Ryget Skov er 139 ha stor. Skoven består hovedsageligt af bøgetræer og en mindre del nåletræer. Hele skoven er beskyttet skov.  I Ryget skov er der et rigt dyreliv, navnlig i Sækken og i Sortemosen, som er udpeget til EU-habitatområde bl.a. pga. fuglelivet. I Skovens nordlige del og vest for Sækken er der opført et fugletårn, der giver gode observationsmuligheder.

Nedenfor kan du vælge blandt følgende sider:

 
Klik på kortet for at se det større

rygetskov300