For at få fuld glæde af denne side på en smartphone eller tablet, skal enheden drejes til liggende stilling.

Emner


Klik på fanen med begyndelsesbogstavet af det søgte, henholdsvis begyndelsesbogstavet på forfatterens efternavn

A

A  
Afdelingssten, von Langens 2021:3
Aktivscenen  
  Aktivscenens Historie 2013:37
Alterna  
  Den gamle ANRA-bygning på Ballerupvej bliver nu Værløses nye musik– 
  og teaterhus 
2012:21
  Græsrodsorganisation 2004:31
Alugodfibulaen  
  Alugodfibulaen og svastika 1993:30
  Værløsefiblen og Alugod 2011:03
Andelsvandværket Højbo 2023:21
Andersen, Einar, “Vindekilde” Søsumnekrolog 1978:46
Andersen, Sophus 2005:33
Andersen, Tage, oberst 2010:31
Annexgaarden i Kirke Værløse
  Møntfund 1992:09
Annexgaarden i Lille Værløse
  Postkort fra 1997:34
Anra 2012:21
Arabisk mønt (Dirham) 2018:17
Arbejderforeningen 1973:09
  50 år, sange 1962:10
Arkiver
  Deres slægtshistoriske indhold 1986:07
Arvefæsteskøde 1978:21
Arkæologigruppens historie 2019-20
Astroanlæg 1985:25
Asylet 1967:09

B

B
Bakkehus, skovløbersted 1979:57
Barndomserindringer fra Søndergårds Villaby 2018-25
Belysning gennem tiderne 1991:24
Besættelsestiden
  Dagligliv m.v. 1987:16
  Indsamling af beretninger om 1984:11
  V-sten ved Flyvestation Værløse 1985:331988:28
  De hvide lastbiler 1995:09
  Flygtninge 1995:09
  Tiden efter besættelsen og sommeren 1946 i Værløselejren 2011:45
  Uventet besøg under Besættelsen 2015:39
Biavl i fortiden 1987:24
Birkedal
  Vognmand Niels Nielsen, Birkedal, 1/4 1869–5/7 1946, Min far 2009:07
Bircherod, Jens Pedersen 1958:22
  (rettelse) 1959:31
Bondehaver 1984:32
Bopladser 1987:39
  Romersk jernalder
    Ganløse Almager 1962:20
  Yngre stenalder
    Veksø bro og Lunden 1973:17
  Ældre stenalder
  Borup Sø 1958:13
Borup Sø og Knardrupgaard 1960:17
Borup Sø
  En jægerboplads 1958:13
  Offerfund 1985:40
Borupgaard 1976:37
  Dokument 1976:10
  Detektorfund fra Borupgård 2015:03
BothelstorpDen forsvundne landsby 2016:23
Brande
  Lille Værløse 1786 1982:29
  Lille Værløse 1794 1959:07
  Lille Værløse 1794, rettelser til årsskrift 1959 1975:29
  Gadekærshuset 1983:49
  Om udflytning 1978:34
  Skillingsvise 1957:12
Brandhorn 1962:26
Brandtaksation 1798
  Peder Nielsens hus i Lille Værløse 1960:28
Bringese også krigen 1864  faldne og veteraner
  En gammel landsby forsvandt 1979:17
  En kærlighedshistorie fra 1772 1984:36
  Erindringer af
  Einar Olsen (f. 1896) 1979:19
  Aage L. Petersen (f. 1899) 1971:05
  Et ligsyn i 1771 1991:20
  Folketingsvalgliste 1939/40 1979:46
  Fotos af gårde, huse og kort 1979:24
  Marknavne 1964:09
  Sagn og overtro 1966:16
  Skatholm, gården og dens mennesker 2007:26
  Statistik 1821 1960:24
  Udskiftning 1988:15
Bronzealderen
  Ryget Skovby, udgravninger, gårde og grave 2006:22
Brønde
  Højgaard, brøndfigur 1972:14
  Lille Værløse,
    klage over bybrønden 1958:24
    Sækkedamshus 1975:10
Brøndfigur fra Højgaard 1972:14
Braaderne 1960:91991:29
Buchwald, Erik v., nekrolog 1962:12
Bybrønden i Lille Værløse, klage over 1958:24
Byhorn 1962:26
Bymidten 2021:48
  Bymidtens ældste butikker 2021:55
Bøgh, Erik
  En livsrejse fra Jonstrup til Kongens Nytorv 2015:17
Bøndernes Hegns historie 1969:16
Børneskolen, Jonstrup se Øvelsesskolen

D

D
Dahl, Knud Hansen, lærer 1958:24
Damsgaard-Sørensen, Bent in memoriam 2010:03
Detektorfund
   Arabisk mønt (Dirham) 2018:17
De unævneligebog om bukser 1973:38
Degne, skoleholdere og lærere 1989:14
Det borende X 1989:34
Det var ikke altid lige nemt - erindringer om byudvikling i Værløse 2020:49
Dilettantforestillinger
- på Kirke Værløse kro 1994:39
Dobbeltøkser
  Lundsbakke bronzealdergrav 1990:29
Dukker
  Karakterdukker fra 1910-1930 1985:09
Dåbsdragter 1974:361980:57
Dåbshuer 1974:38

E

E
Elisabeths brudekjole
  Fortælling 1982:12
  Baggrunden for fortællingen 1982:18
Eliselund 2020:46-48
Ellekilde, Hansnekrolog 1966:05
Ellens Lyst, historien bag 1985:08
Emigranter
  Pedersen, Peder fra Ryetgaard 2005:42
Enevælde
  Enevælde og parforcejagt 2022:19
Eningshøj, fund af kranie 1993:27
Erindringer
  Stella Byrnak f. 1919 (lærer Kirke Værløse) 1989:26
  Kirsten Hansen f. 1926 (skolegang i 1930'erne) 1990:22
  Sophie Hansen f. Petersen 1899 1967:25
  Knud Hjortø f. 1869 (skolevej) 1969:07
  Frida Jarner f. 1927 (skolegang i 1930'erne) 1990:20
  Hans Chr. Jørgensen f. 1888 (barndom i Lille Værløse) 1974:31
  Alex Krak f. 1936 (barndom ved Søndersø) 1999:10
  Lars Larsen f. 1902 (bygning af svævefly 1927) 1978:41
  Ebba Tramp Launsby f. 1885  1960:9,1967:14, 1968:21, 1982:18
  Ib Nielsen f. ? (seminarieelev på Jonstrup 1950-
  1955)
1999:14
  Lars Nielsen f. 1893 (Vognmand Niels Nielsen,
  Birkedal, 1/4 
1869–5/7 1946, Min far)
2009:07
  Einar Olsen f. 1896 (øvelsesskolen i Jonstrup) 1972:31
  Einar Olsen f. 1896 (juleforberedelse på
  Paradisgaarden)
1975:34
  Einar Olsen f. 1896 (Lille Værløse Overdrev 1905) 1977:27
  Einar Olsen f. 1896 (Hareskovby 1905-1941) 1977:29
  Einar Olsen f. 1896 (Bringe) 1979:19
  Jørgen Ougaard f. 1923 (barndom i Lille Værløse) 1989:22
  Hans Pedersen f. 1824 (krigen 1848) 1968:06
  Aage Laurits Petersen f. 1899 (Bringe) 1971:05
  Känitz Simonsen f. 1866 (syndfloden 1872) 1972:12
  O. Spange f. 1892 (kommunesekretær) 1985:50
  Heinrich Werther f. 1911 (skovene) 1987:11

