Nørreskoven er 206 ha stor. Skoven er en typisk bøgebevoksning og der findes ikke mange nåletræer. Skoven mellem Frederiksborgsvej og Furesøen er en såkaldt naturskov, hvor der tages specielt hensyn til det naturlige dyre- og planteliv. De stejle skrænter ved Furesøen ligger i dag urørt hen. Furesøen er Danmarks dybeste sø, med en dybde på 38 meter. Der findes mange store gamle træer i den sydlige del, bl.a. de såkaldte Svenskebøge fra omkring 1665 og mange andre træer, der ikke ofte ses i vores skove. De blev plantet for over 230 år siden af Johann Georg von Langen. 

Nedenfor kan du vælge blandt følgende sider:


Klik på kortet for at se det større


noerreskov300