Lokale historiske links
Furesø Arkæologigruppe
Furesø Museer
Farum Lokalhistoriske Forening
Jonstrupsamlingen
Museum Nordsjælland

Nationale historiske links
Nationalmuseet
Københavns Museum
Arbejdermuseet
Moesgaard Museum

Onlinesider
Fund og Fortidsminder
Danmarkshistorien.dk
Historie online fra Dansk Historisk Fællesråd
1001 fortællinger om Danmark
Historisk Atlas 
Kortviseren

Links til arkiver
Rigsarkivet
Dansk Demografisk Database
arkiv.dk
Dansk Folkemindesamling