F

F
Familien Eichen på Walgerholm 2022:31
Farum
  En lærerfamilie fra Farum 2011:13
Farum Kirkes kalkmalerier 2017:07
Farum Lillevang
  Udgravning 1953:11,1971:28
Fibula 1949:13
Fiskebæk
  Broerne ved Fiskebæk 2001:11
Fiskebæk naturskole 1990:33
Fiskebækhus 1955:11
Fiskeri i søer i ældre tid 1973:39
Flintøkser
  Yngre stenalders slebne, huggeteknik, slibning
  og 
Træbearbejdning
1986:28
Flyvestation Værløsese Værløse flyveplads
   Fund fra Stenalder og jernalderbopladser  2019-3
Folkesagn 1966:61968:16
  Den hvide sten 1979:50
Folketællinger Historie 1986:12
Forfattere
  Knud Hjortø 1959:16
  Aksel Sandemose 1981:22
  Jørgen Værløse 1985:42
Forfatterinden Ebba Tramps barndom på Værløsegaard 2023:3
Forhistoriske almanakker 1987:21
  Fra jæger til bonde ved Furesø 2016:15
Fra sogneforstanderskab til magistrat 1965:07
  (note) 1965:35
  (rettelse) 1966:35
Frankrig, Rillesten i Carnac 1984:19
Fredskovforordningen 1987:08
Friis, Ib 
  Tegninger til Værløses historie 1994:17
Friskytter, skånske 1984:28
Frogne-Knudsen, Erik 2021:33
From, Ditlev, Gårdejer og sognefoged i Slagslunde 2003:38
Fund fra Sønderso, forhistoriske 2020:4
Furesø-kirkernes rester af kalkmalerier fra 1100-tallet  2017:03
Furesø Arkæologigruppe gennem 40 år 2017:03
Fægyden 1979:48

G

G
Gadekærshuset
  Historie 1983:48
  Museum 1983:44
  Udgravning under 1984:13
Galberg, Anna Dorothea 1987:33
Galberg, Christian, Striden om en grusgrav 2001:26
Ganløse
  Klokkerstrid 1964:19
  Udgravning på Almager 1962:20
Geniet fra Værløse 2010:23
Geologi 
  Værløseegnens geologi 1949:09
  Stenstrøninger 1975:06
Gjønger i Værløse 1984:28
Gl. Skovhavegaard, Ryget 1961:10
  Navneklud 1965:31
Gordon vaskeri 2020:47
Grantofte og Hareskovgård 2021:35
Gravhøje 1993:17
Gravminde 1954:05
  Hans Chr. Lund og Caroline Dorothea Lund 1995:43
Grut-Hansen, Charles 1960:04
Grøn, Anders Poulsen, nekrolog 1974:09
Grønstensøkse, tyndnakket 1981:16

H

H
Hareskov bibliotek 1977:35
Hareskov Grundejerblad 
  Artikler af Aksel Sandemose 1981:28
Hareskovgård grusgrav 2021:37
Hans Jakob Aargaard 2020:22
Hareskov kirke 1999:30
Hareskov skole
  1918-2007. Et skolehistorisk frilandsmuseum 2008:27
  Skolegang i 1930'erne 1990:22
Hareskov-Værløse Avis 1977:341985:18
  Drømmen om en lokalavis (interview med Kaj
  Øgaard)
2002:31
Hareskovbanen, S-tog 1977:09
Hareskovby 1905-1941 1977:29
Hareskovby
  Aksel Sandemose 1981:22
  Dr. Axel A. Larsen, læge i Hareskov 1923-62 2008:34
  Egebjerg-Nord, en afstemning i 1972 2001:19
  Eliselund 2020:46-48
  Fra Gl. Hareskovby til S-stationen. En debat
  uden ende
2014:47
  Fra overdrev til Hareskovby 1977:11
  Gordon vaskeri 2020:47
  Hans Jakob Aargaard 2020:22
  Hareskov kirke 1999:30
  Hareskovpavillonen 1990:25
  Hareskov Tømmerhandel 2020:46
  Herman Aagaard Simonsen, murermester 2020:24
  Jack Coba 2020:23
  Krautwald, overretssagfører 2020:22
  Lars Chr. Larsen (Skovlyst) 2020:19
  Livets kamp i Hareskov og på østfronten (Red. Gurli
  Thuneby)
2011:33
  Opståen og udvikling indtil 1960 2005:22
  Professor Labri 2020:22
  Savværk, gasværk 1977:33
  Søndergård 2020:42
  Aagården 2020:22
  Aagaardens tidligste historie - som Skovlyst 2020:19
  Åvejskvarteret - 100 års udvikling på det
  yderste overdrev
2020:41
Hareskoven
  En runddysse i Hareskoven 2009:03
  Hareskovens Stenmonumenter 2008:13
  Heksetræet 1966:18
  Udgravning af dysse 1963:07
  Ønskebøgen 1967:141967:31
1968:21
  Ønskebøgen, sange 1967:111972:38
Hareskoven(e)se også Harreskoven(e)
Hareskovpavillonen 1990:25
  En skovfører fra 1914 til Områderne omkring
  Slangerupbanen
2001:30
Harrekilde 1981:09
Harreskoven
  Granitflager 1982:25
  Stenskov 1975:91978:13
1979:53
  Hareskov og Hjortespring-kongelig vildtbane 2015:09
Harreskovene 1978:13
Harreskovvejen 1989:42
Hauch, Christiannekrolog 1962:19
Haveanlæg ved gårde og huse i ældre tid 1984:32
Hedeby
  Bronzesmykke fra vikingetid 1997:11
Helligkilder
  Harrekilde 1981:09
Henze, Elisabeth Marie Bjørn 1975:30
Herman Aagaard Simonsen, murermester 2020:24
Herredstilknytning 1978:37
Himmelbrev 1962:251964:30
Historisk Forening for Værløse kommune 
  Foreningens 60-års fødselsdag 2008:41
  Lokalhistorisk dokumentation 2007:34
  Stiftelsen 1952:03
  20 år 1968:29
  25 år 1973:06
  1948-2006 2006:41
  ny konstruktion 2006:12
Hjortø, Knud 1959:16
  Johs. V. Jensens forord til “Under det svindende
  lys”
1969:05
Huenakker 1975:11
Hulveje
  i skovene omkring Lille Værløse 1980:46
  i skovene omkring Værløse 1989:42
Hvideslægten 1998:27
  Knardrupgaard 1989:46
  Hvideslægteens kalkmalerier 2017:03
Hyrdehorn 1988:30
Højeloftsvej og Højeloft Vænge 1991:15
  Udstykningen af Højeloftgård 2005:14
Højgaard, brøndfigur 1972:14
Højlund 1967:25
Hørgen, Store Hareskov 1979:51

