• Redaktionsudvalget ledes af Gurli Thuneby. De øvrige medlemmer er: David Holst, Niels Bødker Thomsen, Annette Winkel, Hans Christensen og Dieter Bolt

 • Udvalget refererer til bestyrelsen

 • Udvalget beskæftiger sig med skriftlig formidling, først og fremmest over for  medlemmerne, men også for at tiltrække nye medlemmer
 • Faste udgivelser er:
  - medlemsbladet Bavnen, der udkommer 4 gange om året 
  - årsskriftet Witherløse, der udkommer omkring marts hvert år
  Læs nærmere om Bavnen og Witherløse under publikationer, hvor du også kan finde vores Online bøger.

 • Andre udgivelser:
  - en hvervefolder, en brochure om foreningen med henblik på at hverve nye medlemmer, er udkommet.
  - udvalget etablerer studiekredse. En sådan har udgivet bogen "Furesøborgernes hverdagsliv i Englandskrigenes Slagskygge".

   Læs mere om  udgivne hæfter og bøger

  Foreningens hjemmeside planlægges i dette udvalg.
  Webmaster er Dieter Bolt, der gerne modtager forslag til forbedringer. kommentarer og ideer til såvel de faste udgivelser som studiekredse er velkomne. Henvendelse til Gurli Thuneby, tlf.: 2071 3202 eller send en besked.