Emner


Klik på fanen med begyndelsesbogstavet af det søgte, henholdsvis begyndelsesbogstavet på forfatterens efternavn

A

 

A
Afdelingssten, von Langens 2021:3
Aktivscenen
  Aktivscenens Historie 2013:37
Alterna
  Den gamle ANRA-bygning på Ballerupvej bliver nu Værløses nye musik– 
  og teaterhus 
2012:21
  Græsrodsorganisation 2004:31
Alugodfibulaen
  Alugodfibulaen og svastika 1993:30
  Værløsefiblen og Alugod 2011:03
Andersen, Einar, “Vindekilde” Søsumnekrolog 1978:46
Andersen, Sophus 2005:33
Andersen, Tage, oberst 2010:31
Annexgaarden i Kirke Værløse
  Møntfund 1992:09
Annexgaarden i Lille Værløse
  Postkort fra 1997:34
Anra 2012:21
Arabisk mønt (Dirham) 2018:17
Arbejderforeningen 1973:09
  50 år, sange 1962:10
Arkiver
  Deres slægtshistoriske indhold 1986:07
Arvefæsteskøde 1978:21
Arkæologigruppens historie 2019-20
Astroanlæg 1985:25
Asylet 1967:09

B

 

B
Bakkehus, skovløbersted 1979:57
Barndomserindringer fra Søndergårds Villaby 2018-25
Belysning gennem tiderne 1991:24
Besættelsestiden
  Dagligliv m.v. 1987:16
  Indsamling af beretninger om 1984:11
  V-sten ved Flyvestation Værløse 1985:331988:28
  De hvide lastbiler 1995:09
  Flygtninge 1995:09
  Tiden efter besættelsen og sommeren 1946 i Værløselejren 2011:45
  Uventet besøg under Besættelsen 2015:39
Biavl i fortiden 1987:24
Birkedal
  Vognmand Niels Nielsen, Birkedal, 1/4 1869–5/7 1946, Min far 2009:07
Bircherod, Jens Pedersen 1958:22
  (rettelse) 1959:31
Bondehaver 1984:32
Bopladser 1987:39
  Romersk jernalder
    Ganløse Almager 1962:20
  Yngre stenalder
    Veksø bro og Lunden 1973:17
  Ældre stenalder
  Borup Sø 1958:13
Borup Sø og Knardrupgaard 1960:17
Borup Sø
  En jægerboplads 1958:13
  Offerfund 1985:40
Borupgaard 1976:37
  Dokument 1976:10
  Detektorfund fra Borupgård 2015:03
BothelstorpDen forsvundne landsby 2016:23
Brande
  Lille Værløse 1786 1982:29
  Lille Værløse 1794 1959:07
  Lille Værløse 1794, rettelser til årsskrift 1959 1975:29
  Gadekærshuset 1983:49
  Om udflytning 1978:34
  Skillingsvise 1957:12
Brandhorn 1962:26
Brandtaksation 1798
  Peder Nielsens hus i Lille Værløse 1960:28
Bringese også krigen 1864  faldne og veteraner
  En gammel landsby forsvandt 1979:17
  En kærlighedshistorie fra 1772 1984:36
  Erindringer af
  Einar Olsen (f. 1896) 1979:19
  Aage L. Petersen (f. 1899) 1971:05
  Et ligsyn i 1771 1991:20
  Folketingsvalgliste 1939/40 1979:46
  Fotos af gårde, huse og kort 1979:24
  Marknavne 1964:09
  Sagn og overtro 1966:16
  Skatholm, gården og dens mennesker 2007:26
  Statistik 1821 1960:24
  Udskiftning 1988:15
Bronzealderen
  Ryget Skovby, udgravninger, gårde og grave 2006:22
Brønde
  Højgaard, brøndfigur 1972:14
  Lille Værløse,
    klage over bybrønden 1958:24
    Sækkedamshus 1975:10
Brøndfigur fra Højgaard 1972:14
Braaderne 1960:91991:29
Buchwald, Erik v., nekrolog 1962:12
Bybrønden i Lille Værløse, klage over 1958:24
Byhorn 1962:26
Bymidten 2021:48
  Bymidtens ældste butikker 2021:55
Bøgh, Erik
  En livsrejse fra Jonstrup til Kongens Nytorv 2015:17
Bøndernes Hegns historie 1969:16
Børneskolen, Jonstrup se Øvelsesskolen

D

 

D
Dahl, Knud Hansen, lærer 1958:24
Damsgaard-Sørensen, Bent in memoriam 2010:03
Detektorfund
   Arabisk mønt (Dirham) 2018:17
De unævneligebog om bukser 1973:38
Degne, skoleholdere og lærere 1989:14
Det borende X 1989:34
Det var ikke altid lige nemt - erindringer om byudvikling i Værløse 2020:49
Dilettantforestillinger  
- på Kirke Værløse kro 1994:39
Dobbeltøkser
  Lundsbakke bronzealdergrav 1990:29
Dukker
  Karakterdukker fra 1910-1930 1985:09
Dåbsdragter 1974:361980:57
Dåbshuer 1974:38

E

 

E
Elisabeths brudekjole
  Fortælling 1982:12
  Baggrunden for fortællingen 1982:18
Eliselund 2020:46-48
Ellekilde, Hansnekrolog 1966:05
Ellens Lyst, historien bag 1985:08
Emigranter
  Pedersen, Peder fra Ryetgaard 2005:42
Eningshøj, fund af kranie 1993:27
Erindringer
  Stella Byrnak f. 1919 (lærer Kirke Værløse) 1989:26
  Kirsten Hansen f. 1926 (skolegang i 1930'erne) 1990:22
  Sophie Hansen f. Petersen 1899 1967:25
  Knud Hjortø f. 1869 (skolevej) 1969:07
  Frida Jarner f. 1927 (skolegang i 1930'erne) 1990:20
  Hans Chr. Jørgensen f. 1888 (barndom i Lille Værløse) 1974:31
  Alex Krak f. 1936 (barndom ved Søndersø) 1999:10
  Lars Larsen f. 1902 (bygning af svævefly 1927) 1978:41
  Ebba Tramp Launsby f. 1885  1960:9,1967:14, 1968:21, 1982:18
  Ib Nielsen f. ? (seminarieelev på Jonstrup 1950-
  1955)
1999:14
  Lars Nielsen f. 1893 (Vognmand Niels Nielsen,
  Birkedal, 1/4 
1869–5/7 1946, Min far)
2009:07
  Einar Olsen f. 1896 (øvelsesskolen i Jonstrup) 1972:31
  Einar Olsen f. 1896 (juleforberedelse på
  Paradisgaarden)
1975:34
  Einar Olsen f. 1896 (Lille Værløse Overdrev 1905) 1977:27
  Einar Olsen f. 1896 (Hareskovby 1905-1941) 1977:29
  Einar Olsen f. 1896 (Bringe) 1979:19
  Jørgen Ougaard f. 1923 (barndom i Lille Værløse) 1989:22
  Hans Pedersen f. 1824 (krigen 1848) 1968:06
  Aage Laurits Petersen f. 1899 (Bringe) 1971:05
  Känitz Simonsen f. 1866 (syndfloden 1872) 1972:12
  O. Spange f. 1892 (kommunesekretær) 1985:50
  Heinrich Werther f. 1911 (skovene) 1987:11

