Løskøbt fra krigsterror

– SALVA GVARDIA

Denne publikation af Gurli Thuneby er en systematisk undersøgelse af  Salvegardeordningen under svenskekrigene 1657-60. Udfra Ølstykke Herreds tingbog giver forfatteren et nuanceret svar på spørgsmålet om, hvorvidt salvegardeordningen medvirkede til, at en region slap forholdsvis godt fra den svenske besættelse. Man får som læser forskellige bud på, hvordan det var muligt at købe sig til beskyttelse hos fjenden — en ydelse, der forudsatte et formaliseret samarbejde mellem lokalbefolkning og fremmed krigsmagt.

Du kan læse bogen her