Kalenderen viser foreningens arrangementer for 2020, og opdateres løbende.

Klik her for at gå frem til det førstkommende arrangement

       
Januar 2021
betonhangar

Søndag den 24. januar 2021 kl. 13.00
Søndagsturudskudt3

Vi tager hul på det nye år med en frisk tur til den nordlige del af Flyvestation Værløse.
Vi mødes kl. 13 på P-pladsen ved Naturstøttepunkt Hjortøgård for enden af Sandet ved Kirke Værløse, hvorfra vi går en lille tur på relativt fladt terræn. Undervejs kommer vi blandt andet forbi Hjortøgård- og
Fuglebækgård-tomterne samt den nye Alugod-mindesten og en af den nedlagte flyvestations bombesikre betonhangarer. På turen skal vi bl.a.høre om forfatteren Knud Hjortø, om Jernalder”prinsessen” Alugod og om Naturstyrelsens nye shelter-lejrplads.

 Februar 2021
vaerloese 1900 

Søndag den 21. februar 2021 kl. 14.00
Søndagsfortælling
Landsbyen der forsvanudskudt3dt. Niels Bødker Thomsen fortæller om Lille Værløse før år 1900 med udgangspunkt i museets bygninger og naboejendomme, samt om forvandlingen fra landsby til stationsby.

Sted: Mosegaarden

Marts 2021
nylogo180 

Lørdag den 6. marts 2021 kl. 11-13
Medlemsdag på en anden måde
Kig forbi – for nye og gamle medlemmer. Tag tøj på der passer til vejret, medlemsdagen vil foregå udendørs. Du ledes igennem et telt, her kanaflyst du hente årsskriftet Witherløse. Som vanligt kan du betale dit kontingent samtidigt (uden gebyrer). Husk at medbringe kontanter eller betal via MobilePay. Vi byder også velkommen til interesserede nye medlemmer, som kan indmeldes på dagen. Foreningen byder på et glas vin eller en kop kaffe, som du kan nyde uden for teltet. Tag et kig ind på Værløsemaler-og Uldudstillingen på museet, der holder åbent samtidigt. Velmødt!
Sted: Mosegården, Skovgårds Allé 37, Værløse. 

ildsted 

Søndag den 14. marts 2021 kl. 14.00
Søndagsfortælling
Dagligt liv i et bondehjem udskudt3for 200 år tiden. Med udgangspunkt i eksempler på almueting fortæller Erni Lundberg om, hvordan man i høj grad lavede alting selv, og hvordan det åbne ildsted var den universelle varmekilde til madlavning, opvarmning og andre gøremål. 

Sted: Mosegaarden

 nylogo180

Søndag den 21. marts 2021 kl. 14.00
Generalforsamling
Du kan se dagsorden her: https://vaerloesehistorie.dk/images/arkiv/2021/dagsorden-gf-2021.pdf

Efter generaudskudt3lforsamlingen vil der være et spændende foredrag. Nærmere information vil fremgå af foreningens hjemmeside: https://vaerloesehistorie.dk – læs også foreningens nyhedsbrev.

Husk at tilmelding er nødvendig grundet coronatiden, senest 14 dage før (7/3).Oplys dit medlemsnummer ved tilmeldingen enten ved at ringe til foreningens sekretær tlf. 4498 3789 eller benyt kontaktformularen på https://vaerloesehistorie.dk/tilmelding-til-arrangement

Sted: Syvstjerneskolen. 

 bavneg

Onsdag den 24. marts 2021 kl. 18.00
Aftenvandring til området omkring Bavnegården og Sækken
Tilmelding er nødvendig og skal ske til til Tove Jensen tlf. 3050 1172. Opgiv meget gerne medlemsnummer, mobiltelefonnummer og e-mailadresse.
Værløseegnens Historiske Forening arrangerer en aftenvandring i området omkring Bavnegården og i området mod Farum sø og Sækken. Vi har fået lov til at komme indenfor hegnet på Københavns Kommunes børneinstitution, Bavnegaarden, og her få fortalt stedets historie. År 2020 havde institutionen 100-års jubilæum. Vi skal nyde aftenudsigten over Farum Sø med Farumgaard og Klavs Nars Holm. Undervejs vil der blive fortalt om området og om fundet af en meget spændende stenalderboplads ved Sækkens bred og om Farumsøstien. Vi håber på klart vejr og måneskin!
Mødested og tid: Vi mødes på parkeringspladsen ved Nørrevænget og broen under banen. Herfra går aftenturen kl.18.00. Tag gerne lommelygter med. Børn er velkomne. Barnevogne kan ikke anbefales. Varighed ca. 2 timer. Turleder John Mynderup fra Værløseegnens Historiske Forening. 

