forladt

I 2016 udgav Værløseegnens Historiske forening 

Forladt af konge, bonde og soldat
af Ole B. Kristensen og Mogens Elgaard.

Ole B. Kristensen stod for teksten mens Mogens Elgaard stod for fotografierne.

Bogen fortæller historien om Fuglebækgaard på den nu nedlagte Flyvestation Værløse. En gård som gennem århundreder har været vidne til skelsættende lokal- og danmarkshistoriske begivenheder. Bogens billeder fastfryser billedet af en gård dømt til nedrivning.

Bogen blev udleveret gratis til medlemmer af Værløseegnens Historiske Forening.

Du kan læse den her