F

F
Farum
  En lærerfamilie fra Farum 2011:13
Farum Kirkes kalkmalerier 2017:07
Farum Lillevang
  Udgravning 1953:11,1971:28
Fibula 1949:13
Fiskebæk
  Broerne ved Fiskebæk 2001:11
Fiskebæk naturskole 1990:33
Fiskebækhus 1955:11
Fiskeri i søer i ældre tid 1973:39
Flintøkser
  Yngre stenalders slebne, huggeteknik, slibning
  og 
Træbearbejdning
1986:28
Flyvestation Værløsese Værløse flyveplads
   Fund fra Stenalder og jernalderbopladser  2019-3
Folkesagn 1966:61968:16
  Den hvide sten 1979:50
Folketællinger Historie 1986:12
Forfattere
  Knud Hjortø 1959:16
  Aksel Sandemose 1981:22
  Jørgen Værløse 1985:42
Forhistoriske almanakker 1987:21
  Fra jæger til bonde ved Furesø 2016:15
Fra sogneforstanderskab til magistrat 1965:07
  (note) 1965:35
  (rettelse) 1966:35
Frankrig, Rillesten i Carnac 1984:19
Fredskovforordningen 1987:08
Friis, Ib 
  Tegninger til Værløses historie 1994:17
Friskytter, skånske 1984:28
Frogne-Knudsen, Erik 2021:33
From, Ditlev, Gårdejer og sognefoged i Slagslunde 2003:38
Fund fra Sønderso, forhistoriske 2020:4
Furesø-kirkernes rester af kalkmalerier fra 1100-tallet  2017:03
Furesø Arkæologigruppe gennem 40 år 2017:03
Fægyden 1979:48

 

G

 

G
Gadekærshuset
  Historie 1983:48
  Museum 1983:44
  Udgravning under 1984:13
Galberg, Anna Dorothea 1987:33
Galberg, Christian, Striden om en grusgrav 2001:26
Ganløse
  Klokkerstrid 1964:19
  Udgravning på Almager 1962:20
Geniet fra Værløse 2010:23
Geologi 
  Værløseegnens geologi 1949:09
  Stenstrøninger 1975:06
Gjønger i Værløse 1984:28
Gl. Skovhavegaard, Ryget 1961:10
  Navneklud 1965:31
Gordon vaskeri 2020:47
Grantofte og Hareskovgård 2021:35
Gravhøje 1993:17
Gravminde 1954:05
  Hans Chr. Lund og Caroline Dorothea Lund 1995:43
Grut-Hansen, Charles 1960:04
Grøn, Anders Poulsen, nekrolog 1974:09
Grønstensøkse, tyndnakket 1981:16

H

H
Hareskov bibliotek 1977:35
Hareskov Grundejerblad 
  Artikler af Aksel Sandemose 1981:28
Hareskovgård grusgrav 2021:37
Hans Jakob Aargaard 2020:22
Hareskov kirke 1999:30
Hareskov skole
  1918-2007. Et skolehistorisk frilandsmuseum 2008:27
  Skolegang i 1930'erne 1990:22
Hareskov-Værløse Avis 1977:341985:18
  Drømmen om en lokalavis (interview med Kaj
  Øgaard)
2002:31
Hareskovbanen, S-tog 1977:09
Hareskovby 1905-1941 1977:29
Hareskovby
  Aksel Sandemose 1981:22
  Dr. Axel A. Larsen, læge i Hareskov 1923-62 2008:34
  Egebjerg-Nord, en afstemning i 1972 2001:19
  Eliselund 2020:46-48
  Fra Gl. Hareskovby til S-stationen. En debat
  uden ende
2014:47
  Fra overdrev til Hareskovby 1977:11
  Gordon vaskeri 2020:47
  Hans Jakob Aargaard 2020:22
  Hareskov kirke 1999:30
  Hareskovpavillonen 1990:25
  Hareskov Tømmerhandel 2020:46
  Herman Aagaard Simonsen, murermester 2020:24
  Jack Coba 2020:23
  Krautwald, overretssagfører 2020:22
  Lars Chr. Larsen (Skovlyst) 2020:19
  Livets kamp i Hareskov og på østfronten (Red. Gurli
  Thuneby)
2011:33
  Opståen og udvikling indtil 1960 2005:22
  Professor Labri 2020:22
  Savværk, gasværk 1977:33
  Søndergård 2020:42
  Aagården 2020:22
  Aagaardens tidligste historie - som Skovlyst 2020:19
  Åvejskvarteret - 100 års udvikling på det
  yderste overdrev
2020:41
Hareskoven
  En runddysse i Hareskoven 2009:03
  Hareskovens Stenmonumenter 2008:13
  Heksetræet 1966:18
  Udgravning af dysse 1963:07
  Ønskebøgen 1967:141967:31
1968:21
  Ønskebøgen, sange 1967:111972:38
Hareskoven(e)se også Harreskoven(e)
Hareskovpavillonen 1990:25
  En skovfører fra 1914 til Områderne omkring
  Slangerupbanen
2001:30
Harrekilde 1981:09
Harreskoven
  Granitflager 1982:25
  Stenskov 1975:91978:13
1979:53
  Hareskov og Hjortespring-kongelig vildtbane 2015:09
Harreskovene 1978:13
Harreskovvejen 1989:42
Hauch, Christiannekrolog 1962:19
Haveanlæg ved gårde og huse i ældre tid 1984:32
Hedeby
  Bronzesmykke fra vikingetid 1997:11
Helligkilder
  Harrekilde 1981:09
Henze, Elisabeth Marie Bjørn 1975:30
Herman Aagaard Simonsen, murermester 2020:24
Herredstilknytning 1978:37
Himmelbrev 1962:251964:30
Historisk Forening for Værløse kommune 
  Foreningens 60-års fødselsdag 2008:41
  Lokalhistorisk dokumentation 2007:34
  Stiftelsen 1952:03
  20 år 1968:29
  25 år 1973:06
  1948-2006 2006:41
  ny konstruktion 2006:12
Hjortø, Knud 1959:16
  Johs. V. Jensens forord til “Under det svindende
  lys”
1969:05
Huenakker 1975:11
Hulveje
  i skovene omkring Lille Værløse 1980:46
  i skovene omkring Værløse 1989:42
Hvideslægten 1998:27
  Knardrupgaard 1989:46
  Hvideslægteens kalkmalerier 2017:03
Hyrdehorn 1988:30
Højeloftsvej og Højeloft Vænge 1991:15
  Udstykningen af Højeloftgård 2005:14
Højgaard, brøndfigur 1972:14
Højlund 1967:25
Hørgen, Store Hareskov 1979:51

 

