Værløseegnens Historiske Forening udgiver medlemsbladet Bavnen 4 gange årligt. Bladet er hovedsageligt et medlemsblad med informationer om arrangementer og lignende. Det tilstræbes også at have mindre historiske artikler med. Bladet postomdeles til medlemmerne. Her kan du  se Bavnen nr. 3/2023

 

I vores arkiv kan du også finde alle andre medlemsblade fra den første fra 1991 til den aktuelle - de er der alle, og du kan vælge det medlemsblad, som du ønsker at læse her: 

Bavnen 1991-nu