Klik på ét af billederne for at se større billeder

Objektkode: L_rs_015
Skov: Lille Hareskov Afdeling: 390 litra a.
GPS-koordinater: 55.7718,12.379566
Landskabelig værdi: -
Adgangsforhold: Gode
Anlægstype: Rillesten
Evt. datering: udateret
Evt. lokalt navn: Krølle. Navnet skyldes en vrang bøg ved navnet "Krølle" tæt ved.
Beskrivelse af originalt anlæg: Rillesten ved mindre mose. Tætkornet rødlig granit med en 70 cm lang rille.
Kulturhistorisk værdi: -
Evt. billeder: Fotos: 25/10/2003. 
Kilder: Se under L-rs-001
Tidligere berejsning: -
Beskrivelse af forandringer: -
Skader: -
Bevoksning: Ligger i udkanten af et område med bøg fra 1962
Evt. trusler: -
Plejetilstand: Der har været gravet ved denne og de omkringliggende sten.
Evt. formidling: -
Oplysning om evt. kildemateriale: -
Tidspunkt for besigtigelsen: 25.10.2003
Ansvarlig for beskrivelsen: Jørgen H. Borgholt Besigtigelse 20. nov. 2011 Ansvarlig for opdatering: Erni Lundberg