Den 9. april 2010 udgav Værløseegnens Historiske Forening bogen:

UBUDNE GÆSTER – Stemmer fra Værløseegnen om besættelsestiden 1940-1945. Den er skrevet af en arbejdsgruppe på basis af beretninger fra lokalbefolkningen i den tidligere Værløse Kommune samt breve, indberetninger m.m. fra forskellige arkiver. Bogen er rigt illustreret med fotos fra den tid.

Her beskrives tyskernes voldsomme luftangreb på Værløse Flyveplads d. 9. april 1940, og hvordan et fredeligt landsogn på 2.719 indbyggere i løbet af besættelsestiden må affinde sig med, at der kommer ubudne gæster, der i antal svarer til de lokale beboere. Der ankommer 4 grupper:

·         Omkring 1000 soldater fra Luftwaffe indkvarteres på flyveplads og militærlejr.

·         Der oprettes en nazistisk tropsførerskole i Hareskoven.

·         Det nazistiske Sommerkorps oprettes og uddannes i Jonstrup.

·         I februar/marts 1945 ankommer omkring 1000 tyske og østeuropæiske flygtninge.

Bogen handler om, hvordan lokalsamfundet klarer sig trods de mange ubudne gæster – og andre trængsler i løbet af besættelsestiden.

Da bogen er udsolgt, kan du nu læse bogen online.