lsdabog

"Krig og vold i fortiden" er titlen på denne bog, som er udgivet i anledning af 25-års-jubilæet for Sammenslutningen af Danske Amatørarkæologer (SDA). I alle årene har de danske amatørarkæologer udført en uvurderlig indsats for at bevare og formidle forhistorien via samarbejde med og hjælp til især de danske museer med arkæologisk ansvarsområde. Det er også blevet til en række temarejser i ind- og udland. Når 25 år er gået godt med gode aktiviteter, finder den nuværende bestyrelse for SDA det naturligt at markere jubilæet med denne bog. Bogen omhandler den nyere forskning inden for temaerne krig og vold, hvor der på alle fronter er gjort spændende og omfattende landvindinger.
Globalt set lever vi i en både krigerisk og voldelig tid. Man stiller sig nemt det spørgsmål om dette fænomen mon har været almindeligt til alle tider, og svaret er at krig og vold tilsyneladende altid har været en del af menneskets vilkår. Så langt tilbage i tid som vi har vidnesbyrd om, har mennesker beskrevet disse handlinger via billedfremstillinger, sagaer, annaler og beretninger.
SDA har bedt nogle af vore fremmeste forskere om at skrive kortere afhandlinger der afspejler krig og vold. Her er 12 vel illustrerede og let læselige artikler, som omhandler disse emner fra jægerstenalder til middelalder, udvalgt af forfatterne selv inden for rammer fastlagt af redaktionen.
SDA håber at bogen vil blive et led i diskussionerne der altid følger i kølvandet på nye opdagelser. Som man kan læse, sker der hele tiden noget nyt og spændende ved fremkomsten af nye fund såvel som ved fornyet udforskning af ældre fund.
Furesø Arkæologigruppe og hermed Værløseegnens Historisk Forening er medlem af SDA, som tilbyder bogen for 125 Kr. Bogen kan afhentes på Furesø Museer, Mosegaarden i kontortiden. Ønskes bogen tilsendt koster det 55 kr. ekstra.
God fornøjelse!