I

I
I årets løb
  Foreningens årsberetning 1949 1949:07
  Foreningens årsberetning 1950 1950:03
  Foreningens årsberetning 1951 1951:02
  Foreningens årsberetning 1952 1952:03
  Foreningens årsberetning  1953 1953:03
  Foreningens årsberetning 1954 1954:03
  Foreningens årsberetning 1955 1955:03
  Foreningens årsberetning 1956 1956:03
  Foreningens årsberetning 1957 1957:03
  Foreningens årsberetning 1958 1958:03
  Foreningens årsberetning 1959 1959:03
  Foreningens årsberetning 1960 1960:03
  Foreningens årsberetning 1961 1961:03
  Foreningens årsberetning 1962 1962:03
  Foreningens årsberetning 1963 1963:03
  Foreningens årsberetning 1964 1964:03
  Foreningens årsberetning 1965 1965:03
  Foreningens årsberetning 1966 1966:03
  Foreningens årsberetning 1967 1967:03
  Foreningens årsberetning 1968 1968:03
  Foreningens årsberetning 1969 1969:03
  Foreningens årsberetning 1970 1970:03
  Foreningens årsberetning 1971 1971:03
  Foreningens årsberetning 1972 1972:03
  Foreningens årsberetning 1973 1973:03
  Foreningens årsberetning 1974 1974:03
  Foreningens årsberetning 1975 1975:04
  Foreningens årsberetning 1976 1976:03
  Foreningens årsberetning 1977 1977:05
  Foreningens årsberetning 1978 1978:03
  Foreningens årsberetning 1979 1979:03
  Foreningens årsberetning 1980 1980:03
  Foreningens årsberetning 1981 1981:03
  Foreningens årsberetning 1982 1982:03
  Foreningens årsberetning 1983 1983:03
  Foreningens årsberetning 1984 1984:03
  Foreningens årsberetning 1985 1985:03
  Foreningens årsberetning 1986 1986:03
  Foreningens årsberetning 1987 1987:03
  Foreningens årsberetning 1988 1988:03
  Foreningens årsberetning 1989 1989:03
  Foreningens årsberetning 1990 1990:03
  Foreningens årsberetning 1991 1991:03
  Foreningens årsberetning 1992 1992:03
  Foreningens årsberetning 1993 1993:03
  Foreningens årsberetning 1994 1994:03
  Foreningens årsberetning 1995 1995:03
  Foreningens årsberetning 1996 1996:03
  Foreningens årsberetning 1997 1997:03
  Foreningens årsberetning 1998 1998:03
  Foreningens årsberetning 1999 1999:03
  Foreningens årsberetning 2000 2000:03
  Foreningens årsberetning 2001 2001:03
  Foreningens årsberetning 2002 2002:03
  Foreningens årsberetning 2003 2003:03
  Foreningens årsberetning 2004 2004:03
  Foreningens årsberetning 2005 2005:03
  Foreningens årsberetning 2006 2006:03
  Foreningens årsberetning 2007 2007:03
  Foreningens årsberetning 2008 2008:45
  Foreningens årsberetning 2009 2009:47
  Foreningens årsberetning 2010 2010:51
  Foreningens årsberetning 2011 2011:51
  Foreningens årsberetning 2012 2012:43
  Foreningens årsberetning 2013 2013:47
  Foreningens årsberetning 2014 2014:55
  Foreningens årsberetning 2015 2015:47
  Foreningens årsberetning 2016 2016:47
  Foreningens årsberetning 2017 2017,43
  Foreningens årsberetning 2018 2018:37
  Foreningens årsberetning 2019 2019:53
  Foreningens årsberetning 2020 2020:61
Ib Friis 
  Tegninger til Værløses historie 1994:17
Ibsskal 1971:23
Ildebrandese Brande
Indre Mission
  Jens Larsen, smed i Kirke Værløse 1966:71983:26

 

J

 

J
Jacobsen, Ole fotos 1992:36
Jacobsen, Rudolf, kunstmaler 1976:13, 2021:21
Jensen, Nora
  100 år 1979:07
  100-årsdagen 1980:59
  Nekrolog 1980:60
Jensen, Otto, nekrolog 1980:60
Jon Jonsen Litle 1998:27
Jonstrupdet ældste 1961:04
Jonstrup klædefabrik
  Tyverisag 1994:27
  Jonstrup kongelig Uldenmanufaktur 1969:25
  Udenlandske arbejderes køretur til Jonstrup 1984:36
Jonstrup seminarium
  1791-1890 1979:10
  1809-1959 1955:61959:26
  1950-1955 1999:14
  Dimis, den højere  2019-31
  Dimissionsale 2020:30
  Eksamenskomission 2020:29
  Embedsmandssystemet 2019-31
  Fattertur 2020:33
  Jonstrupbogen 2020:38
  Jonstrup-ordbogen 2018:21
  Jonstrupsamfundet 2020:38 
  Jonstrupsamlingen 2020:38
  Madoprøret, 2020:31
  Nordmanden, der kom til Jonstrup 2013:31
  Oluf Skaalum 2020:36
  Ougaard, Aksel 2020:36
  Pigebesøg 2020:33
  Postkort fra 1999:36
  Spire til borger, den lange vej fra 2019-36
  Postkort fra 1999:36
  Skoleårets andre fester og årets komedie  2019-39
  Øvelsesskolen 1972:311990:17
  Øvelsesskolen, skolegang i1930'erne 1990:20
  Jonstrup Seminariums kanonkugle 2016:31
Jonstruptraditionerne-seminarielivets fest og farver  2019-31
Jonstrup vandmølle 1950:10
Jonstrup vindmølle 1950:13
Jonstrup
  Geografi og statistik 1821 1960:24
  To nedbrændte gårde fra 1500-tallets Jonstrup 2010:11
  Jonstrup-ordbogen 2018:21
  Udgravning af kælder 1961:07
Jonstrupvangsagn og overtro 1966:17
Jægerstenalderen 1997:10
Jørgensen, Einar Laumann, In memoriam 2006:52
Jørgensen, Thorkild, nekrolog 1977:04

K

 

