Kalenderen viser foreningens arrangementer for 2023, og opdateres løbende.

Klik her for at gå frem til det førstkommende arrangement

         
Januar 2023 
trepaneret kranium240

Søndag 15. januar kl.14
Det trepanerede kranium.

Niels B. Thomsen og Per Lotz
fortæller om det trepanerede kranium fra stenalderen samt om den store dna-undersøgelse af vores
ældste forfædre, som har givet os nyviden om, hvem der boede her før   os, og hvor de kom fra.

 

  P stasevang 240 

Søndag d. 29. januar kl. 10-12.30 (obs. tidspunkt)
Skovvandring i Stasevang, 2 km nord for Sjælsø

Denne søndagsvandring foregår i den lille skov STASEVANG, hvor der er flere store rund- og langdysser. Her findes mange spor efter stenhuggeres arbejde med at benytte gravhøjene som regulære stenbrud omkring 1700.

Turene begynder som altid fra Mosegården kl. 10.00, og vi kører til skoven i vores biler. ”Der er altid plads til én til”.

Da der er begrænset P-mulighed i skovens SV-hjørne, så anbefaler vi, at flest mulige kører sammen. Det klares ved, at vi bruger 2 opsamlingssteder. Mosegaarden med afgang kl. 10.00. Derfra køres til SILVANS P-Plads i det nordlige Farum, med afgang ca. kl. 10.15. 

Med GPS (
55.8974,12.45214) eller kortet herunder er det muligt at finde vejen. Ellers kan man følge efter Pers bil fra Farum.

OBS: Nord for Sjælsø kører vi ad Stumpedyssevej. og lige før man når til Isterødvejen drejes til venstre og efter 400 m til højre. Herfra er der 1½ km til P-pladsen i skovhjørnet. Se Kraks kortet. Fra Farum er der 14 km.

Klik/prik på billedet eller på kortet for at få det større.

Februar 2023 
himmelbrev240

Søndag 12. februar kl.14
Tro og overtro

Conny Laustsen og Tove Jensen gør os klogere på, hvordan både tro og overtro har præget hverdagslivet - næsten op til vor tid.
I mangel af rigtig viden var overtroen igennem århundreder folks støtte og hjælp i hverdagen.
Vi kan ikke helt forstå, hvordan man kunne tro de ting, som man gjorde dengang.
Men hvad havde de andet end forfædrenes og mødrenes overleveringer?

 medlemsdag240

Lørdag 25. februar kl. 11-14
Medlemsdagen

- få Witherløse, en sludder – og et glas!
Kom og hent det nye nummer af Bavnen og Witherløse, og benyt lejligheden til at betale kontingent
og få en sludder med andre medlemmer i det hyggelige stuehus.

Vær med til at give bestyrelsen ny inspiration og nye ideer!
Sted: Mosegaarden, Skovgårds Allé 37, Værløse

Marts 2023r

Søndag d. 5. marts kl. 10 -12
Skovvandring i Jonstrup Vang

Vi vi skal gå i Jonstrup vang i området mellem Skovlystvej og Ballerupvej og nord for Skovlystvej. Her er mange gode fortællerpunkter. Vi skal blandt andet besøge den store lind ved savværket, Skrædderen, langdyssen Madsebakke, rillesten, Hængepladsen og naturligvis skal vi høre lidt om skovens spændende historie. Turlængden er omkring tre kilometer.
Vi kører fra Fra Mosegaarden kører vi klokken 10 med samling på den store parkeringsplads ved Skovlystvej, hvor Skelvej løber ud i Skovlystvej.

