• Arrangementsudvalget ledes af Tove Jensen. De øvrige medlemmer er: Conny Laustsen, Niels Bødker Thomsen, Anne-Marie Bach, Ole B. Kristensen, Frank Severin Hansen, Hans-Henrik Trærup Madsen, Morten Mortensen.
 • Udvalget beskæftiger sig med medlemsarrangementer med historisk tilsnit
 • Arrangementerne har normalt fri adgang - også for ikke medlemmer, og det er selvfølgelig med henblik på at vække interesse for at melde sig ind i foreningen Værløseegnens Historiske Forening og Farum
 • Værløseegnens Historiske Forening og Farum Lokalhistoriske Forening har aftale om gensidig adgang til hinandens arrangementer
 • Ikke alle arrangementer kan vi afholde gratis, ind imellem må vi kræver et beløb for fx kaffe, brød og særlige udgifter, fx leje af lokale. Ved større arrangementer fx i Galaksen eller ved brug af fremmed foredragsholder, må vi kræve entre
 • Alle arrangementer søges annonceret i Bavnen med omtale i lokalpressen
 • Arrangementsudvalget udarbejder løbende en arrangementsplan.

Faste arrangementer:
 • Der arrangeres hvert år en forårs- og en efterårstur, begge med historisk tilsnit. Forårsturen er normalt en vandre- eller cykeltur i den nære omegn, mens efterårsturen er en længere udflugt fx med bus, og på denne tur er vi nødt til at opkræve en sum for at dække bus, entré og guider.
 
Ikke faste arrangementer:
 • Periodiske historiske foredrag Planlægning og udbydning af lokalhistoriske ture i vor skønne egn.
 • Udvalget vedligeholder og ajourfører et stort turmateriale
 • Andre arrangementer med historisk tilsnit
 • Rundvisninger på museet

Udvalget er altid interesseret i nye medlemmer, gerne personer der kan lide at arrangere ture, foredrag og lignende.
Henvendelse til Tove Jensen, tlf.: 3050 1172 eller send en besked her.