K
Kalender 2016 2016:47
Kalender 2017 2017:43
Kalender 2018 2018:37
Kalender 2019 2019-53
Kalender 2020 2020:61
Kalender 2021 2021:61
Kampen om Søndersø - en vandet historie 2020:03
Karakterdukker 1910-1930 1985:09
Karetmagerhåndværket 1988:10
KFUM
  Soldaterhjem i Værløse 2000:37
Kirke Værløsese også Krigen 1864,faldne og veteraner
Kirke Værløse
  Da sogneråd og skolekommission lagde arm i 1884-85 –
  hvem 
beslutter valg af undervisningsmidler?
2015:23
  Dilettantforestillinger 1994:39
  Galbergs grusgrav 2001:26
  Geografi og statistik 1821 1960:24
  Gl. Skovhavegaard 1961:10,1965:31
  Huset ved kirkegårdsmuren 1964:16
  Højgaard, brøndfigur 1972:14
  Indre Mission 1966:71983:26
  Jens Larsen og Juleforberedelse på Paradisgaarden 1975:34
  Jørgen Værløse 1985:42
  Kirke Værløse i billeder 2003:13
  Knud Hjortø 1959:16
  Knud Hjortø, om sin skolevej 1969:07
  Kropladsen og Bygaden 2002:23
  Madam Henze 1975:30
  Møntfund 1992:09
  Omkring Kirke Værløse kirke 2013:11
  Paradisgårdene 1982:202011:23
  Ryetgaard 1967:27
  Sagn og overtro 1966:61968:16
  Soldaterbreve, 1864 1957:13
  Soldaterbreve, de slesvigske krige 1958:25
  Striden om Christian Sækkedamshus 1973:10
  Sækkedamshus, Brønde 1975:10
  Udgravning af vandmølle 1961:18
  3-vangsbrug 1993:09
Kirke Værløse degneskole 1989:09
Kirke Værløse vindmølle 1950:13
Kirkebøger Historie 1986:11
Kirker
  De to tvejer fra kirketårnet i Kirke Værløse 2013:19
  Farum, Undersøgelse 1960:30
  Hareskov 1999:30
  Herlev. Undersøgelse af gulv 1962:04
  Kirke Værløse 1951:04
    Grav i våbenhuset 1956:11, 1986:37
    Datering 1998:18
    Gravminder  1954:05
    Kirkegård
      En fredet gravsten 2018:03
      Udgravning af grav 1956:15
    Møntfund 1957:08
    Nyrestaureret 1957:05
    Spor fra reparationer og vedligehold 2012:03
    Undersøgelser 1956:05
    Ældste dokument, 1341 1961:26
    Ældste regnskab, 1733/34 1961:28
  Lille Værløse. Indvielse 1971:17
Klokkerstrid
  Ganløse og Knardrup 1964:19
Klostergaarden
  Klostergaarden 2013:21
  Sophus på Skidtet 2005:33
  Udstykning 2005:14
Klosterhusetse Kondrups ejendom
Klædefabrikken i Jonstrup 1969:25
  Tyverisag 1994:27
  Udenlandske arbejderes køretur til Jonstrup 1984:36
Knardrup Kloster 1960:12
Knardrup
  Jachob Høy, Møller i Knardrup 2000:20
  Klokkerstrid 1964:19
Knardrupgaard, Hvideslægten 1989:46
Kniplingskræmmeren
  Baggrunden for fortællingen 1982:18
  Fortælling 1982:12
Knudsen, Hans, kunstmaler 1976:13, 2021:15
Kollekollese også krigen 1864, faldne og veteraner
Kollekolle
  Bøndernes Hegn 1969:16
  Charles Grut-Hansen 1960:04
  Kulhus 1963:04
  Statistik 1821 1960:24
  Ældste skrift med navnet 1970:13
Kommunekontor,
  første 1917-1937 1985:50
Kondrups ejendom
  Ibsskal 1971:23
  Udgravning af kælder 1952:12
Kragh, Peder HartvigLigtale over Peder Hartvig Kragh 1976:06
Kreds 88
  Soldatervennekreds 2000:37
Krigen 1848
  Hædersgaven 1960:09
  Oplevelser 1968:06
Krigen 1864
  Breve og stillingskontrakt 1964:25
  Erindringsmedaljer, ansøgning 1964:31
  Erindringsmedaljer, sange ved uddelingen 1977:42
  Faldne og veteraner 1963:15
  Furesø og krigen 1864 2014:25
Kristentøj 1974:361980:57
Krybskytteri 1966:201971:24
Kulhus 1963:04
Kvinder
  Karen Marie -  et kvindeliv 2012:13
  Quindfolk på Ølstykke herredsting lige efter enevældens
  indførelse
2014:15
Københavns Vandforsyning
  1859-1959 1959:20
  1874-1974 1974:11
Kaalundspladsen 2000:11

L

 

L
Landsarbejdstjenesten (LAT)
  Nazistlejren i Hareskoven 2003:21
Langen, Johan Georg v. 1963:111968:30
1999:26, 2021:3
Langkærgaardudstykning 2005:14
Larsen, Jens, smed i Kirke Værløse, stifter af  Indre Mission 1966:71983:26
Larsen, Karl“Solvang” Farum, nekrolog 1958:20
Lejlighedsssange 1988:25
Leth, Peder, Lærer og kirkesanger 2011:13
Lille Værløse
  i Slutningen af 1700-tallet 1983:45
  Jordejere i middelalderen 1992:29
Lille Værløse Afholdsforening
Vognmand Niels Nielsen, Birkedal,  1/4 1869–5/7 1946, Min far 2009:07
Lille Værløse kro
  En skovfører fra 1914 til områderne omkring 
  Slangerupbanen
2001:30
  Udgravning under kroen 1959:04
Lille Værløse Overdrev 1977:11
  i 1800-tallet 1991:36
Lille Værløse Overdrev se også Hareskovby
Lille Værløse se også krigen 1864, faldne og veteraner
Lille Værløse
  Alex Kraks erindringer 1999:10
  Asylet 1967:09
  Branden 1786 1982:29
  Branden 1794 1959:71978:34
1983:49
  (rettelser til årsskrift 1959) 1975:29
  Branden 1794, skillingsvise 1957:12
  Braaderne 1960:09
  Byudvikling og byplanlægning 2004:14
  Elisabeths brudekjole, fortælling 1982:12
  Fiskebækhus 1955:11
  Fra landsby til Bymidten 1989:39
  Gadekærshusets historie 1983:48
  Geografi og statistik 1821 1960:24
  Hans Chr. Jørgensens Erindringer 1974:31
  Klage over bybrønden 1958:24
  Kondrups ejendom 1952:121971:23
  Krigen 1848. Hædersgaven 1960:09
  Känitz Simonsens erindringer 1972:12
  Lokalaviser 2004:41
  Lokalidentitet i det 21. århundrede 2006:31
  Malerier af huse og gårde 1996:34
  Marknavne 1951:15
  Mosegaarden 1962:71967:28
1976:81983:19
1983:34
  Ny skole i 1867 2017:11
  Postkort fra Annexgaarden 1997:34
  Sagn og overtro 1968:21
  Skolerne i Værløse for 150 år siden 2017:12
  Sophie Hansens (f. Petersen)Erindringer 1967:25
  Sophie Petersens Dagbøger 1983:221983:41
  Spøgeri på Værløsegaard 1977:40
  Stednavn 1992:17
  Udgravning under kroen 1959:04
  Udskiftning 1978:17
  Udskiftningskort 1975:27
  Udstykninger 2005:14
  Undersøgelser af hustomter i Bymidte 1964:22
  Vognmand Niels Nielsen, Birkedal, 1/4 1869–5/7
  1946, Min far
2009:07
  Værløsegaard. Englehoved 1973:16
  Værløsegaard. Fortællinger fra Egnen 1968:231977:40
1985:39
  Ældste dokument, 1271 1962:23
Lund, Caroline Dorothea
  Gravminde 1995:45
Lund, Hans Chr. Gravminde 1995:43
Lund, Svend, nekrolog 1974:35
Lunden-bopladsen 1973:17
Lundsbakke
  Udgravning af bronzealderhøj 1953:05
Lundsbakke bronzealdergrav
  Dobbeltøkser 1990:29
Lysestage
  Bregnerød 1972:10

M

 

