Foto: Per Lotz og Conny Laustsen

 

Kulsvier Karl Nielsen, som var den første formand for historisk forening (se BAVNEN, august 2018), er begravet på Kr. Værløse kirkegård. Den smukke gravsten var ved at være dækket af bevoksning og indskriften var svær at læse. Nu er stenen og gravstedet sat i stand ved frivillig indsats. Dog venter vi lidt med gøre beplantningen færdig.