April 2021
langdysse ved hejrebakken240

Søndag den18. april kl. 10-12
Skovvandring i Lille Hareskov

Der kræves ingen tilmelding til denne tur.
Vandringen vil forløbe i området ved foden af Hejrebakken og ved Harevad og langs Djævlemosen. Turens tema er transport og færdsel på egnen gennem tiden. Vi kommer blandt andet forbi markante hulvejssystemer, en høj med et dyssekammer og brolægning, Laumann Jørgensens løveng, broen over Harevad og selve Harevadområdet, en stor savgrav og ikke mindst en rillesten. Start fra Mosegaarden kl. 10 og opsamling på den store parkeringsplads ved Ballerupvej, hvor man går ned til Søndersø. Turlængden er knap  fire kilometer.

 hva

Søndag den 18. april 2021 kl. 14.00
Søndagsfortællingudskudt3

Om Kaj, Kajs museum og flytningen af Sprøjtehuset.
John Mynderup fortæller denne spændende historie. 

Maj 2021
aedelgran

Søndag den 2. maj 2021, kl. 10-12
Skovvandring i Nørreskoven

Der kræves ingen tilmelding til denne skovvandring.
Vi skal vandre i den nordøstlige del af skoven. Først og fremmest skal vi nyde foråret i dette fantastiske stykke skov med hvide- og gule anemoner, gamle ædelgraner og det urskovsagtige præg. Områdets historie med Georg von Langen er hovedtema.
Møde ved Mosegaarden kl. 10 og opsamling ved parkeringspladsen ved Frederiksborgvej, Kollekollesletten og de to skovhuse. Her begynder turen.
Vi skal ind i et meget kuperet skovområde, og vi skal passe på flåter.

hareskovdyssen

Mandag den 3. maj 2021, kl. 18.30
Rydning af området ved Hareskovdyssen
Der kræves ingen tilmelding til denne rydning.
Det er efterhånden blevet en tradition, at Furesø Arkæologigruppe fra Værløseegnens Historiske Forening, i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland og Værløse Naturgruppe, inviterer til en forårsaften i skoven med det formål at rydde et oldtidsminde for skov og krat. Herved gøres kulturminderne synlige og tilgængelige for skovens mange brugere. I år skal vi rydde omkring Hareskovdyssen i Lille Hareskov nærSyvstjernen. Dyssen ligger i et tæt krat af mandshøje bøgetræer og kan ikke ses fra den nærliggende skovvej. Vi skal rydde området inden bevoksningen bliver for kraftig, og således at dyssen kan ses fra skovvejen. Medbring godt humør samt grensave og høgenæb samt arbejdshandsker. Påklædning efter vejret. Skovvæsenet stiller med mandskab, motorsav og forfriskninger. Mødested: Vi mødes ved parkeringspladsen ved Syvstjernen, Fægyden og Skovlystvej. Herfra går vi sammen til dyssen. 