M
Madam Henze 1975:30
Malerier
  Huse og gårde i Lille Værløse 1996:34
Marknavne
  I Bringe 1964:09
  I Lille Værløse 1951:15
Menighedsråd
  Det første menighedsråd for Værløse sogn 2009:21
Middelalder
  Emaljefigur 1998:25
  Fund af Urnesfibula 1996:09
  Jon Jonsen Litle 1998:27
  Lille Værløses jordejere 1992:29
Modernismen 2021:15
Modstandsbevægelsen i Værløse
  Om en modstandschef i Værløse (1943-1944) 2010:31
Mortensen, Karen Seierøe, se Seierøe Mortensen, Karen
Morvilles Minde 1976:06
Mosegaarden
  1914 1967:28
  1959-1977 1983:24
  1961-70 1970:20
  Beboerne 1899 1962:07
  Bygningerne, grundplan 1983:34
  Dokument om bygning af stald 1925 1976:08
  Igennem 200 år 1983:19
  Korrespondance Historisk Forening/kommunen 1961-70 1970:20
  Mindetræer 2012:27
  Museum, forslag til udvidelse 1970:06
  Udstykning 2005:14
Murværk
  Omkring Kirke Værløse kirke 2013:11
Musketereden 2018:19
Møntfund 
  Fra vikingetid 1992:09
  Kirke Værløse kirke 1957:08
  Store Hareskov, regne-penninge 1972:06

N

 

N
Naturparken Farum-Slangerup
  Planer om naturpark 1953:14
Naturskolen ved Fiskebæk 1990:33
  sådan gik det til 2002:17
Navneklud 
  fra Gl. Skovhavegaard 1965:31
Navneskikældre tiders 1965:04
Nekrologer
  Einer Andersen, “Vindekilde” Søsum 1978:46
  Erik v. Buchwald 1962:12
  Hans Ellekilde 1966:05
  Anders Poulsen Grøn 1974:09
  Christian Hauch 1962:19
  Nora Jensen 1980:60
  Otto Jensen 1980:60
  Torkild Jørgensen 1977:04
  Karl Larsen, “Solvang” Farum 1958:20
  Svend Lund 1974:35
  Karl K. Nielsen 1977:03
  Peter K. Olsen 1963:29
  Niels Nielsen ”Thyhytten” 1974:10
  Svend Nielsen 1996:40
  Harald Nielsson 1966:34
  Karen Seierøe Mortensen 1972:16
Nielsen, Jens, skovløber, Ryet  1973:09
Nielsen, Karen Marie, Karen Marie -  et kvindeliv 2012:13
Nielsen, Karl K.  
  Afsløring af mindeplade 1979:61
  Den kongelige Belønningsmedalje 1975:03
  Fund af krukke i hans grav 1978:12
  Nekrolog 1977:03
  Oldsagssamlingen 1978:08
  Værløseegnens “Skalk” 1958:06
Nielsen, Niels ”Birkedal”
  Vognmand Niels Nielsen, Birkedal, 1/4 1869–5/7 1946, Min far 2009:07
Nielsen, Niels, ”Thyhytten” Nekrolog 1974:10
Nielsen, Svend, nekrolog 1996:40
Nielsson, Haraldnekrolog 1966:34
Nitpelong
  Brøndfigur fra Højgaard 1972:14
NorgeRillesten 1984:21
Nøddeplukning i 1600-tallet
  Fra tingbogen 1995:21
Nørreskoven
  Langdyssen, registrering før og nu 1984:24
  Stenstrøninger 1975:09
  Frihedskæmperstenen 2000:11
  Johan Georg v. Langen 1963:11
  Kaalundspladsen 2000:11
  Spejderstenen 2000:11
  Valdemarstenen 2000:11

O

 

O
Oldsagssamling
  Fra Vindekilde 1988:351991:9
Oldsagssamlingen 
  på Værløse museum. Karl K Nielsen om
  indsamlingen
1978:08
Oldtidsbåd 1954:15
Oldtidsfund
  Gravfund fra Romerriget 1995:14
  Grønstensøkse 1981:16
  Jægerstenalderen 1997:10
  Rune-fibula 1949:13
  Slibesten 1969:12
  Spydspidser af knogle 1991:12
  Stenøkse med ornamentik 1987.35
  Fra jæger til bonde ved Furesø 2016:15
Oldtidsminder 
  En runddysse i Hareskoven 2009:03
  i Værløse sogn 1952:07
  Registrering før og nu 1984:24
  Stenalderen 1987:36
Oldtidsveje 1950:05
  Oldtidsvejene i Furesø Kommune 2008:03
  Hulveje i skovene omkring Lille Værløse 1980:461989:42
Olsen, Frederik, Skatteopkræver 1985:54
Olsen, Niels Madsenejer af Paradisgaarden 2011:23
Olsen, Peternekrolog 1963:29
Overtro 1966:61968:16
1977:40
  Den hvide sten 1979:50

P

 

P
Paradisgaarden
  Juleforberedelse 1975:34:00
  Paradisgaarden ved Kirke Værløse 1880-1950 2011:23:00
Paradisgårdene 1982:20:00
Parforcejagtveje
  Hareskov og Hjortespring - kongelig vildtbane 2015:09:00
Petersen, Valdemar Charles Imanuel, ”Geniet fra Værløse” - en mønsterbryder 2010:23:00
Petersen, Sophie, Dagbøger 1983:221983:41
Pilgrimstegn 1971:23:00
  Postkort
  Fra Annexgaarden i Lille Værløse 1997:34:00
  Fra Jonstrup seminarium 1999:36:00
  Fra Værløselejren 1995:47:00
Poststempler, lokale 1996:24:00
Postvæsen
  Glimt fra Værløses posthistorie 2016:03:00
Pottemagerværksted
  Farum Lillevang 1953:111971:28
  Ryget Skovby 2005:37:00
Potteskår, Hvorfor samler man 1958:09:00
Præsteindberetning
  Vedrørende oldtidsminder 1984:24:00
Præster
  1341-1649 1964:05:00
  Jens Pedersen Bircherod 1958:22:00
  i Farum og Værløse sogn 1663-1857 2007:15:00
Præsteskoven
  Oldtidsvejene i Furesø Kommune 2008:03:00


R

 

R
Regne-penninge 1972:06
Rillesten 1979:54
  i Carnac, Frankrig 1984:19
  i udlandet i øvrigt 1984:21
  og gamle veje 1980:54
  og stentæpper 1982:26
  Afsluttende partsindlæg 1997:17
  Harrekilde 1981:09
  Kvadrater og astroanlæg 1985:25
  Sakrale riller i sten 1980:09
  Stolpe- og stokkehuller 1983:09
Romerriget, Gravfund 1995:14
Romersk Jernalder
  Glasbæger 2006:22
  Gårde og grave, Ryget Skovby 2006:22
  Pottemagerværksted 2005:37
Rosted, JacobGravsted 1956:16
Rosted, Kirstine. Gravsten 1964:16
Rune-fibula 1949:13
Rutebil, til Bispebjerg i 1904 1999:23
Ryetgaard 1967:27
Ryethøj, Historisk Forenings bomærke 1976:24
Ryget Skovby
  Udgravning af Pottemagerværksted 2005:37
  Udgravninger i 2000, 2001, 2002, 2005 og 2006 2006:22
Rytterskolen 1989:11
  Undersøgelser af hustomt i Bymidten 1964:22

S

 

