fredede Fredede fortidsminder i Furesø Kommune 
Et interaktivt kort, der viser de fredede oldtidsminder i Furesø Kommune
 skovdatabasen Skovdatabasen fra Værløseegnens Historiske Forening 
Database med over 240 objekter i egnens  skove med bl.a. interaktive kort, beskrivelser, billeder og links
 historiskatlas

Historisk Atlas 
Historisk Atlas tilbyder interaktive kort over Danmark med tusindvis af fortællinger om alt fra fortidsminder og fredede bygninger til slagmarker og slotte. Her finder du fakta, sagn, billeder og referencer. Der er over 100 digitale ældre og nyere kort på HistoriskAtlas.dk – lige fra renæssancekort til moderne luftfotos. 

 fundogfortid

Fund og Fortidsminder 
Fund og fortidsminder er et nationalt register over fortidsminder og steder, hvor museerne har gjort arkæologiske fund. Registret indeholder både fortidsminder, som er synlige i landskabet, og fortidsminder, der ligger skjult under jorden, og kun er kendt fra arkæologiske undersøgelser.

 kortviser Kortviseren 
På kortviseren kan miljø-, natur- og planoplysninger vises oven på forskellige grundkort. Fra nogle områder bliver der linket til bagvedliggende dokumenter. Der er i systemet indbygget en række funktioner, som gør det muligt eksempelvis at søge efter adresser og matrikelnumre m.m., og det kan undersøges hvilke miljøbestemmelser og restriktioner, der gælder for bestemte områder. Det er muligt at hente kort over i word-dokumenter, eksportere ajourførte kort til andre hjemmesider eller generere links til kortudsnit. Endvidere kan der laves pdf-filer med kortudsnit. Kortviser er opbygget ved hjælp af de internationale standarder for udveksling af data, som også er aftalt i Servicefællesskabet for Geodata. Datakilden er ofte angivet og kan ses ved at holde musen over temanavnet, ved at folde temaet ud via trekanten til højre for temanavnet eller på linket til Geodatas officielle metadataregister, markeret med et. De forskellige valgte korttemaer vises samlet oven på hinanden som et fælles kortbillede.
kortforsyningen Kortforsyningen
Kortforsyningen/Download er Geodatastyrelsens selvbetjeningsløsning til download af geodata. Du kan hente data i form af færdige udtræk, som ligger klar til download. For nogle datasæt har du også mulighed for at lave brugerdefinerede udtræk, hvor du selv vælger dataformat, koordinatsystem og det geografiske område, hvorefter data udtrækkes. Alle de udstillede data kan hentes uden betaling.


hkpn Historiske kort på nettet
Denne hjemmeside tilbyder et hav af forskellige kort: Matrikelkort, sogne- og herredskort, økonomiske kort, landsdækkende topografiske kort, regionale topografiske kort, søkort og sågar sogneprotokoller. De fleste af de her næbnte kort er lettere tilgængelige i de ovennævnte hjemmesider. Den slægtshistorieinteresserede kan dog finde oplysninger, specielt indenfor sogne- og herredskort samt indenfor protokoller, der kan give oplysninger om ens slægt, som ellers ikke er så nemme at finde.
Find ejerlavet for en grund
Her kan du finde de mulige ejerlav i en kommune, som kan bruges. hvis du skal finde et bestemt matrikelkort i de historiske kort på nettet.