Foreningen udsender nyhedsbreve om relevante emner, som ikke i forvejen er publiceret i Bavnen. For eksempel et nyt pludseligt opstået arrangement, som ikke har nået en præsentation, en udbygget omtale af et allerede publiceret arrangement for at give dette en ny synsvinkel og vække interesse i tilfælde, hvor den allerede givne information ikke er tilstrækkelig. Desuden udsendes nyhedsbreve for at gøre opmærksom på særlige interessante udstillinger eller lignende af historisk art.

Såfremt du ikke er tilmeldt vores mailing-liste, og du fremover ønsker  at modtage foreningens nyhedsbrev,kan du tilmelde dig her 

Seneste nyhedsbrev

 

Hvis denne mail ser forkert ud, eller du ikke kan læse den ordentligt, kan du se den online her

Nyhedsbrev december 2021/2:
Vi glæder os til at se jer til årets sidste arrangementer.

For tryghedens skyld, husk dit Corona-pas/gyldig test ved alle foreningens indendørs arrangementer.

November

Søndag 28. november kl.13-16 Julecafé
i museets åbningstid.

Vi holder julecafé i stuehuset med glögg og æbleskiver.
 
For tryghedens skyld, husk dit Corona-pas/gyldig test ved alle foreningens indendørs arrangementer.

Vi bager og sylter ikke i år, men vi har samlet de gamle opskrifter, som vi sætter til salg.
Der bliver også bogsalg. Bl.a. børnebogen Olaf Faun, som er illustreret af Ib Friis. En julegaveide….

For de voksne bliver der en lille quiz, og for børn og barnlige sjæle laver museet nisserundvisning.

Sted: Mosegården, Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse

Alle er velkomne!

December

En af flere kalkudvindingsgrave i Terkelskoven

Søndag 5. december kl. 10-12
Skovvandring i Terkelskoven
Terkelskoven er måske vores smukkeste skovområde. Terrænet er meget voldsomt og varieret og ligger på den sydlige del af Mølleådalen med udsigt over ådalen. Området er voldsomt præget af isens afsmeltning.
Moræneaflejringerne er meget righoldige på store kalkblokke, hvorfor der er spor i skoven fra kalkudvinding i stor stil. Vi kan fra skoven se over mod Øvre- og Nedre Mølle ved Hestetang. Vi går forbi Rigsarkivets bunker, en dysse og en flot musebøg. På hjemvejen går vi langs Langesø i et fantastisk område med urørt skov. Det er nu tid til kraftigt vinterfodtøj. Veje og stier, vi skal betræde, er OK, men med flere stigninger og fald.
Mødested ved Mosegaarden kl. 10 og opsamling på parkeringspladsen, hvor Slangerupvej går ud af Farum Lillevang og ved Slangerupvejen og den gamle skovriddergård.

Søndag den 12. december 2021, kl.13.00 på Mosegaarden
Ekstraordinær generalforsamling

For tryghedens skyld, husk dit Corona-pas/gyldig test ved alle foreningens indendørs arrangementer.

Dagsorden 
(kun et punkt)

Endelig vedtagelse af forslag til vedtægtsændringer (under §4)
godkendt 1.gang på den ordinære generalforsamling 18.9.21

Forslag om Vedtægternes § 4. Generalforsamling

Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Indkaldelse til generalforsamlinger sker med mindst 3 ugers varsel i foreningens medlemsblad eller ved annoncering, samt på foreningens hjemmeside.

Se hele indkaldelsen her

Sted: Mosegaarden

Søndag 12. december kl.14.00 på Mosegaarden
Gadekærshuset og dets flytning

For tryghedens skyld, husk dit Corona-pas/gyldig test ved alle foreningens indendørs arrangementer.

Tove Jensen fortæller om, hvordan Gadekærshuset blev nedtaget sten for sten for senere at blive genopført bag Mosegaarden. Arbejdet var tilligemed en arkæologisk undersøgelse.
 

Eventuelle ændringer i programmet oplyses altid på hjemmesiden https://vaerloesehistorie.dk/ samt naturligvis i nyhedsbrevene.

Næste nyhedsbrev forventes ultimo december.
 
Med venlig hilsen
Værløseegnens Historiske Forening

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.