I

I
I årets løb
  Foreningens årsberetning 1949 1949:07
  Foreningens årsberetning 1950 1950:03
  Foreningens årsberetning 1951 1951:02
  Foreningens årsberetning 1952 1952:03
  Foreningens årsberetning  1953 1953:03
  Foreningens årsberetning 1954 1954:03
  Foreningens årsberetning 1955 1955:03
  Foreningens årsberetning 1956 1956:03
  Foreningens årsberetning 1957 1957:03
  Foreningens årsberetning 1958 1958:03
  Foreningens årsberetning 1959 1959:03
  Foreningens årsberetning 1960 1960:03
  Foreningens årsberetning 1961 1961:03
  Foreningens årsberetning 1962 1962:03
  Foreningens årsberetning 1963 1963:03
  Foreningens årsberetning 1964 1964:03
  Foreningens årsberetning 1965 1965:03
  Foreningens årsberetning 1966 1966:03
  Foreningens årsberetning 1967 1967:03
  Foreningens årsberetning 1968 1968:03
  Foreningens årsberetning 1969 1969:03
  Foreningens årsberetning 1970 1970:03
  Foreningens årsberetning 1971 1971:03
  Foreningens årsberetning 1972 1972:03
  Foreningens årsberetning 1973 1973:03
  Foreningens årsberetning 1974 1974:03
  Foreningens årsberetning 1975 1975:04
  Foreningens årsberetning 1976 1976:03
  Foreningens årsberetning 1977 1977:05
  Foreningens årsberetning 1978 1978:03
  Foreningens årsberetning 1979 1979:03
  Foreningens årsberetning 1980 1980:03
  Foreningens årsberetning 1981 1981:03
  Foreningens årsberetning 1982 1982:03
  Foreningens årsberetning 1983 1983:03
  Foreningens årsberetning 1984 1984:03
  Foreningens årsberetning 1985 1985:03
  Foreningens årsberetning 1986 1986:03
  Foreningens årsberetning 1987 1987:03
  Foreningens årsberetning 1988 1988:03
  Foreningens årsberetning 1989 1989:03
  Foreningens årsberetning 1990 1990:03
  Foreningens årsberetning 1991 1991:03
  Foreningens årsberetning 1992 1992:03
  Foreningens årsberetning 1993 1993:03
  Foreningens årsberetning 1994 1994:03
  Foreningens årsberetning 1995 1995:03
  Foreningens årsberetning 1996 1996:03
  Foreningens årsberetning 1997 1997:03
  Foreningens årsberetning 1998 1998:03
  Foreningens årsberetning 1999 1999:03
  Foreningens årsberetning 2000 2000:03
  Foreningens årsberetning 2001 2001:03
  Foreningens årsberetning 2002 2002:03
  Foreningens årsberetning 2003 2003:03
  Foreningens årsberetning 2004 2004:03
  Foreningens årsberetning 2005 2005:03
  Foreningens årsberetning 2006 2006:03
  Foreningens årsberetning 2007 2007:03
  Foreningens årsberetning 2008 2008:45
  Foreningens årsberetning 2009 2009:47
  Foreningens årsberetning 2010 2010:51
  Foreningens årsberetning 2011 2011:51
  Foreningens årsberetning 2012 2012:43
  Foreningens årsberetning 2013 2013:47
  Foreningens årsberetning 2014 2014:55
  Foreningens årsberetning 2015 2015:47
  Foreningens årsberetning 2016 2016:47
  Foreningens årsberetning 2017 2017,43
  Foreningens årsberetning 2018 2018:37
  Foreningens årsberetning 2019 2019:53
  Foreningens årsberetning 2020 2020:61
Ib Friis 
  Tegninger til Værløses historie 1994:17
Ibsskal 1971:23
Ildebrandese Brande
Indre Mission
  Jens Larsen, smed i Kirke Værløse 1966:71983:26

J

J  
Jacobsen, Ole fotos 1992:36
Jacobsen, Rudolf, kunstmaler 1976:13, 2021:21
Jensen, Nora  
  100 år 1979:07
  100-årsdagen 1980:59
  Nekrolog 1980:60
Jensen, Otto, nekrolog 1980:60
Jon Jonsen Litle 1998:27
Jonstrupdet ældste 1961:04
Jonstrup klædefabrik  
  Tyverisag 1994:27
  Jonstrup kongelig Uldenmanufaktur 1969:25
  Udenlandske arbejderes køretur til Jonstrup 1984:36
Jonstrup seminarium  
  1791-1890 1979:10
  1809-1959 1955:61959:26
  1950-1955 1999:14
  Dimis, den højere  2019-31
  Dimissionsale 2020:30
  Eksamenskomission 2020:29
  Embedsmandssystemet 2019-31
  Fattertur 2020:33
  Jonstrupbogen 2020:38
  Jonstrup-ordbogen 2018:21
  Jonstrupsamfundet 2020:38 
  Jonstrupsamlingen 2020:38
  Madoprøret, 2020:31
  Nordmanden, der kom til Jonstrup 2013:31
  Oluf Skaalum 2020:36
  Ougaard, Aksel 2020:36
  Pigebesøg 2020:33
  Postkort fra 1999:36
  Spire til borger, den lange vej fra 2019-36
  Postkort fra 1999:36
  Skoleårets andre fester og årets komedie  2019-39
  Øvelsesskolen 1972:311990:17
  Øvelsesskolen, skolegang i1930'erne 1990:20
  Jonstrup Seminariums kanonkugle 2016:31
Jonstruptraditionerne-seminarielivets fest og farver  2019-31
Jonstrup vandmølle 1950:10
Jonstrup vindmølle 1950:13
Jonstrup  
  Geografi og statistik 1821 1960:24
  To nedbrændte gårde fra 1500-tallets Jonstrup 2010:11
  Jonstrup-ordbogen 2018:21
  Udgravning af kælder 1961:07
Jonstrupvangsagn og overtro 1966:17
Jubilæum
  75-års jubilæets modeopvisning anno 1948 2023:47
  Glimt fra 75-års Jubilumsfesten 2023:43
Jægerstenalderen 1997:10
Jørgensen, Einar Laumann, In memoriam 2006:52
Jørgensen, Thorkild, nekrolog 1977:04

