FuresøHistorien er en lokal danmarkshistorie

Med udgangspunkt i de skelsættende begivenheder i danmarkshistorien generelt og udviklingen i Nordsjælland i særdeleshed beskrives, hvorledes man på Furesøegnen, generation efter generation, har tilpasset sig levevilkårene på forskellig vis.

FuresøHistorien er skrevet af en arbejdsgruppe med medlemmer fra de lokalhistoriske foreninger i Værløse og Farum. I gruppen indgår fagfolk, såsom en geolog og et par historikere. Pensioneret universitetslektor i historie, dr. phil. Erik Helmer Pedersen, har været gruppens historiske inspirator.
Bøgerne er et solidt kildebaseret værk i 2 bind. Bind 1 er på 380 sider og bind 2 på 464 sider. Bøgerne er gennemillustrerede med et omfattende billedmateriale og oversigtskort mv. i farver.

Den 2. december 2012 udkom bogen Furesøhistorien, bind I.
I FuresøHistorien beskrives for første gang Furesøegnens historie som en sammenhængende fortælling fra istid til nutid. Bind 1 dækker perioden fra istid til 1660. Bogen er rigt illustreret med billeder og oversigtskort mv. i farver.

FuresøHistorien, bind II, som dækker perioden fra 1660 til 1990, udkom den 23. november 2014.

bind1

Begge bind er udsolgt, men kan ses
online på hjemmesiden.
Klik på billedet for at læse
den pågældende onlinebog

bind2