S
Sagn 1966:61968:16
1977:40
  Den hvide sten 1979:50
Salvegardebreve 2003:38
Sandet 1994:10
  1940'erne og 1950'erne 1994:25
Sarvig, Edvardkunstmaler 1976:13, 2021:27
Seierøe Mortensen, Karen, Nekrolog 1972:16
Siegumfeldt, MaxByplanlægning i Værløse 2004:142005:14
Skandrups Allé 1996:28
SkatholmGården og dens mennesker 2007:26
Skillingsviser
  Branden 1794 i Lille Værløse 1957:12
  Lars F. Thomsen 1971:24
  Sorte Hans 1966:30
  Ønskebøgen 1972:38
Skolebøger på Værløse Museum
  Abc’er og læsebøger 1990:09
  Religion, 1800-tallet 1989:29
Skolekrogen 1993:32
Skoler
  Hareskov 1990:21
  Hareskov skole 1918-2007. Et skolehistorisk frilandsmuseum 2008:27
  Kirke Værløse 1948-1959 1989:26
  Kirke Værløse 1957-1964 2010:39
  Kirke Værløse degneskole 1989:09
  Lille Værløse 1920'erne og 30'erne 1989:22
  Rytterskolen 1989:11
  Øvelsesskolen 1972:311990:17
Skov, J.K
  25 år som kasserer i Historisk Forening 1980:08
Skovalen
  De 2 skovaler 1968:30
Skovdrift
  18. årh. 1963:111968:30
1971:12
  19. årh. 1987:08
  20. årh. 1987:08
Skovene
  Dyreliv 1987:15
  Grønne kranse 1987:14
  Rekreative formål 1987:08
  Sankekort 1987:13
  Skovarbejde i 1800-tallet 1987:12
  Skovarbejde i 1900-tallet 1987:15
  Heinrich Werthers erindringer 1987:11
  Johan Georg v. Langen 1999:26
Skovhistorie 1963:111968:30
1971:121987:6
1987:11
Skovredskaber 1967:05
Skovridere gennem 300 år 1988:38
Skudsmål 1957:15
Slagtning omkring 1900 1975:34
Slangerupbanen
  En skovfører fra 1914 til områderne omkring Slangerupbanen 2001:30
  Historien om 2006:14
Slibesten 1969:12
Slægtsforskning 1986:07
Smede og smedjer 1996:15
Smørum
  Svenskerne i Smørum 1659-60 1983:171984:12
Socialdemokratiet
  De første år i Værløse 2002:39
Sofie Fiskebæk 1955:11
Sognefogeder 1995:27
Sogneforstandere/sognerådsformænd
  siden 1841 1965:07
  siden 1841, note 1965:35
  siden 1841, rettelse 1966:35
Sognerådsvalg1921 og 1933 1977:37
Solbrink 2021:40
Soldaterbreve, 1864 1957:13
Sorte Hans  
  Hans Hansen, Krybskytte 1966:201971:24
Spejderstenen 2000:11
Spydspidser, af knogle 1991:12
SpøgelseshistorierVærløsegaard 1977:40
Stednavne  
  Lille Værløse og Store Værløse 1992:17
Stenalderhuse
  Stenalderhuset ved Kollekolle 2013:03
Sten og stenhuggere  
  Stenhugningsteknik 2008:13
  Stenhuggeren fra Værløse 1760-85 2014:03
   Stenhuggeren fra Værløse 2 - vildbane- og skelsten 2021:3
Stenøkse, med ornamentik 1987:35
Stig Bredstrup - seminarieforstander og sognerådsformand 2020:25
Store VærløseStednavn 1992:17
Støfnæs herred 1978:37
Svastika og alugodfibulaen 1993:30, 2011:03
Svenske Vold 1974:05
Svenskerne i  -
  Smørum 1659-60 1983:171984:12
  Værløse 1658-60 1976:41
SverigeRillesten  1984:21
Sværd. Fund fra Værebro Å 1986:23
Sygekassen 1955:151973:9
Syndfloden 1872 1972:12
SyvstjernehusSkovløbersted 1979:58
Syvstjernekvarteret i 40´erne 2019-41
Syvstjernen
  Jagtveje 1970:311979:49
Sækkedamshus 1973:10
  Brønde 1975:10
Søhus
  Familien i skovløberboligen ”Søhus” i Jonstrupvang 2017:23
Søndergårdsvej 1997:30
Søndersø
  Badested 2020:16
  Barndomserindringer (1870-1885) 1993:35
  Bierstube 2020:13
  Fund af oldtidsbåd 1954:15
  og dens omgivelser 1882 1980:61
  Fund fra Søndersø, forhistoriske 2020:4
  Kampen om Søndersø - en vandet historie 2020:3
  Københavns vandforsyning 2020:7
  Lystfiskeri 2020:12
  Nyt vandværk 2020:17
  Planlovens grønne Danmarkskort 2020:15
  Tømning, forsøg på 2020:6
Søndersøværket
  1859-1959 1959:20
  1874-1974 1974:11

T

T
Tekstiler på Mosegaarden
  Bukser, bog om ”De unævnelige” 1973:38
  Empiredragt 1969:35
  Huenakker 1975:11
  Kristentøj 1974:361980:57
  Navneklud 1965:31
Thomsen, L.F. Mordet på Skovfogeden 1966:201971:24
Toftegaard, Empiredragt 1969:35
Trekroner 1 og 2 2008:13
Trepanation 1981:13
  Vibygårds mose, undersøgelser vedrørende kranie 1982:28
3-vangsbruget i Kirke Værløse 1993:09
TysklandRillesten 1984:23
Tørveredskaber 1967:05

U

 

U
Udgravninger
  Farum Lillevang 1953:111971:28
  Ganløse. Almager 1962:20
  Gravhøje 1993:17
  Hareskoven. Dysse 1963:72009:3
  Ibsskal 1971:23
  Jonstrup. Kælder 1961:07
  Kirke Værløse. Huset ved kirkegårdsmuren 1964:16
  Kirke Værløse. Lundsbakke, Bronzealderhøj 1953:05
  Kirke Værløse. Vandmølle 1961:18
  Lille Værløse. Bymidten 1964:22
  Lille Værløse. Kondrups ejendom 1952:12
  Lille Værløse. Kroen 1959:04
  Ryget Skovby i 2000, 2001, 2002, 2005 og 2006 2006:22
Udskiftningen
  af skovene 1979:49
  Lille Værløse, kort 1975:27
  Skovseparationen 1979:491987:8
  Tingledet 1979:51
Udstilling
  Fotografier 1971:26
  Kort 1970:16
  Kort og billeder 1965:34
  Værløse og omegn 1958:05
Udvandrere  
  Pedersen, Peder fra Ryetgaard 2005:42
Udvandrerbrev  
  Capetown 1878 1972:26
Urnesfibula. Bronzesmykke 1996:09

V

 