K

K
Kalender 2016 2016:47
Kalender 2017 2017:43
Kalender 2018 2018:37
Kalender 2019 2019-53
Kalender 2020 2020:61
Kalender 2021 2021:61
Kalender 2022 2021:61
Kampen om Søndersø - en vandet historie 2020:03
Karakterdukker 1910-1930 1985:09
Karetmagerhåndværket 1988:10
KFUM
  Soldaterhjem i Værløse 2000:37
Kirke Værløsese også Krigen 1864,faldne og veteraner
Kirke Værløse
  Da sogneråd og skolekommission lagde arm i 1884-85 –
  hvem 
beslutter valg af undervisningsmidler?
2015:23
  Dilettantforestillinger 1994:39
  Galbergs grusgrav 2001:26
  Geografi og statistik 1821 1960:24
  Gl. Skovhavegaard 1961:10,1965:31
  Huset ved kirkegårdsmuren 1964:16
  Højgaard, brøndfigur 1972:14
  Indre Mission 1966:71983:26
  Jens Larsen og Juleforberedelse på Paradisgaarden 1975:34
  Jørgen Værløse 1985:42
  Kirke Værløse i billeder 2003:13
  Knud Hjortø 1959:16
  Knud Hjortø, om sin skolevej 1969:07
  Kropladsen og Bygaden 2002:23
  Madam Henze 1975:30
  Møntfund 1992:09
  Omkring Kirke Værløse kirke 2013:11
  Paradisgårdene 1982:202011:23
  Ryetgaard 1967:27
  Sagn og overtro 1966:61968:16
  Soldaterbreve, 1864 1957:13
  Soldaterbreve, de slesvigske krige 1958:25
  Striden om Christian Sækkedamshus 1973:10
  Sækkedamshus, Brønde 1975:10
  Udgravning af vandmølle 1961:18
  3-vangsbrug 1993:09
Kirke Værløse degneskole 1989:09
Kirke Værløse vindmølle 1950:13
Kirkebøger Historie 1986:11
Kirker
  De to tvejer fra kirketårnet i Kirke Værløse 2013:19
  Farum, Undersøgelse 1960:30
  Hareskov 1999:30
  Herlev. Undersøgelse af gulv 1962:04
  Kirke Værløse 1951:04
    Grav i våbenhuset 1956:11, 1986:37
    Datering 1998:18
    Gravminder  1954:05
    Kirkegård
      En fredet gravsten 2018:03
      Udgravning af grav 1956:15
    Møntfund 1957:08
    Nyrestaureret 1957:05
    Spor fra reparationer og vedligehold 2012:03
    Undersøgelser 1956:05
    Ældste dokument, 1341 1961:26
    Ældste regnskab, 1733/34 1961:28
  Lille Værløse. Indvielse 1971:17
Klokkerstrid
  Ganløse og Knardrup 1964:19
Klostergaarden
  Klostergaarden 2013:21
  Sophus på Skidtet 2005:33
  Udstykning 2005:14
Klosterhusetse Kondrups ejendom
Klædefabrikken i Jonstrup 1969:25
  Tyverisag 1994:27
  Udenlandske arbejderes køretur til Jonstrup 1984:36
Knardrup Kloster 1960:12
Knardrup
  Jachob Høy, Møller i Knardrup 2000:20
  Klokkerstrid 1964:19
Knardrupgaard, Hvideslægten 1989:46
Kniplingskræmmeren
  Baggrunden for fortællingen 1982:18
  Fortælling 1982:12
Knudsen, Hans, kunstmaler 1976:13, 2021:15
Kollekollese også krigen 1864, faldne og veteraner
Kollekolle
  Bøndernes Hegn 1969:16
  Charles Grut-Hansen 1960:04
  Kulhus 1963:04
  Statistik 1821 1960:24
  Ældste skrift med navnet 1970:13
Kommunekontor,
  første 1917-1937 1985:50
Kondrups ejendom
  Ibsskal 1971:23
  Udgravning af kælder 1952:12
Kragh, Peder HartvigLigtale over Peder Hartvig Kragh 1976:06
Kreds 88
  Soldatervennekreds 2000:37
Krigen 1848
  Hædersgaven 1960:09
  Oplevelser 1968:06
Krigen 1864
  Breve og stillingskontrakt 1964:25
  Erindringsmedaljer, ansøgning 1964:31
  Erindringsmedaljer, sange ved uddelingen 1977:42
  Faldne og veteraner 1963:15
  Furesø og krigen 1864 2014:25
Kristentøj 1974:361980:57
Krybskytteri 1966:201971:24
Kulhus 1963:04
Kvinder
  Karen Marie -  et kvindeliv 2012:13
  Quindfolk på Ølstykke herredsting lige efter enevældens
  indførelse
2014:15
Københavns Vandforsyning
  1859-1959 1959:20
  1874-1974 1974:11
Kaalundspladsen 2000:11

L

L
Landsarbejdstjenesten (LAT)
  Nazistlejren i Hareskoven 2003:21
Langen, Johan Georg v. 1963:111968:30
1999:26, 2021:3
Langkærgaardudstykning 2005:14
Larsen, Jens, smed i Kirke Værløse, stifter af  Indre Mission 1966:71983:26
Larsen, Karl“Solvang” Farum, nekrolog 1958:20
Lejlighedsssange 1988:25
Leth, Peder, Lærer og kirkesanger 2011:13
Lille Værløse
  i Slutningen af 1700-tallet 1983:45
  Jordejere i middelalderen 1992:29
Lille Værløse Afholdsforening
Vognmand Niels Nielsen, Birkedal,  1/4 1869–5/7 1946, Min far 2009:07
Lille Værløse kro
  En skovfører fra 1914 til områderne omkring 
  Slangerupbanen
2001:30
  Udgravning under kroen 1959:04
Lille Værløse Overdrev 1977:11
  i 1800-tallet 1991:36
Lille Værløse Overdrev se også Hareskovby
Lille Værløse se også krigen 1864, faldne og veteraner
Lille Værløse
  Alex Kraks erindringer 1999:10
  Asylet 1967:09
  Branden 1786 1982:29
  Branden 1794 1959:71978:34
1983:49
  (rettelser til årsskrift 1959) 1975:29
  Branden 1794, skillingsvise 1957:12
  Braaderne 1960:09
  Byudvikling og byplanlægning 2004:14
  Elisabeths brudekjole, fortælling 1982:12
  Fiskebækhus 1955:11
  Fra landsby til Bymidten 1989:39
  Gadekærshusets historie 1983:48
  Geografi og statistik 1821 1960:24
  Hans Chr. Jørgensens Erindringer 1974:31
  Klage over bybrønden 1958:24
  Kondrups ejendom 1952:121971:23
  Krigen 1848. Hædersgaven 1960:09
  Känitz Simonsens erindringer 1972:12
  Lokalaviser 2004:41
  Lokalidentitet i det 21. århundrede 2006:31
  Malerier af huse og gårde 1996:34
  Marknavne 1951:15
  Mosegaarden 1962:71967:28
1976:81983:19
1983:34
  Ny skole i 1867 2017:11
  Postkort fra Annexgaarden 1997:34
  Sagn og overtro 1968:21
  Skolerne i Værløse for 150 år siden 2017:12
  Sophie Hansens (f. Petersen)Erindringer 1967:25
  Sophie Petersens Dagbøger 1983:221983:41
  Spøgeri på Værløsegaard 1977:40
  Stednavn 1992:17
  Udgravning under kroen 1959:04
  Udskiftning 1978:17
  Udskiftningskort 1975:27
  Udstykninger 2005:14
  Undersøgelser af hustomter i Bymidte 1964:22
  Vognmand Niels Nielsen, Birkedal, 1/4 1869–5/7
  1946, Min far
2009:07
  Værløsegaard. Englehoved 1973:16
  Værløsegaard. Fortællinger fra Egnen 1968:231977:40
1985:39
  Ældste dokument, 1271 1962:23
Lund, Caroline Dorothea
  Gravminde 1995:45
Lund, Hans Chr. Gravminde 1995:43
Lund, Svend, nekrolog 1974:35
Lunden-bopladsen 1973:17
Lundsbakke
  Udgravning af bronzealderhøj 1953:05
Lundsbakke bronzealdergrav
  Dobbeltøkser 1990:29
Lysestage
  Bregnerød 1972:10
Laanshøj
  Grundejerforeningen Laanshøj 2022:3
  Vandtårnet på Laanshøj står der endnu 2022:3

M

M
Macholm, Niels
  Macholm, kul, koks og kunst 2022:28
  Modig kunstner - og en fantastisk far Anekdoter om maleren og          spøgefuglen Niels Macholm 2022:23
Madam Henze 1975:30
Malerier
  Huse og gårde i Lille Værløse 1996:34
Marknavne
  I Bringe 1964:09
  I Lille Værløse 1951:15
Menighedsråd
  Det første menighedsråd for Værløse sogn 2009:21
Middelalder
  Emaljefigur 1998:25
  Fund af Urnesfibula 1996:09
  Jon Jonsen Litle 1998:27
  Lille Værløses jordejere 1992:29
Modernismen 2021:15
Modstandsbevægelsen i Værløse
  Om en modstandschef i Værløse (1943-1944) 2010:31
Mortensen, Karen Seierøe, se Seierøe Mortensen, Karen
Morvilles Minde 1976:06
Mosegaarden
  1914 1967:28
  1959-1977 1983:24
  1961-70 1970:20
  Beboerne 1899 1962:07
  Bygningerne, grundplan 1983:34
  Dokument om bygning af stald 1925 1976:08
  Igennem 200 år 1983:19
  Korrespondance Historisk Forening/kommunen 1961-70 1970:20
  Mindetræer 2012:27
  Museum, forslag til udvidelse 1970:06
  Udstykning 2005:14
Murværk
  Omkring Kirke Værløse kirke 2013:11
Musketereden 2018:19
Møntfund 
  Fra vikingetid 1992:09
  Kirke Værløse kirke 1957:08
  Store Hareskov, regne-penninge 1972:06

