Klik på ét af billederne for at se større billeder

Objektkode: L_rs_017
Skov: Lille Hareskov Afdeling: 381 litra b. Ved mosen Sorte Hul. (Findvej-skilt, nr.06).
GPS-koordinater: 55.772575,12.38379444
Landskabelig værdi: Ringe.
Adgangsforhold: Tæt ved sti
Anlægstype: Rillesten
Evt. datering: udateret
Evt. lokalt navn:
Beskrivelse af originalt anlæg: Ca. 1x2m stor sten med en lang rille. Der er gjort et kløveforsøg hvorved en stor del af stenen er fjernet. Kløvn- er dog mislykket. Der er gravet omkring stenen. Det er en grå, noget finkornet, granit.
Kulturhistorisk værdi: Kløveteknik.
Evt. billeder: Fotos taget d. 8/11-2003
Kilder: Laumanns kort nr. 28.
Tidligere berejsning: -
Beskrivelse af forandringer: -
Skader: -
Bevoksning: I lærk fra 1943. Der er lysåbent med bundbevoksning af bregner.
Evt. trusler: Overgroning.
Plejetilstand:
Evt. formidling: -
Oplysning om evt. kildemateriale: -
Tidspunkt for besigtigelsen: 08-11-2003, 7.12.2020
Ansvarlig for beskrivelsen: Jørgen H. Borgholt.Besigtigelse 20. nov. 2011 Ansvarlig for opdater-: Erni Lundberg, 7.12.2020 Klaus Koed