V
V-sten fra Besættelsestiden 1985:331988:28
Valdemarstenen 2000:11
Vandmøller
  Jonstrup 1950:10
  Kirke Værløse 1961:18
Vejnavne  
  i Værløse kommune 1991:14
  Højeloftsvej og Højeloft Vænge 1991:15
  Skandrups Allé 1996:28
  Skolekrogen 1993:32
  Søndergårdsvej 1997:30
Veksø Bro
  Ertebølle-bopladsen 1973:17
Vibygaards mose
  Alder af kranie 1982:28
  Kranie 1978:101981:13
  Undersøgelser vedr. kranie 1985:11
Vikingetid
  Bronzesmykke fra Hedeby 1997:11
  Møntfund 1992:09
Vikingetidssmykke i Urnesstil fundet i Værløse 2019-13 
Vildbane 2021:8
Vildtbanesten 2021:5
Vindekilde
  Oldsagssamling  1988:35,1991:9,
2007:9
Vindmøller
  Jonstrup og Kirke Værløse 1950:13
Værebro sværdet 1986:23
Værløse Arkæologigruppe  
  Et tilbageblik på 25-år 2004:25
Værløsebonde tabte alt, men nægtede at give op 2021:33
Værløseborger nr. 10.000 2010:49
Værløseegnens Historiske Forening se Historisk Forening for Værløse Kommune
Værløse flyveplads
  Anlæg og senere udvidelse 1982:20
  Eskadrille 721 2000:42
  Flyvestation Værløse. En arbejdsplads  for 
  Transporteskadrille
 721
2014:35
  Historie 2000:422007:43
  Kvindegrav fra jernalderen 1949:13
  Tiden efter besættelsen og sommeren 1946 i Værløselejren 2011:45
  Uventet besøg under Besættelsen 2015:39
Værløse, Jørgen 1985:42
Værløse Apotek 2017:35
Værløse Kirke 2017:03
Værløse Kommune
  Det var ikke altid lige nemt - erindringer om byudvikling i Værløse 2020:49
Værløse Lokalhistoriske Arkiv
  Præsentation 1982:09
Værløse malere. De tre 1976:132021:13
Værløse museum
  1959-1977 1983:24
  gennem 50 år 2002:11
  i Lille Værløse gamle skole 1952:03
  i Lille Værløse gamle skole, indvielsen 1953 1953:41985:23
  Korrespondance Historisk Forening og kommunen 1961-    70 1970:20
  Mosegaarden, forslag til udvidelse 1970:06
Værløse Rådhus
  Værløse fik Rådhus for 20 år siden - det gik sådan til 2012:31
Værløse sogn  
  1821 1960:24
  Da sogneråd og skolekommission lagde arm i 1884-85– hvem
  beslutter valg af undervisningsmidler?
2015:23
  Degne 1630-1814 1989:20
  En vandring gennem sognet 1992:19
  Fra sogneforstanderskab til magistrat 1965:07
  Fra sogneforstanderskab til magistrat, rettelse 1966:35
  Værløse i 1900-tallets første årti, en lokalhistorisk undersøgelse
  af en landsbys handelsrelationer på grænsen til industrialiseringen
2009:33
  Herredstilknytning 1978:37
  I 1600-tallet 1962:13
  Kvinder i Værløse sogneråd og kommunalbestyrelser 1913-2001 2000:30
  omkring 1900. Befolknings-statistik, erhverv 1964:11
  På Englandskrigenes tid 2007:34
  Sognerådsvalg 1933, 1921 1977:37
Søndersø og dens omgivelser 1882 1980:61
  under pesten 1711 2003:30
  Vandring i 1810 1985:20
  Vej og sti i svundne tider 1972:17
  Ældste dokument, 1341 1961:26
Værløse-virket 1986:18
Værløse Vest – se Ryget Skovby
Værløsegaard
  Englehoved 1973:16
  Historier fortalt på Værløsegård 1985:39
  Jacob Rosted, gravsted 1956:16
  Kirstine Rosted, gravsten 1964:16
  Spøgelser 1968:231977:40
  Værløsegaard og dens mennesker 2008:18
Værløselejren
  Postkort 1995:47
  Tiden efter besættelsen og sommeren 1946 i Værløselejren 2011:45

Ø

 

Ø
Øgaard Sørensen, Kaj
  40-års jubilæum 1985:18
Ønskebøgen 1967:311968:21
  Skillingsvise 1972:38
Øvelsesskolen
  Jonstrup 1972:311990:17
  Jonstrup,Skolegang i 1930'erne 1990:20

Å

 

Å
Ålejern 1973:39
Aagaardens Rideskole 2016:39
Året 2016 2016:47
Året 2017  2017:43
Året 2018  2018:37
Året 2019  2019-53
Året 2020  2020:61
Aagaardens tidligste historie - som Skovlyst 2020:19
Åvejskvarteret - 100 års udvikling på det yderste overdrev 2020:41

Forfattere A-E


 

A
AbraSten 2012-21
Andersen, Børge 1986-371989-46
AndersenJakob Schlein 2013-032019-3 
AndersenJørgen 2013-21
Andersen, Tola 1988-35
ArntsenFreddy 2018-172019-13
Audebo, Paula 1994-25
B
BachAnne-Marie  2016-472017-43
2018-372019-53
2020-61, 2021:61
Balslev Strøyer, Per, se Strøyer, Per B.  
Barozsi Brodersen, Emmi 1979-61
Bennike, Pia 1981-131985-11
Berner, Ole 2012-27
Bernhardtsen,Torben B 1973-17
Bloksgaard, Anders 2003-21
BorgsteenPer  2016-39
Brandt, Troels 2008-32016-23
2017-3
Brodersen, Emmi Barozsi, se Barozsi Brodersen, Emmi  
Byrnak, Stella 1989-26
Bødker Thomsen, Niels 1982-281984-24
1993-301995-47,
1996-241997-34
1999-362001-30,
2002-232003-13
2004-252011-3
2012-32013-11
2013-192015-3
2018-32019-19,
2021:13
C
ChristensenHans 2018-25
D
Dahlerup, Troels 1961-281962-13
1964-5
Damsgaard-Sørensen, Bent  1983-441985-8
1989-91991-29,
1994-101994-39
1995-151995-43
1998-271999-23,
2002-112006-41
2006-522007-26
2008-18
Damsgaard-Sørensen, Inge 1990-251991-36
Døssing, Bjørn 2002-17
E
Ebbesen, Klaus 1981-162009-3
Ellgaard, Ernst 2000-302001-19
2004-412010-3,
2012-31
Ellekilde, Hans 1966-61968-16

Forfattere F-J

F
Fich, Poul 1962-261984-28
FornitzMichael 1992-09
FrischChristian 2010-49
FrandsenErik 1984-191988-10
Frandsen, Karl-Erik 2003-30
Frandsen, Kirsten 1984-19
Frølich,E 2005-42
Fynbo, Jens 1999-30
G
Giersing, Tom 2006-22
Gliemann, Theodor 1960-24
Granberg, Else (arkivstudier) 1983-44
Grøn, A. Poulsen 1984-36
Graaskov, Harald