kulhus240 Søndag den 9. maj kl. 13
Forårsvandring ved Kulhus og Kollekolle
Tilmelding er nødvendig og skal ske til til Tove Jensen tlf. 3050 1172. Opgiv meget gerne medlemsnummer, mobiltelefonnummer og e-mailadresse.
Fra kl.13 vil der være vandring i området omkring Kulhus og Kollekolle.
Vi er blevet stillet i udsigt, at vi må besøge selve ejendommen og få fortalt om Kulhus’ spændende historie. Vi skal vandre i området og høre om Kollekolle-områdets lange bebyggelseshistorie. Her skal blandt andet fremhæves husspor fra den tidlige del af bondestenalderen, her byggede Hvideslægten ejendommen Kollekolle, og efter 1892 ombyggede proprietær Charles Grut-Hansen proprietærgården ” Kollekolle”.
Kaffepause: Der vil være en kaffepause undervejs. Medbring venligst selv drikkevarer.
Turen er også foreningens forårstur, hvor alle er velkomne.
Mødested og tid: Deltagerne mødes kl. 13 på parkeringspladsen ved Frederiksborgvej og øst for Kulhus.
Stenstrøning240

Søndag den 16. maj 2021, kl. 10-12
Skovvandring i Nørreskoven

Der kræves ingen tilmelding til denne skovvandring.

Vi mødes ved Mosegården kl. 10 og med opsamling på parkeringspladsen ved Barkladen, Skolekrogshus, Frederiksborgvej og Kollekollesletten. Vi kommer stort set i hele den østlige del af Nørreskoven. Her er rillesten, en stenstrøning, afdelingssten, Svenskebøge, Furesøens bred, og ikke mindst den fantastiske skov og meget andet. Turlængden er godt tre kilometer.

valdemarstenen

Søndag den 30. maj 2021, kl. 10-12
Skovvandring i Nørreskoven

Der kræves ingen tilmelding til denne skovvandring.

Vi mødes ved Mosegården kl. 10 og med opsamling på parkeringspladsen ved Furesøbad. Og denne gang gælder det den vestlige del af Nørreskoven, som er særdeles rig på kulturspor og forstmæssige seværdigheder. Vi kommer forbi Valdemarstenen, Spejderstenen, rillesten, Casparsdam, Dybendalsrenden, afdelingssten, offersten og meget mere. Turlængden er knap tre kilometer. Udskænkningsmuligheder på Furesøbad undersøges.

Juni 2021

Søndag den 13. juni 2021 kl. 13.00
Søndagstur

Tilmelding er nødvendig og skal ske til til Tove Jensen tlf. 3050 1172. Opgiv meget gerne medlemsnummer, mobiltelefonnummer og e-mailadresse. 
I juni gennemfører vi en frisk tur til den nordlige del af Flyvestation Værløse.

Vi mødes kl. 13 på P-pladsen ved Naturstøttepunkt Hjortøgård for enden af Sandet ved Kirke Værløse, hvorfra vi går en lille tur på relativt fladt terræn. Undervejs kommer vi blandt andet forbi Hjortøgård- og Fuglebækgård-tomterne samt den nye Alugod-mindesten og en af den nedlagte flyvestations bombesikre betonhangarer. På turen skal vi bl.a.høre om forfatteren Knud Hjortø, om Jernalder”prinsessen” Alugod og om Naturstyrelsens nye shelter-lejrplads.

j ht 002 240

Onsdag den 16. juni 2021, kl. 18.30
Aftenvandring omkring Bryggeri Skovlyst

Der er tradition for en aftenvandring omkring bryggeriet i den skønne forårsskov. Vi går ind i skoven mod Grenaderen, det ældste træ på vores egn og ind i Egebjergene. Vi besøger blandt andet langdyssen, rillestensanlæg og meget mere. Vi skal nyde tusmørkestemningen og det gode samvær.

Vi starter ved Mosegården kl. 18.30 og samles på parkeringspladsen lige nord for bryggeriet ved Skovlystvej.

Der kræves ingen tilmelding til receptionen

Invitation

Lørdag den 19. juni kl.11.00 – 13.00
Mosegården, Skovgårds Alle 37, 3500 Værløse

Medlemmer af Værløseegnens Historiske Forening indbydes til en uformel reception. Anledningen er dels aflysningen af den årlige medlemsdag, dels en præsentation af Ole B. Kristensens historie ’Kampen om Søndersø’, der udkommer som særtryk, støttet af Furesø Kommune.
Vi får bl.a. gæster fra Farum Lokalhistoriske Forening, medarbejdere ved Furesø Museer, borgmester Ole Bondo Christensen samt kulturudvalgsforkvinde Tine Hessner. Foreningen er vært ved en forfriskning, og vi ser frem til en god snak om blandt andet mulige, fremtidige planer for vores spændende lokalhistorie.

