Store Hareskov er det område, de fleste forbinder med navnet Hareskov. Det afgrænses mod vest af Fægyden og mod øst af Hillerødmotorvejen, og Hareskovbanen går gennem dette område.Der findes mange høje og rette bøgetræer og desuden granplantager hist og her. Stierne er udlagt i klassisk stjerneform, en følge af, at området i tidligere tider var kongeligt jagtområde, der foregik som parforcejagt. I de lavtliggende områder er man nu ophørt med dræningen for at genetablere de gamle vådområder.

Nedenfor kan du vælge blandt følgende sider:

 Klik på kortet for at se det større

sthareskov300