N

N
Naturparken Farum-Slangerup
  Planer om naturpark 1953:14
Naturskolen ved Fiskebæk 1990:33
  sådan gik det til 2002:17
Navneklud 
  fra Gl. Skovhavegaard 1965:31
Navneskikældre tiders 1965:04
Nekrologer
  Einer Andersen, “Vindekilde” Søsum 1978:46
  Erik v. Buchwald 1962:12
  Hans Ellekilde 1966:05
  Anders Poulsen Grøn 1974:09
  Christian Hauch 1962:19
  Nora Jensen 1980:60
  Otto Jensen 1980:60
  Torkild Jørgensen 1977:04
  Karl Larsen, “Solvang” Farum 1958:20
  Svend Lund 1974:35
  Karl K. Nielsen 1977:03
  Peter K. Olsen 1963:29
  Niels Nielsen ”Thyhytten” 1974:10
  Svend Nielsen 1996:40
  Harald Nielsson 1966:34
  Karen Seierøe Mortensen 1972:16
Nielsen, Jens, skovløber, Ryet  1973:09
Nielsen, Karen Marie, Karen Marie -  et kvindeliv 2012:13
Nielsen, Karl K.
  Afsløring af mindeplade 1979:61
  Den kongelige Belønningsmedalje 1975:03
  Fund af krukke i hans grav 1978:12
  Nekrolog 1977:03
  Oldsagssamlingen 1978:08
  Værløseegnens “Skalk” 1958:06
Nielsen, Niels ”Birkedal”
  Vognmand Niels Nielsen, Birkedal, 1/4 1869–5/7 1946, Min far 2009:07
Nielsen, Niels, ”Thyhytten” Nekrolog 1974:10
Nielsen, Svend, nekrolog 1996:40
Nielsson, Haraldnekrolog 1966:34
Nitpelong
  Brøndfigur fra Højgaard 1972:14
NorgeRillesten 1984:21
Nøddeplukning i 1600-tallet
  Fra tingbogen 1995:21
Nørreskoven
  Langdyssen, registrering før og nu 1984:24
  Stenstrøninger 1975:09
  Frihedskæmperstenen 2000:11
  Johan Georg v. Langen 1963:11
  Kaalundspladsen 2000:11
  Spejderstenen 2000:11
  Valdemarstenen 2000:11

O

O
Oldsagssamling
  Fra Vindekilde 1988:351991:9
Oldsagssamlingen 
  på Værløse museum. Karl K Nielsen om
  indsamlingen
1978:08
Oldtidsbåd 1954:15
Oldtidsfund
  Gravfund fra Romerriget 1995:14
  Grønstensøkse 1981:16
  Jægerstenalderen 1997:10
  Rune-fibula 1949:13
  Slibesten 1969:12
  Spydspidser af knogle 1991:12
  Stenøkse med ornamentik 1987.35
  Fra jæger til bonde ved Furesø 2016:15
Oldtidsminder 
  En runddysse i Hareskoven 2009:03
  i Værløse sogn 1952:07
  Registrering før og nu 1984:24
  Stenalderen 1987:36
Oldtidsveje 1950:05
  Oldtidsvejene i Furesø Kommune 2008:03
  Hulveje i skovene omkring Lille Værløse 1980:461989:42
Olsen, Frederik, Skatteopkræver 1985:54
Olsen, Niels Madsenejer af Paradisgaarden 2011:23
Olsen, Peternekrolog 1963:29
Overtro 1966:61968:16
1977:40
  Den hvide sten 1979:50

P

P  
Palmelund, Ib   
  Ib Palmelund og Idrætsforeningen   2023:23
  Reptilicus 2023:24
  Værløse Gymnastik- og Idrætsforening 2023:23
  Værløsehallen 2023:25
Paradisgaarden
  Juleforberedelse 1975:34:00
  Paradisgaarden ved Kirke Værløse 1880-1950 2011:23:00
Paradisgårdene 1982:20:00
Parforcejagtveje
  Enevælde og parforcejagt 2022:19
  Fra Parforcejagt til urørt skov 2022:17
  Hareskov og Hjortespring - kongelig vildtbane 2015:09:00
Petersen, Valdemar Charles Imanuel, ”Geniet fra Værløse” - en mønsterbryder 2010:23:00
Petersen, Sophie, Dagbøger 1983:221983:41
Pilgrimstegn 1971:23:00
  Postkort
  Fra Annexgaarden i Lille Værløse 1997:34:00
  Fra Jonstrup seminarium 1999:36:00
  Fra Værløselejren 1995:47:00
Poststempler, lokale 1996:24:00
Postvæsen
  Glimt fra Værløses posthistorie 2016:03:00
Pottemagerværksted
  Farum Lillevang 1953:111971:28
  Ryget Skovby 2005:37:00
Potteskår, Hvorfor samler man 1958:09:00
Præsteindberetning
  Vedrørende oldtidsminder 1984:24:00
Præster
  1341-1649 1964:05:00
  Jens Pedersen Bircherod 1958:22:00
  i Farum og Værløse sogn 1663-1857 2007:15:00
Præsteskoven
  Oldtidsvejene i Furesø Kommune 2008:03:00


R

R
Radar 2022:9
Regne-penninge 1972:06
Rillesten 1979:54
  i Carnac, Frankrig 1984:19
  i udlandet i øvrigt 1984:21
  og gamle veje 1980:54
  og stentæpper 1982:26
  Afsluttende partsindlæg 1997:17
  Harrekilde 1981:09
  Kvadrater og astroanlæg 1985:25
  Sakrale riller i sten 1980:09
  Stolpe- og stokkehuller 1983:09
Romerriget, Gravfund 1995:14
Romersk Jernalder
  Glasbæger 2006:22
  Gårde og grave, Ryget Skovby 2006:22
  Pottemagerværksted 2005:37
Rosted, JacobGravsted 1956:16
Rosted, Kirstine. Gravsten 1964:16
Rune-fibula 1949:13
Rutebil, til Bispebjerg i 1904 1999:23
Ryetgaard 1967:27
Ryethøj, Historisk Forenings bomærke 1976:24
Ryget Skovby
  Udgravning af Pottemagerværksted 2005:37
  Udgravninger i 2000, 2001, 2002, 2005 og 2006 2006:22
Rytterskolen 1989:11
  Undersøgelser af hustomt i Bymidten 1964:22