Arrangementet finder sted foran Mosegården under teltoverdækning.
Vi glæder os til at se dig igen.

Arrangementer 2. halvår
fiskebaekdyssen240

Søndag den 15. august kl. 10-12
Skovvandring omkring Furesøbad.

Programændring:

Niels B. Thomsen har netop været i skoven og nydt det gode vejr og tjekket om dysserne mm. ligger der endnu .

Boghvededyssen er helt og totalt dækket af bregner og det er svært at gå gennem skoven til Slibestenen, (græs, bregne , flåter). Vi venter til efteråret.

Derfor ændrer vi turen lidt og i stedet for går vi langs Fiskebækken eller Mølleåen samt de fire broer over åen. Vi besøger ligeledes den lille udstilling om Furesøbad.

Afgang fra Mosegaarden kl. 10 og opsamling på parkeringspladsen ved Furesøbad.

arkodag2021  Søndag 22. august kl. 13
Arkæologiens Dag - flintesmeden besøger Mosegaarden
Vi sætter fokus på arkæologien med en ”studie- og oplevelseseftermiddag” om arkæologi og egnens fortid. Kom med oldsager og få dem bestemt, lær om flint og flintredskaber – og lær om detektorarkæologi og meget andet for alle aldre af Furesø
Arkæologigruppen.
Sted: Mosegaarden, Skovgårds Allé 37, Værløse

Mandag den 6. september kl. 18.30-20.30
Aftenvandring omkring
Kirke Værløse Kirke

Afgang fra Mosegaarden kl. 18.30 og opsamling foran hovedindgangen til kirkegården.

kenddinegnlogo240

Onsdag den 8. september kl. 19.00
Kend din egn-seminar 2021

Om tegneren og illustratoren Ib Friis. Ib Friis har illustreret en lang række undervisningshæfter og publikationer om egnens oldtid og historie. Med sine fantastiske og humørfyldte tegninger befolker Ib Friis Værløses historie med oldtidsmennesker, barske håndværkere, solide bønder og fattige husmænd, med børn, tandløse kællinger og fuldbarmede kvinder. Tegninger der indirekte fortæller om tegneren, og som gør lokalhistorien levende for os allesammen. En præsentation ved medlemmer af Fortællergruppen fra Værløseegnens Historiske Forening.

Sted: Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse

kenddinegnlogo240

Onsdag den 15. september kl. 19
Kend din egn-seminar 2021

hvor temaet er de tre Værløsemalere, Hans Christian Martinus Knudsen, Rudolf Jacobsen
og Edvard Johannes Sarvig. En række malerier fra Furesø Museer og privatsamlinger vil blive gennemgået. Gennemgangen skal belyse, hvordan Værløsemalerne blev påvirket af samtidige malere, Værløseskolens særkende og de tre maleres særkender. Malernes personhistorie og tilhold til vores egn - og ikke mindst malernes betydning for lokalhistorien - vil blive omtalt.
En gennemgang ved Niels Bødker Thomsen fra Historisk Forenings Fortællergruppe.

Sted: Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse

nylogo240

Lørdag d. 18. september kl. 14.00

Generalforsamling

Indkaldelse og dagsorden fremgår af Bavnen 3/2021, som blev udsendt primo august. Du kan også se dagsordenen, et indkommet forslag og en opfordring til at deltage i bestyrelsesarbejdet i det seneste nyhedsbrev på https://vaerloesehistorie.dk/publikationer/nyhedsbreve.html

freddy

 

 


Efter generalforsamlingen vil der være et foredrag af Freddy Arntsen med titlen: "Detektorarkæologi i Furesø Kommune og spændende detektorfund".

 

 


Husk at tilmelding er nødvendig senest 14 dage før (4/9) og oplys dit medlemsnummer ved at ringe til foreningens sekretær tlf. 4498 3789 eller benyt foreningens tilmeldingsformular. Dit medlemsnummer finder du på din kontingentindbetaling og på Bavnens bagside.

