Værløseegnens Historiske Forening udgiver årsskriftet Witherløse en gang årligt som regel i begyndelsen af marts måned og inden generalforsamlingen. Bladet indeholder historiske artikler hovedsageligt fra Værløseegnen og af en lødig historisk karakter. Årsskriftet omdeles af en gruppe medlemmer til alle medlemmerne.