S

S  
Sagn 1966:61968:16
1977:40
  Den hvide sten 1979:50
Salvegardebreve 2003:38
Sandet 1994:10
  1940'erne og 1950'erne 1994:25
Sarvig, Edvardkunstmaler 1976:13, 2021:27
Seierøe Mortensen, Karen, Nekrolog 1972:16
Siegumfeldt, MaxByplanlægning i Værløse 2004:142005:14
Skandrups Allé 1996:28
SkatholmGården og dens mennesker 2007:26
Skillingsviser  
  Branden 1794 i Lille Værløse 1957:12
  Lars F. Thomsen 1971:24
  Sorte Hans 1966:30
  Ønskebøgen 1972:38
Skolebøger på Værløse Museum  
  Abc’er og læsebøger 1990:09
  Religion, 1800-tallet 1989:29
Skolekrogen 1993:32
Skoler  
  Hareskov 1990:21
  Hareskov skole 1918-2007. Et skolehistorisk frilandsmuseum 2008:27
  Kirke Værløse 1948-1959 1989:26
  Kirke Værløse 1957-1964 2010:39
  Kirke Værløse degneskole 1989:09
  Lille Værløse 1920'erne og 30'erne 1989:22
  Rytterskolen 1989:11
  Øvelsesskolen 1972:311990:17
Skov, J.K  
  25 år som kasserer i Historisk Forening 1980:08
Skovalen  
  De 2 skovaler 1968:30
Skovdrift  
  18. årh. 1963:111968:30
1971:12
  19. årh. 1987:08
  20. årh. 1987:08
Skovene  
  Dyreliv 1987:15
  Grønne kranse 1987:14
  Rekreative formål 1987:08
  Sankekort 1987:13
  Skovarbejde i 1800-tallet 1987:12
  Skovarbejde i 1900-tallet 1987:15
  Heinrich Werthers erindringer 1987:11
  Johan Georg v. Langen 1999:26
Skovhistorie 1963:111968:30
1971:121987:6
1987:11
  Skovenes historie, interesse for 2022:18
Skovredskaber 1967:05
  Skovridere 2022:20
Skovridere gennem 300 år 1988:38
Skudsmål 1957:15
Slagtning omkring 1900 1975:34
Slangerupbanen  
  En skovfører fra 1914 til områderne omkring Slangerupbanen 2001:30
  Historien om 2006:14
Slibesten 1969:12
Slægtsforskning 1986:07
Smede og smedjer 1996:15
Smørum  
  Svenskerne i Smørum 1659-60 1983:171984:12
Socialdemokratiet  
  De første år i Værløse 2002:39
Sofie Fiskebæk 1955:11
Sognefogeder 1995:27
Sogneforstandere/sognerådsformænd  
  siden 1841 1965:07
  siden 1841, note 1965:35
  siden 1841, rettelse 1966:35
Sognerådsvalg1921 og 1933 1977:37
Solbrink 2021:40
Soldaterbreve, 1864 1957:13
Sorte Hans
  Hans Hansen, Krybskytte 1966:201971:24
Spejderstenen 2000:11
Spydspidser, af knogle 1991:12
SpøgelseshistorierVærløsegaard 1977:40
Stednavne
  Lille Værløse og Store Værløse 1992:17
Stenalderhuse  
  Stenalderhuset ved Kollekolle 2013:03
Sten og stenhuggere
  Stenhugningsteknik 2008:13
  Stenhuggeren fra Værløse 1760-85 2014:03
   Stenhuggeren fra Værløse 2 - vildbane- og skelsten 2021:3
Stenøkse, med ornamentik 1987:35
Stig Bredstrup - seminarieforstander og sognerådsformand 2020:25
Store VærløseStednavn 1992:17
Støfnæs herred 1978:37
Svastika og alugodfibulaen 1993:30, 2011:03
Svenske Vold 1974:05
Svenskerne i  -  
  Smørum 1659-60 1983:171984:12
  Værløse 1658-60 1976:41
SverigeRillesten  1984:21
Sværd. Fund fra Værebro Å 1986:23
Sygekassen 1955:151973:9
Syndfloden 1872 1972:12
SyvstjernehusSkovløbersted 1979:58
Syvstjernekvarteret
  Om forandringerne omkring Brådervej 2022:39
  Syvstjernekvarteret i 40´erne 2019-41
Syvstjernen  
  Jagtveje 1970:311979:49
Syvstjerneskolen 2023:29
  Andersen, Ulla 2023:32
  Brodersen, Christian 2023:32
  Danmarks Lærerhøjskole, Samarbejde 2023:35
  Egeskolen 2023:31
  Forældresamarbejde 2023:33
  Hansen, John 2023:32
  Holm-Larsen, Signe 2023:32
  Inspirationsrejser for lærere 2023:39
  Middelaldermarked og regentbesøg 2023:36
  Pesten, kor- og orkesterværk af Finn Jørgensen 2023:33
  Skolekoret 2023:33
  Skolens fester og runde fødselsdage 2023:37
  Skoleskibet på Syvstjerneskolen 2023:31
  Svømmesalen 2023:32
  Teatergruppen Syvstjernen 2023:36
  Udveksling af skoleklasser 2023:39
Sækkedamshus 1973:10
  Brønde 1975:10
Søhus
  Familien i skovløberboligen ”Søhus” i Jonstrupvang 2017:23
Søndergårdsvej 1997:30
Søndersø
  Badested 2020:16
  Barndomserindringer (1870-1885) 1993:35
  Bierstube 2020:13
  Fund af oldtidsbåd 1954:15
  og dens omgivelser 1882 1980:61
  Fund fra Søndersø, forhistoriske 2020:4
  Kampen om Søndersø - en vandet historie 2020:3
  Københavns vandforsyning 2020:7
  Lystfiskeri 2020:12
  Nyt vandværk 2020:17
  Planlovens grønne Danmarkskort 2020:15
  Tømning, forsøg på 2020:6
Søndersøværket
  1859-1959 1959:20
  1874-1974 1974:11

T

T
Tekstiler på Mosegaarden
  Bukser, bog om ”De unævnelige” 1973:38
  Empiredragt 1969:35
  Huenakker 1975:11
  Kristentøj 1974:361980:57
  Navneklud 1965:31
Thomsen, L.F. Mordet på Skovfogeden 1966:201971:24
Toftegaard, Empiredragt 1969:35
Trekroner 1 og 2 2008:13
Trepanation 1981:13
  Vibygårds mose, undersøgelser vedrørende kranie 1982:28
3-vangsbruget i Kirke Værløse 1993:09
Træproduktion 2022:17 
TysklandRillesten 1984:23
Tørveredskaber 1967:05

{tab U}

U
Udgravninger
  Farum Lillevang 1953:111971:28
  Ganløse. Almager 1962:20
  Gravhøje 1993:17
  Hareskoven. Dysse 1963:72009:3
  Ibsskal 1971:23
  Jonstrup. Kælder 1961:07
  Kirke Værløse. Huset ved kirkegårdsmuren 1964:16
  Kirke Værløse. Lundsbakke, Bronzealderhøj 1953:05
  Kirke Værløse. Vandmølle 1961:18
  Lille Værløse. Bymidten 1964:22
  Lille Værløse. Kondrups ejendom 1952:12
  Lille Værløse. Kroen 1959:04
  Ryget Skovby i 2000, 2001, 2002, 2005 og 2006 2006:22
Udskiftningen
  af skovene 1979:49
  Lille Værløse, kort 1975:27
  Skovseparationen 1979:491987:8
  Tingledet 1979:51
Udstilling
  Fotografier 1971:26
  Kort 1970:16
  Kort og billeder 1965:34
  Værløse og omegn 1958:05
Udvandrere
  Pedersen, Peder fra Ryetgaard 2005:42
Udvandrerbrev
  Capetown 1878 1972:26
Urnesfibula. Bronzesmykke 1996:09

