flhlogo  
  • Samarbejdsudvalget består af Gurli Thuneby (tovholder) og Niels Bødker Thomsen fra Værløseegnens Historiske Forening samt Stig Møller (tovholder for Farum Lokalhistoriske Forening) og Hanne Pries fra Farum Lokalhistoriske Forening.
  • Udvalget refererer til de to bestyrelser.
  • Udvalgets medlemmer fra Værløseegnens Historiske Forening vælges hvert år efter generalforsamlingen af bestyrelsen for Værløseegnens Historiske Forening.
  • Ideen med udvalget er, at de to foreninger får koordineret idéer, arrangementer og lignende.

     Her kan du sende en besked til samarbejdsudvalget