Ravnsholt Skov er 315 ha stor. Skovens træer består af lige dele nåletræer og løvtræer. Også i denne skov findes engammel bøgebevoksning, som har status af urørt skov. I de mange moser blev der før i tiden foretaget tørvegravning.

Nedenfor kan du vælge blandt følgende sider:


Klik på kortet for at se det større

ravnsholtskov300