V-W

V  
V-sten fra Besættelsestiden 1985:331988:28
Valdemarstenen 2000:11
Vandmøller  
  Jonstrup 1950:10
  Kirke Værløse 1961:18
Vandtårn
  Vandtårnet Højbo på Marie Allé 10, sprængning af 2023:22
  Vandtårnet på Laanshøj står der endnu 2022:3
Vandværket Højbo i Hareskoven 2023:19
Vejnavne
  Bråderstræde 2022:41 
  Bøgemosen 2022:42
  Grantoftevej 2022:45
  i Værløse kommune 1991:14
  Højeloftsvej og Højeloft Vænge 1991:15
  Højlundsvej 2022:41
  Nordvangsvej 2022:43
  Skandrups Allé 1996:28
  Skolekrogen 1993:32
  Stenten 2022:45
  Stouenborgvej 2022:42
  Syvstjernen 2022:45
  Søndergårdsvej 1997:30
  Tingmosen 2022:42
Veksø Bro
  Ertebølle-bopladsen 1973:17
Vibygaards mose
  Alder af kranie 1982:28
  Kranie 1978:101981:13
  Undersøgelser vedr. kranie 1985:11
Vikingetid
  Bronzesmykke fra Hedeby 1997:11
  Møntfund 1992:09
Vikingetidssmykke i Urnesstil fundet i Værløse 2019-13 
Vildbane 2021:8
Vildtbanesten 2021:5
Vindekilde
  Oldsagssamling  1988:35,1991:9,
2007:9
Vindmøller
  Jonstrup og Kirke Værløse 1950:13
Værebro sværdet 1986:23
Værløse Arkæologigruppe
  Et tilbageblik på 25-år 2004:25
Værløsebonde tabte alt, men nægtede at give op 2021:33
Værløseborger nr. 10.000 2010:49
Værløseegnens Historiske Forening se Historisk Forening for Værløse Kommune
Værløse flyveplads
  Anlæg og senere udvidelse 1982:20
  Eskadrille 721 2000:42
  Flyvestation Værløse. En arbejdsplads  for 
  Transporteskadrille
 721
2014:35
  Historie 2000:422007:43
  Kvindegrav fra jernalderen 1949:13
  Tiden efter besættelsen og sommeren 1946 i Værløselejren 2011:45
  Uventet besøg under Besættelsen 2015:39
Værløse, Jørgen 1985:42
Værløse Apotek 2017:35
Værløse Kirke 2017:03
Værløse Kommune
  Det var ikke altid lige nemt - erindringer om byudvikling i Værløse 2020:49
Værløse Lokalhistoriske Arkiv
  Præsentation 1982:09
Værløse malere. De tre 1976:132021:13
Værløse museum
  1959-1977 1983:24
  gennem 50 år 2002:11
  i Lille Værløse gamle skole 1952:03
  i Lille Værløse gamle skole, indvielsen 1953 1953:41985:23
  Korrespondance Historisk Forening og kommunen 1961-    70 1970:20
  Mosegaarden, forslag til udvidelse 1970:06
Værløse Rådhus
  Værløse fik Rådhus for 20 år siden - det gik sådan til 2012:31
Værløse sogn
  1821 1960:24
  Da sogneråd og skolekommission lagde arm i 1884-85– hvem
  beslutter valg af undervisningsmidler?
2015:23
  Degne 1630-1814 1989:20
  En vandring gennem sognet 1992:19
  Fra sogneforstanderskab til magistrat 1965:07
  Fra sogneforstanderskab til magistrat, rettelse 1966:35
  Værløse i 1900-tallets første årti, en lokalhistorisk undersøgelse
  af en landsbys handelsrelationer på grænsen til industrialiseringen
2009:33
  Herredstilknytning 1978:37
  I 1600-tallet 1962:13
  Kvinder i Værløse sogneråd og kommunalbestyrelser 1913-2001 2000:30
  omkring 1900. Befolknings-statistik, erhverv 1964:11
  På Englandskrigenes tid 2007:34
  Sognerådsvalg 1933, 1921 1977:37
Søndersø og dens omgivelser 1882 1980:61
  under pesten 1711 2003:30
  Vandring i 1810 1985:20
  Vej og sti i svundne tider 1972:17
  Ældste dokument, 1341 1961:26
Værløse-virket 1986:18
Værløse Vest – se Ryget Skovby
Værløsegaard
  Englehoved 1973:16
  Forfatterinden Ebba Tramps barndom på Værløsegaard 2023:3
  Historier fortalt på Værløsegård 1985:39
  Jacob Rosted, gravsted 1956:16
  Kirstine Rosted, gravsten 1964:16
  Spøgelser 1968:231977:40
  Værløsegaard og dens mennesker 2008:18
Værløselejren
  Postkort 1995:47
  Tiden efter besættelsen og sommeren 1946 i                      Værløselejren 2011:45
W
Walgerholm
  Familien Eichen på Walgerholm 2022:32
  Walgerholm, gården 2022:32

Ø

Ø
Øgaard Sørensen, Kaj
  40-års jubilæum 1985:18
Ønskebøgen 1967:311968:21
  Skillingsvise 1972:38
Øvelsesskolen
  Jonstrup 1972:311990:17
  Jonstrup,Skolegang i 1930'erne 1990:20

Å

Å  
Ålejern 1973:39
Aagaardens Rideskole 2016:39
Året 2016 2016:47
Året 2017  2017:43
Året 2018  2018:37
Året 2019  2019-53
Året 2020  2020:61
Året 2023 2023:51
Aagaardens tidligste historie - som Skovlyst 2020:19
Åvejskvarteret - 100 års udvikling på det yderste overdrev 2020:41

Forfattere A-E


A  
AbraSten 2012-21
Andersen, Børge 1986-371989-46
AndersenJakob Schlein 2013-032019-3 
AndersenJørgen 2013-21
Andersen, Tola 1988-35
ArntsenFreddy 2018-172019-13
Audebo, Paula 1994-25
B  
BachAnne-Marie  2016-472017-43
2018-372019-53
2020-61, 2021:61
2022:49, 2023-51
Balslev Strøyer, Per, se Strøyer, Per B.
Barozsi Brodersen, Emmi 1979-61
Bechshøft, Gitta  2023:3
Bennike, Pia 1981-131985-11
Berner, Ole 2012-27
Bernhardtsen,Torben B 1973-17
Bloksgaard, Anders 2003-21
BorgsteenPer  2016-39
Brandt, Troels 2008-32016-23
2017-3
Brodersen, Emmi Barozsi, se Barozsi Brodersen, Emmi
Byrnak, Stella 1989-26
Bødker Thomsen, Niels 1982-281984-24
1993-301995-47,
1996-241997-34
1999-362001-30,
2002-232003-13
2004-252011-3
2012-32013-11
2013-192015-3
2018-32019-19,
2021:13
C
ChristensenHans 2018-25
D
Dahlerup, Troels 1961-281962-13
1964-5
Damsgaard-Sørensen, Bent  1983-441985-8
1989-91991-29,
1994-101994-39
1995-151995-43
1998-271999-23,
2002-112006-41
2006-522007-26
2008-18
Damsgaard-Sørensen, Inge 1990-251991-36
Døssing, Bjørn 2002-17
E
Ebbesen, Klaus 1981-162009-3
Ellgaard, Ernst 2000-302001-19
2004-412010-3,
2012-31
Ellekilde, Hans 1966-61968-16

Forfattere F-J

F  
Fich, Poul 1962-261984-28
FornitzMichael 1992-09
FrischChristian 2010-49
FrandsenErik 1984-191988-10
Frandsen, Karl-Erik 2003-30
Frandsen, Kirsten 1984-19
Frølich,E 2005-42
Fynbo, Jens 1999-30
G  
Giersing, Tom 2006-22
Gliemann, Theodor 1960-24
Granberg, Else (arkivstudier) 1983-44
Grøn, A. Poulsen 1984-36
Graaskov, Harald

