Klik på ét af billederne for at se større billeder

Objektkode: L_rs_019
Skov: Lille Hareskov Afdeling: 392 litra b
GPS-koordinater: 55.77305,12.371833
Landskabelig værdi: ringe
Adgangsforhold: Rimeligt let tilgængelig
Anlægstype: Rillesten.
Evt. datering: udateret
Evt. lokalt navn:
Beskrivelse af originalt anlæg: Stor lys grå til grå/rødlig granit af en porøs karakter. Der er indhugget en rille med en længde på 29 cm fra stenens overside og med en dybde på 4?7 cm. Rillen går knapt halvvejs ned ad den ene stenside, og spor viser, at man har forsøgt at kløve stenen. I rillens fortsættelse ses en sprække i stenen, og det kan være den man har forsøgt at kløve efter. Denne sprække er naturlig.
Kulturhistorisk værdi: -
Evt. billeder: Fotos f1, f2 og f3 taget den 2/1.2004.
Kilder: Henvisning til L-rs-001, kildemateriale.
Tidligere berejsning: -
Beskrivelse af forandringer: -
Skader: -
Bevoksning: I Douglasgran fra 1940 - 1956.
Evt. trusler: -
Plejetilstand:
Evt. formidling: -
Oplysning om evt. kildemateriale: -
Tidspunkt for besigtigelsen: 2.1.2004 Besigtigelse 6. nov. 2011 viser det samme.
Ansvarlig for beskrivelsen: Jørgen Herskild Borgholt. Ansvarlig for opdatering af 6. nov. 2011: Erni Lundberg