal ske på et støberi i Firenze. Denne afstøbning er lovet klar til først i april.
Der er planlagt en velkomstceremoni for Alugod på Furesø Kommunes rådhus.  Herefter vil Alugod blive udstillet på Furesømuseer. Udstillingen forventes klar inden sommerferien.