1985-42, 1958-6
1977-31981-22 
1983-26

Grundtvig, Svend 2011-45
Gudiksen, Sigurd 2007-152009-21
2011-132013-31
2015-17
H  
Hansen, Agnethe 1980-57
Hansen, Anders 1987-351991-9
Hansen, Hans Jørgen 1983-34
Hansen, Kirsten 1990-21
HansenNiels Ottar 2020-49
Hansen, Sophie (f. Petersen) 1967-25
Hansen, Vivi-Anne 1984-32
Hansen, Aage 1970-06
Hauch, Chr. 1949-91959-26
1960-4
Havn, Papaja 2018-03
Hedegaard, Ken Ravn 1986-23
Helmer Pedersen, Erik 2007-34
Hermansen, Kaj (Interview) 2002-30
Hjortø, Knud 1969-07
Holm-Larsen, Flemming 2006-12
Holm-Larsen, Signe 2015-232017-11
2018-212019-31,
2020-25
J
Jacobsen, Henriette Kragh se Kragh Jacobsen, Henriette  
Jacobsen, Ole 1976-13
Jarner, Frida 1990-171990-20
2011-23
Jensen, Bent Vang se Vang Jensen, Bent  
Jensen, Ellen Elisabeth 2004-14
Jensen, Johannes V 1969-05
Jensen, Kirsten Juul, se Juul Jensen, Kirsten  
Jensen, Poul Nordahl, se Nordahl Jensen, Poul  
Jensen, Susanne Krogh, se Krogh Jensen, Susanne  
Jensen, S.P. 1964-19
Jensen, Torben 1995-471996-24
1997-341999-36,
2001-302002-23
2003-13
JensenAase Murmann 2010-232012-13
Jespersen, Hanne 1982-91989-29
1990-91991-15,
1993-321994-27
1996-281996-40,
1997-30
Jespersen, Jørgen Seit, se Seit Jespersen, Jørgen  
Johansen, Ernst 1989-391996-34
Johansen, Lone Birkmose 2023:29
Johnson, Anders Peter 2005-14
Juul Jensen, Kirsten 1985-09
Jørgensen, Bent 1992-17
Jørgensen, E. Laumann, se Laumann Jørgensen, E.
Jørgensen, H.P. Ploug-, se Ploug-Jørgensen H.P.
JørgensenHans Chr. 1962-71974-31
Jørgensen, J.P. 1961-41969-25
1983-171984-12

Forfattere K-M

K
Kastrup, Axel 1995-09
Kjeldsen, Niels Hyberst 1986-281987-24
1988-302005-37
Kjølby, Mikkel 2023-23
KnudsenBirgit 2020-19
Klæsøe, Iben Skibsted  1998-11
Kragh Jacobsen, Henriette 2004-31
Krak,Alex 1999-102000-11
2001-11
Kristensen, Ole B. 2015-392016-31
2020-3, 2021:47
Krogh Jensen, Susanne 2006-31
L
Larsen, Knud A. 1950-51958-13
Larsen, Lars 1978-41
LarsenMax 1984-241985-40
1987-36
Larsen, E.A. 2011-33
Larsen, Tove Werner 1971-231971-28
1972-141973-16,
1974-361975-11
1977-41978-12
Laumann Jørgensen, E. 1963-111966-20
1967-301968-30,
1969-121970-31
1971-121972-6,
1974-51975-6
1978-131978-37,
1979-481980-9
1981-91982-25,
1983-91984-21
1985-251986-18,
1987-61987-21
1988-381989-42,
1997-171999-26
Launsby, Ebba Tramp 1960-91967-14
1968-211977-40,
1982-121985-39
Le Maire, M. 1963-04
Lotz, Per 1984-131993-272014-32015-9,
2016-15, 2021:32022:17
Lowzow (amtmand) 1959-13
Lundberg, Erni 2022:3
Løkkegard, Finn 2005-22, 2008-27
2014-47
M
Macholm, Rikke 2022:23
Molbech, Chr. 1985-20
Mortensen, Asger 2017-35
MortensenMorten 2014-25
Mortensen, R.C. 1979-10
Mortensen, Valdemar 1993-35
Mynderup, John 2021:33
Møller, Asger Egelund 2005-33
Møller, Vald. 1957-121958-22

 

Forfattere N-R

N
NeerdalBørge 2010-31
Nielsen, Bodil og Kristian 2000-37
Nielsen, Hans 1963-29
Nielsen, Ib 1999-14
Nielsen, Jørn Johan 2002-39
NielsenKaren Marie 2012-13
Nielsen, Karl K. 1949-131951-15
1952-31952-7,
1952-121953-5
1953-111954-15,
1956-51956-15
1957-5, 1957-8,
1958-91959-4
1960-301961-7,
1961-181962-4
1962-121962-20,
1963-71964-16
1964-221965-34,
1967-51968-29
1969-131970-16,
1971-261971-28
1972-111972-16,
1973-61974-9
1974-351975-10,
1976-81976-13
1978-8
Nielsen, Knud 1994-17
Nielsen, Lars 1955-11, 1959-16
1964-11, 1972-17,
1973-92009-7
Nielsen, Poul Th. 1989-34
Nielsson, Knud

1950-101951-4
1954-5

Niemann, J.L. 1957-12
Nordahl Jensen, Poul 1973-39
Nors, Tyra 1992-29
Nørager-NielsenNina 2008-342010-39
2013-37
O
Olsen, Einar 1972-311975-34,  
1977-271977-29,
1979-19
Olsen, Inge Margrethe 1982-201987-33
Olsen, Olaf 1958-06
Ougaard, Jørgen 1989-22
P
Palm, Mette 2010-11
Pedersen, Hans 1968-06
Pedersen, Erik Helmer,  se Helmer Pedersen, Erik
Pentz, Peter 1998-24
PerssonMogens 2020-41, 2023-19
Petersen, Sophie, se Hansen, Sophie
Petersen, Aage Laurits 1971-05
Ploug-Jørgensen, H.P. 1970-13
Poulsen Grøn, A, se Grøn, A. Poulsen
R
Ravn Hedegaard, Ken, se Hedegaard, Ken Ravn
Reimers, F. 1969-16
Ringskou, Christian 2006-14
RoosRikke Elise 2009-33

 

Forfattere S-Ø

S
Schaleck, Margit 2016-3
Schlütter, Jørgen 1991:24
Seit, Jespersen, Jørgen 1990:29, 1991:12
1993:171995:14
1997:101998:18
Simonsen, Hendrik Vilhelm, se Simonsen, Känitz
Simonsen, Känitz 1972:12
Skov, J.K. 1957:131957:15
1958:51958:20
1958:241958:25
1959:71959:20
1960:281961:10
1962:191963:15
1964:91964:25
1965:71965:31
1966:51966:34
1967:91968:16
1970:201971:17
1972:261973:38
1974:111975:27
1975:301976:6
1976:131976:37
1977:111978:17, 
1978:461979:7
1979:171980:60
1982:201982:29
1983:191984:28
1985:191985:33
1992:19
Spange, O. 1977:371985:50
Sparrevohn, Lotte Reedtz 2007:09
Steiner, B.J. 1980:46
Strøyer, Per Balslev 1986:71988:15
1989:141991:20
1995:27
Svendsen, Nick 2008:13
Sørensen, J.E. 1985:331988:28
Sørensen, Knud 2001:26
Stubkjær, Lars 1990:33
Sørensen, Kaj Øgaard, se Øgaard Sørensen, Kaj
T
Thomsen, Niels Bødker, se Bødker Thomsen, Niels
Thomsen, Torben 2000:42
Thuneby, Gurli 1993:91995:21
2000:202003:38
2005:422011:33
2014:152018:19
2020:49 (redaktør)
Tramp Launsby, Ebba, se Launsby, Ebba Tramp
V
Vang Jensen, Bent 2007:43
Vang Petersen, Peter 1996:09
Vognsen, Thorvald 1953:14
W
Wahlberg, Hanne 2019-412022:39
Werner Larsen, Tove se Larsen, Tove Werner
Werther, Heinrich 1987:11
WinkelAnnette 2014:352017:23
2022:31
Wolffsen, H. 1955:06
Wrangel, Ettie 1980:08
Ø
Øgaard Sørensen, Kaj 1980:59
Østergaard, Jens 1960:12