Klik på ét af billederne for at se det større. Fotos: Jørgen Borgholt og Per Lotz

Broen ved Harevad blev oprindeligt lavet af stenhugger Martin Ulrich i Lille Værløse i 1773. Den var af samme type, som kaldes en stenkistebro, som den nærliggende Gisselfeldbro på Skovlystvej. Ved Harevad blev de gamle sten lagt i en bunke ved åen, da man lagde betonrør ned for at føre åen under vejen i 1960.

Det var den tidligere skovrider Laumann Jørgensen, som sørgede for at stenene blev liggende på stedet, da han havde planer om at genopføre den smukke gamle stenbro, - hvad han dog ikke nåede at gennemføre.

Vi er nogle stykker fra Historisk Forenings arkæologigruppe, som sidste år fik den idé, at det kunne være en attraktion mere i skoven, hvis vi kunne genskabe facaden af den gamle stenbro i et af de mest benyttede områder i skoven.

Skovdistriktet og Naturstyrelsen fik forelagt planen, og meget hurtigt meldte skovrideren tilbage, at man gerne støttede projektet og endda stillede maskinkraft til vor rådighed inden for visse rammer samt en skovløber til rydningsarbejde mm.

Nu er stenene på plads, og her er en billedberetning. Men tag selv ud og se på resultatet.