1985-42, 1958-6
1977-31981-22 
1983-26

Grundtvig, Svend 2011-45
Gudiksen, Sigurd 2007-152009-21
2011-132013-31
2015-17
H
Hansen, Agnethe 1980-57
Hansen, Anders 1987-351991-9
Hansen, Hans Jørgen 1983-34
Hansen, Kirsten 1990-21
HansenNiels Ottar 2020-49
Hansen, Sophie (f. Petersen) 1967-25
Hansen, Vivi-Anne 1984-32
Hansen, Aage 1970-06
Hauch, Chr. 1949-91959-26
1960-4
Havn, Papaja 2018-03
Hedegaard, Ken Ravn 1986-23
Helmer Pedersen, Erik 2007-34
Hermansen, Kaj (Interview) 2002-30
Hjortø, Knud 1969-07
Holm-Larsen, Flemming 2006-12
Holm-Larsen, Signe 2015-232017-11
2018-212019-31,
2020-25
J  
Jacobsen, Henriette Kragh se Kragh Jacobsen, Henriette
Jacobsen, Ole 1976-13
Jarner, Frida 1990-171990-20
2011-23
Jensen, Bent Vang se Vang Jensen, Bent
Jensen, Ellen Elisabeth 2004-14
Jensen, Johannes V 1969-05
Jensen, Kirsten Juul, se Juul Jensen, Kirsten
Jensen, Poul Nordahl, se Nordahl Jensen, Poul
Jensen, Susanne Krogh, se Krogh Jensen, Susanne
Jensen, S.P. 1964-19
Jensen, Torben 1995-471996-24
1997-341999-36,
2001-302002-23
2003-13
JensenAase Murmann 2010-232012-13
Jespersen, Hanne 1982-91989-29
1990-91991-15,
1993-321994-27
1996-281996-40,
1997-30
Jespersen, Jørgen Seit, se Seit Jespersen, Jørgen
Johansen, Ernst 1989-391996-34
Johnson, Anders Peter 2005-14
Juul Jensen, Kirsten 1985-09
Jørgensen, Bent 1992-17
Jørgensen, E. Laumann, se Laumann Jørgensen, E.
Jørgensen, H.P. Ploug-, se Ploug-Jørgensen H.P.
JørgensenHans Chr. 1962-71974-31
Jørgensen, J.P. 1961-41969-25
1983-171984-12

Forfattere K-M

K
Kastrup, Axel 1995-09
Kjeldsen, Niels Hyberst 1986-281987-24
1988-302005-37
KnudsenBirgit 2020-19
Klæsøe, Iben Skibsted  1998-11
Kragh Jacobsen, Henriette 2004-31
Krak,Alex 1999-102000-11
2001-11
Kristensen, Ole B. 2015-392016-31
2020-3, 2021:47
Krogh Jensen, Susanne 2006-31
K  
Larsen, Knud A. 1950-51958-13
Larsen, Lars 1978-41
LarsenMax 1984-241985-40
1987-36
Larsen, E.A. 2011-33
Larsen, Tove Werner 1971-231971-28
1972-141973-16,
1974-361975-11
1977-41978-12
Laumann Jørgensen, E. 1963-111966-20
1967-301968-30,
1969-121970-31
1971-121972-6,
1974-51975-6
1978-131978-37,
1979-481980-9
1981-91982-25,
1983-91984-21
1985-251986-18,
1987-61987-21
1988-381989-42,
1997-171999-26
Launsby, Ebba Tramp 1960-91967-14
1968-211977-40,
1982-121985-39
Le Maire, M. 1963-04
Lotz, Per 1984-131993-272014-32015-9,
2016-15, 2021:3
Lowzow (amtmand) 1959-13
Løkkegard, Finn 2005-22, 2008-27
2014-47
M
Molbech, Chr. 1985-20
Mortensen, Asger 2017-35
MortensenMorten 2014-25
Mortensen, R.C. 1979-10
Mortensen, Valdemar 1993-35
Mynderup, John 2021:33
Møller, Asger Egelund 2005-33
Møller, Vald. 1957-121958-22

 

Forfattere N-R

N
NeerdalBørge 2010-31
Nielsen, Bodil og Kristian 2000-37
Nielsen, Hans 1963-29
Nielsen, Ib 1999-14
Nielsen, Jørn Johan 2002-39
NielsenKaren Marie 2012-13
Nielsen, Karl K. 1949-131951-15
1952-31952-7,
1952-121953-5
1953-111954-15,
1956-51956-15
1957-5, 1957-8,
1958-91959-4
1960-301961-7,
1961-181962-4
1962-121962-20,
1963-71964-16
1964-221965-34,
1967-51968-29
1969-131970-16,
1971-261971-28
1972-111972-16,
1973-61974-9
1974-351975-10,
1976-81976-13
1978-8
Nielsen, Knud 1994-17
Nielsen, Lars 1955-11, 1959-16
1964-11, 1972-17,
1973-92009-7
Nielsen, Poul Th. 1989-34
Nielsson, Knud

1950-101951-4
1954-5

Niemann, J.L. 1957-12
Nordahl Jensen, Poul 1973-39
Nors, Tyra 1992-29
Nørager-NielsenNina 2008-342010-39
2013-37
O
Olsen, Einar 1972-311975-34,  
1977-271977-29,
1979-19
Olsen, Inge Margrethe 1982-201987-33
Olsen, Olaf 1958-06
Ougaard, Jørgen 1989-22
P
Palm, Mette 2010-11
Pedersen, Hans 1968-06
Pedersen, Erik Helmer,  se Helmer Pedersen, Erik
Pentz, Peter 1998-24
PerssonMogens 2020-41
Petersen, Sophie, se Hansen, Sophie
Petersen, Aage Laurits 1971-05
Ploug-Jørgensen, H.P. 1970-13
Poulsen Grøn, A, se Grøn, A. Poulsen
R
Ravn Hedegaard, Ken, se Hedegaard, Ken Ravn
Reimers, F. 1969-16
Ringskou, Christian 2006-14
RoosRikke Elise 2009-33

 

Forfattere S-Ø

S
Schaleck, Margit 2016-3
Schlütter, Jørgen 1991:24
Seit, Jespersen, Jørgen 1990:29, 1991:12
1993:171995:14
1997:101998:18
Simonsen, Hendrik Vilhelm, se Simonsen, Känitz
Simonsen, Känitz 1972:12
Skov, J.K. 1957:131957:15
1958:51958:20
1958:241958:25
1959:71959:20
1960:281961:10
1962:191963:15
1964:91964:25
1965:71965:31
1966:51966:34
1967:91968:16
1970:201971:17
1972:261973:38
1974:111975:27
1975:301976:6
1976:131976:37
1977:111978:17, 
1978:461979:7
1979:171980:60
1982:201982:29
1983:191984:28
1985:191985:33
1992:19
Spange, O. 1977:371985:50
Sparrevohn, Lotte Reedtz 2007:09
Steiner, B.J. 1980:46
Strøyer, Per Balslev 1986:71988:15
1989:141991:20
1995:27
Svendsen, Nick 2008:13
Sørensen, J.E. 1985:331988:28
Sørensen, Knud 2001:26
Stubkjær, Lars 1990:33
Sørensen, Kaj Øgaard, se Øgaard Sørensen, Kaj  
T
Thomsen, Niels Bødker, se Bødker Thomsen, Niels  
Thomsen, Torben 2000:42
Thuneby, Gurli 1993:91995:21
2000:202003:38
2005:422011:33
2014:152018:19
2020:49 (redaktør)
Tramp Launsby, Ebba, se Launsby, Ebba Tramp
V
Vang Jensen, Bent 2007:43
Vang Petersen, Peter 1996:09
Vognsen, Thorvald 1953:14
W
Wahlberg, Hanne 2019-41
Werner Larsen, Tove se Larsen, Tove Werner
Werther, Heinrich 1987:11
WinkelAnnette 2014:352017:23
Wolffsen, H. 1955:06
Wrangel, Ettie 1980:08
Ø
Øgaard Sørensen, Kaj 1980:59
Østergaard, Jens 1960:12