Klik på det ønskede

Enkeltmedlemsskab         Familie/Firmamedlemsskab

 

 

Kontingentet er i øjeblikket 150 kr. for enkelt medlemsskab og 200 kr. for familie/firma medlemsskab.

Alt dette får du som medlem:

 • Det årlige årsskrift, Witherløse, rigt illustreret.
 • Medlemsbladet Bavnen som udsendes 4 gange om året, med orientering om arrangementer, udstillinger og lignende.
 • Mange medlemsarrangementer med foredrag, ture rundt i kommunen eller omegnen, samt udflugter, som organiseres i fællesskab med Farum Lokalhistoriske Forening.
 • Nyhedsbreve
 • Du kan downloade tidligere udgivne artikler og udvalgte udgivelser enten som pdf-fil eller som onlinebog
 • Rabat på bogudgivelser.
  Foreningen har gennem årene udgivet mange væsentlige værker om vores egn.

Som medlem af Værløseegnens Historiske Forening, støtter du:

 • Arbejdet med at bevare egnens kulturhistoriske værdier.
 • Udgivelsen af bøger med artikler og billeder, der beskriver egnens historie. 
 • Udbredelsen af kendskabet til egnens historie.
 • Et levende kulturmiljø.