Sted: Syvstjerneskolen (Teatersalen)

Søndag 26. september kl.14.00 på Mosegaarden
De tre Værløsemalere
Niels Bødker Thomsen fortæller om de tre malere:Hans Christian Martinus Knudsen, Rudolf Jacobsen
og Edvard Johannes Sarvig. Deres virke dækker en lang og meget interessant periode i dansk malerkunst med Det moderne Gennembrud og senere Modernismen. Kunstnerne er præget af deres tid, men viderefører dansk tradition på fornem vis i skildringen af landskab og natur.
kulhus240 Mandag den 27. september kl. 19.00
Kend din egn-seminar 2021


Sidste afdeling af Kend din egn-seminar 2021 finder sted mandag den 27. september kl. 19.00 i Satellitten. Det er den såkaldte ”lyrikaften”, hvor vi vil få smagsprøver på tekster og musik af nogle af de kunstnere, som har haft deres gang på Furesøegnen.

Til at hjælpe os igennem får vi besøg af fire musikere fra Visens Venner, som vil underholde med både nye og gamle sange. Derudover vil der bl.a. være et indslag med en musiker fra Det Kongelige Kapel. Det bliver en spændende aften, hvor vi efter coronabegrænsningerne igen får mulighed for fællessang.

Der har tidligere været krav om tilmelding, men da der er en del ledige pladser er alle velkomne til denne aften.


Sted: Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse
Oktober
Trekroner240Klik på billedet for at se det større

Skovvandring søndag den 3. oktober omkring Svenske vold og Trekronerdysserne i Store Hareskov kl. 10-12

Vi skal først besøge to meget interessante dysser, de såkaldte Trekronerdysser. Den ene er en sen runddysse. Gravkammeret er ødelagt af stenhuggere, men i et uberørt jordlag i gravkammeret har man fundet rester af ti personer fra bondestenalderen, voksne og børn. Dyssen fremstår i dag som et stenbrud med rillesten og eksempler på andre kløvningsteknikker. Nabodyssen er en knap 20 m lang langdysse med bevaret gravkamre mm. Vi går gennem et meget smukt skovområde frem til et højdedrag med gamle fyrretræer og tre vrangbøge. Her drikker vi medbragte drikkevarer. Herefter går turen til Svenskevold. Vi ser på anlægget og drøfter forskellige tolkninger af voldanlægget.

Start fra Mosegården kl. 10 og opsamling på parkeringspladsen ved Gammel Hareskovvej i skoven over for Rema 1000 og tæt på Åvej.

sortfaar240 Søndag 24. oktober kl.14.00 på Mosegaarden
En ulden affære

Foruden diverse almene, men vigtige oplysninger om får og uld, så kommer der også rigtig mange historier, der gør det muligt at spinde en interessant ende om emnet.
Der er nemlig mange spændende ting at berette, som f.eks.

Under hvilke omstændigheder fandt man egentlig Baldisholtæppet?
Hvor længe er et lam egentlig et lam?
Hvad er spindesiden?
Hvordan var det nu med familiens sorte får?(en lidt udvidet historie).

Vi kommer vidt omkring - og kan også undre os over, at nogle får på en fjern skotsk ø er blevet mindre trods et bedre klima for dem???

Foruden selve fortællingen vil der være bøger og diverse private ting, som man må kigge på. 
Conny Laustsen fortæller.

November

svanesøen

Svanesøen i Filet'en Foto: Kirsten Staff

Søndag den 7. november kl. 10-12
Skovvandring  
Turen går til Filet'en og Terkelskoven. Filet'en er et arboret, plantet i et meget eventyrligt område med slugter og småsøer. Vi skal opleve efteråret med de mange forskellige træers løvfald. I Terkelskoven er jordbunden meget kalkholdig og her har man brudt kalk i stor stil. Er vi heldige kan vi finde et par dysser.

