Kontingentet er i 175 kr. for enkelt medlemsskab og 225 kr. for familie/firmamedlemsskab.

Alt dette får du som medlem:

  • Det årlige årsskrift, Witherløse, rigt illustreret.
  • Medlemsbladet Bavnen som udsendes 4 gange om året, med orientering om arrangementer, udstillinger og lignende.
  • Mange medlemsarrangementer med foredrag, ture rundt i kommunen eller omegnen, samt udflugter og fortællinger, som organiseres i fællesskab med Furesø Museer.
  • Nyhedsbreve
  • Du kan læse tidligere udgivne artikler og udgivelser enten som pdf-fil eller online. Desuden kan du downloade podcasts som interview med personer fra egnen.
  • Rabat på bogudgivelser. Foreningen har gennem årene udgivet mange væsentlige værker om vores egn.

Som medlem af Værløseegnens Historiske Forening, støtter du:

  • Arbejdet med at bevare egnens kulturhistoriske værdier.
  • Udgivelsen af bøger med artikler og billeder, der beskriver egnens historie. 
  • Udbredelsen af kendskabet til egnens historie.
  • Et levende kulturmiljø.

Indmeldelse til Værløseegnens Historiske Forening