I Witherløse, årsskriftet 2014 for Værløseegnens Historiske Forening, finder du en artikel af Per Lotz, der fortæller om Martin Ulrich, en lokal stenhugger. I artiklen omtales 14 stenbroer, men Martin Ulrich har lavet mange flere. Disse broer har Per nu gravet frem først fra arkiverne, og bagefter har Per fundet enkelte af dem. Se Nordsjællandskortets forklaring.

Her kan du finde en komplet broliste, et kort med forklaringer over alle Martin Ulrichs broer, samt et kort omkring Tibberup Å, hvor broernes oprindelige placering er indtegnet,

Her kan du sende en besked til Per Lotz