Opfordringen fra Bavnen nummer 2/2020 til at være med i interessegrupper eller komme med forslag til emner og aktiviteter har sat en god proces i gang. Der er kommet flere spændende tilbagemeldinger med forslag til emner og samarbejde. Måske ikke overraskende når det tages i betragtning, at det ligger i tiden, at når vi får overskud af tid, vil vi gerne være aktive og bruge tiden og kræfter til meningsfuldt arbejde. At være lidt nørdede er også in, og det er de frivilliges privilegium at kunne beskæftige sig med næsten alt man finder interessant. Foreningen har flere ting at tilbyde. Igennem hele foreningens historie, har interessegrupper båret vores arbejde, og vi har en god erfaring med sådanne grupper. Ligeledes har mange af vores medlemmer en god paratviden og kendskab til, hvor viden kan findes. Og endelig er vi vant til at dokumentere, og har midler til at publicere skriftligt materiale. Har du derfor en idé, eller ønske om at komme i gang, så lad os det vide. 

Du kan læse mere om de studiegrupper, der nu er lagt op til, ved at klikke på studiegruppens emne nedenfor.

Vejnavnenes historie Hareskovbys historie Svenskekrigene 1657 - 1660
Flint og flintredskaber Kend din egn med æselører  Mennesket gennem de ældste tider - Studiekreds 

Ad-hoc-grupper

- Ad-hoc-grupper er som regel koncentreret om en speciel opgave og ”lever” kun den tid, det tager at udføre opgaven
- Ad-hoc-grupperne refererer i sidste ende til bestyrelsen men opererer ofte gennem et udvalg
- Arten af opgaver kan selvsagt være af forskellige typer

Henvendelse om disse grupper kan ske Anne-Marie Bach, tlf.: 4294 4262 eller send en besked

 

En-mands-grupper

- En-mandsgrupper er som regel koncentreret om opgaver, som bedst udføres af én person
- Udstrækningen af én-mands-opgaver afhænger af opgavens art
- En-mands-grupper refererer i sidste ende til bestyrelsen, men opererer ofte gennem et udvalg.

Tegning: Ib FriisTegning Ib Friis