Skåltegnsstenen i Jonstrup er vendt tilbage

skaaltegn1024I Værløse kendte vi indtil 2005 ikke til fund af sten med helleristninger. Men en planlagt bebyggelse nord for det gamle seminarium i Jonstrup medførte, at Kroppedal Museum ved Tåstrup foretog en besigtigelse af det udvalgte areal. Museumsinspektør Jens H. Jønsson, som havde det arkæologiske ansvar for vores område, fandt ved sin undersøgelse en sten, ca. 75 x 55 x 40 cm, med mindst 6 skåltegn, som lå i en stenbunke i kanten af en bevoksning med træer få meter inden for seminariets område. Tegnene er små runde fordybninger på 2 - 6 cm med en dybde på ½ - 2 cm. De er lavet ved gentagne knusninger med en hård slagsten i overfladen af en anden sten.

Skåltegn er den mest almindelige type af helleristninger. De findes af og til på sten, der indgår i dysser og jættestuer eller på store jordfaste sten. Et godt eksempel fra omegnen er Myrestenen i Ganløse Eged, hvor der findes over 30 skåltegn. Om betydningen af disse skåltegn er der gættet på, at de er soltegn eller symboler for frugtbarhed.

I 2006 foretog Kroppedal museum en forundersøgelse med prøvegravninger, som afslørede spor efter et par gårde fra 1600-tallet. I 2008 bleven større udgravning udført af Hørsholm Museum, som netop havde overtaget arkæologisk ansvar for Værløse Kommune. Der blev gjort mange fund af genstande og levn fra Jonstrup Bondeby, som er publiceret i foreningens årsskrift fra 2010. Vi havde håbet på fund fra broncealderen, men de må findes på andre steder i Jonstrupområdet.

Mens byggeriet stod på fra 2016 – 19 af den nye bebyggelse, som nu kaldes ”Højen”, blev stenen med skåltegnene taget i forvaring af Museum Nordsjælland i Hillerød. – I sommeren 2019 opstod et ønske i Historisk forening om at få stenen bragt tilbage til Jonstrup. Da vi ledte efter et godt og let tilgængeligt sted til placeringen, så fandt vi, at ”Oldtidsstifonden” v/ Jens Hald allerede havde oprettet et fortællepunkt her på den lange rute langs ”Oldtidsstien” fra Helsingør ned mod Roskilde. Mange steder på strækningen passerer man gravhøje fra sten- og broncealderen samt de tilhørende bygder. På det udvalgte sted er sat en rød pæl med et skilt, der viser telefonnummer 9940 0586. Ved at ringe til det får man oplysning om stenen og dens betydning. Ved siden af er lagt nogle større sten, så fundsituationen er hermed genskabt.

Efter en del korrespondance med Museum Nordsjælland og myndigheder, ikke mindst Furesø Kommune, som ejer grunden med det udvalgte sted, kunne stenen komme ”hjem” igen.      D. 2. oktober 2019 blev stenen bragt på plads ledsaget af en arkæolog fra Museum Nordsjælland.

Jonstrupstenens fredningsnummer: 302944. - Sted- og lokalitetsnummer: 020216-171. Se også Fund og fortidsminder

                                                                                                            Per Lotz, oktober 2019.