Mødested ved Mosegården kl. 10 og opsamling på parkeringspladsen ved Slangerupvej, nær den gamle skovriddergård ved den vestlige udkørsel fra Farum Lillevang.

 ildsted Søndag 14. november kl.14.00 på Mosegaarden
Dagligt liv i bondehjemmet for 200 år siden
Med udgangspunkt i eksempler på almueting fortæller Erni Lundberg om, hvordan man i høj grad lavede alting selv, og hvordan det åbne ildsted var den universelle varmekilde til madlavning, opvarmning og andre gøremål.
julehjerte

Søndag 28. november kl.13.00-16.00
Juleafé

Vi holder julecafé i stuehuset med glögg og æbleskiver.
Vi bager og sylter ikke i år, men vi har samlet de gamle opskrifter, som
vi sætter til salg.
For de voksne bliver der en lille quiz, og for børn og barnlige sjæle laver museet nisseundervisning.
Alle er velkomne!


Sted: Mosegaarden, Skovgårds Alle 37, Værløse

December

Søndag den 12. december 2021, kl.13.00 på Mosegaarden
Ekstraordinær generalforsamling

Dagsorden (kun et punkt)

Endelig vedtagelse af forslag til vedtægtsændringer (under §4)
godkendt 1.gang på den ordinære generalforsamling 18.9.21

Forslag om Vedtægternes § 4. Generalforsamling

Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Indkaldelse til generalforsamlinger sker med mindst 3 ugers varsel i foreningens medlemsblad eller ved annoncering, samt på foreningens hjemmeside.

Se hele indkaldelsen her

Sted: Mosegaarden

gadekaershuset Søndag 12. december kl.14.00 på Mosegaarden
Gadekærshuset og dets flytning

Tove Jensen fortæller om, hvordan Gadekærshuset blev nedtaget sten for sten for senere at blive genopført bag Mosegaarden. Arbejdet var tilligemed en arkæologisk undersøgelse.
Januar 2022 
hvalogo Søndag 9. januar kl.14.00 på Mosegaarden
Kaj Øgaard Sørensen 100 år
Den 11. januar 2022 er det 100 år siden
at Kaj Øgaard Sørensen blev født. I den
anledning vil John Mynderup fortælle
om Kajs lange, spændende og begivenhedsrige liv. Det sker i Kajs museum, hvor
maskinerne, som ”Kajs avis” blev trykt på, står. En gang i foråret vil der blive
arrangeret en tur til Hareskovby, hvor Kaj Øgaard Sørensen boede.
dorkester

Mandag 24. januar kl. 19.
Foredrag om besættelsestiden

Niels B. Thomsen kommer ind på besættelsestidens mange forandringer i Værløse – lige fra tyskernes angreb på flyvestationen til de mange flygtninges ankomst og indkvartering.

Sted: Satellitten, Bymidten 46, Værløse.

Februar
toerv Søndag d. 13. februar kl. 14.00 på Mosegaarden
Det sorte guld

Niels Bødker Thomsen vil fortælle om tørvegravning og tørveproduktion på vores egn. Egnen er rig på moser og småsøer, og igennem alle tider har man gravet tørv.
Særlig aktuel og afgørende var tørvegravningen under Anden Verdenskrig, hvor der var flere meget kolde vintre, stor mangel på brændsel og arbejdsløshed. Vores egn er blandt andet blevet kaldt Tørvegravningsegnen. I forbindelse med tørvegravningen er der gjort mange spændende fund fra oldtiden. Der er for eksempel fundet rester af urokser, redskaber fremstillet af urokseknogler og et trepaneret menneskekranium.
Igennem hele oldtiden er der lagt ofre og genstande ned i egnens moser og søer.
medldag22 Lørdag d. 26. februar kl. 11-14
Medlemsdagen

Hvor du selv kan hente Witherløse samt Bavnen nr. 1 og få en sludder med bestyrelsen og andre medlemmer.
Sted: Mosegaarden, Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse
 

Bestyrelsesmøder 2021
Alle afholdes på Mosegaarden, kl. 19.00

Onsdag den 2. januar, onsdag den 24. marts, onsdag den 12. maj, onsdag den 25. august, onsdag den 13. oktober, onsdag den 24. november.

Arkæologigruppen afholder onsdagsmøder