 

Søndag d. 12. marts kl. 14.00
Kristentøj

Vi vil se på museets kristentøj med Conny Laustsen og høre om de historier, der knytter sig hertil. Kristentøj er det gamle ord for dåbstøj, og der er mange ting at fortælle om den tids skikke og synet på børn og kvinder dengang. Selve kristentøjet var meget broget og fint udstyret med alt, hvad man kunne pynte det med, jo mere jo bedre. Der er påmindelser om renæssancens pragt og præsternes farvestrålende messehageler bevaret i dåbstøjet. I dag er farverne på stofferne jo falmede, men dengang har devirkelig lyst op i kirken, og de var ofte udsmykket med ting, der undrer i dag f.eks. spejle, eller en nål skjult i stoffet. Hvorfor nu det?
Hvordan kunne man se på kysen, om det var en pige eller dreng, der her blev døbt? Hvorfor var barnets mor ikke med ved dåben i kirken?
Disse ting og meget andet vil der blive fortalt om.
Sted: Mosegaarden, Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse

anneksg

Søndag d. 26. marts kl. 13.30-16.00
Kvartersvandring omkring Ny Vestergårdsvej

På vandringen vil der blive fortalt om Annexgården og Vestergård, LilleVærløse kro og familien Kragh, Morvilles Minde, Sneglen, Læssevej og Frogne-Knudsen, Stationshistorien, Ny Vestergård og udstykningen samt Langhuset.

Mødested: Parkeringspladsen ved Biblioteket og Galaksen.

April 2023 

Ravnsholt skovtrold

ravnsholt skovkort pil240

Søndag den 2. april kl. 10-12
Skovvandring i Ravnsholt Skov
  
(Palmesøndag)

Vi skal vandre i en von Langen skov. Vi kommer gennem nåletræsbeplantninger med meget gamle og pragtfulde træer. Den sidste storm har været hård ved skoven. De mange væltede træer giver en særlig stemning. Vi skal blandt andet opleve en meget velbevaret langdysse med en kæmpe høj, en hørg meget lig den, vi har i Store Hareskov, og vi skal hilse på trolden Hanna Halerød. Afgang fra Mosegaarden kl. 10 og opsamling på den nordlige parkeringsplads ved Nymøllevej.  Parkeringspladsen ligger, hvor Bregnerød Skovvej løber ud i Nymøllevej. Se rød pil på vedlagte skovkort. GPX-koordinater: 55.85990, 12.35201. 
Turen er godt 3 km lang og på gode stier.

Klik på billedet hhv. kortet for at få det i en større udgave.

 

 nylogo180

Lørdag d. 22. april kl. 14
Generalforsamling og foredrag 


Du finder dagsorden i den kommende udgave i Bavnen, men du kan også se den her på hjemmesiden.
Det reviderede regnskab kan ses på Mosegaarden og på hjemmesiden fra 1. april.

Husk at tilmelding er nødvendig, senest 17. april 2023. Oplys dit medlemsnummer ved tilmeldingen enten ved at ringe til foreningens sekretær tlf. 4498 3789 eller på hjemmesiden tilmeldingsformular
Du finder dit medlemsnummer på bagsiden af Bavnen.

Efter generalforsamlingen fortæller historikeren Thomas Lyngby, der er forskningschef på Frederiksborg-museet, om Christian IV’s datter Leonora Christina. Han tager udgangspunkt i de portrætter, der blev malet af hende, mens hun levede fra 1621 til 1698.
Portrætterne af Leonora Christina spejler stadierne i hendes dramatiske liv. De er udført af nogle af Nordeuropas mest fremtrædende billedkunstnere, og vi kan følge Leonora Christina lige fra barndommen og
ungdommen til ambassaderejser i Europa med ægtefællen Corfitz Ulfeldt, mens han endnu var i den danske konges tjeneste - og videre til Stockholm, hvor han landsforræderisk forsøgte at ophidse svenskerne til krig mod Danmark. Endelig er der et selvportræt, som Leonora Christina har udført sent i livet.

Sted: Syvstjerneskolens teatersal,
Skovløbervangen 1.

redskabskasse

Søndag 23. april kl. 14.00
Stenalderens redskabskasse


- og at se på og bestemme flint med Niels Bødker Thomsen.
Hold de ældgamle redskaber i hånden og hør om og diskuter deres anvendelse. Er det et stykke flint behandlet og brugt i stenalderen, eller er det blot en sten?

Medbring meget gerne oldsager til bestemmelse.

Maj 2023 
hulvej fiskeb

Mandag den 8. maj kl. 18.30
Rydning af hulvejene ved Fiskebæk


Det er en god tradition, at Furesø Arkæologigruppe i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland og Værløse Naturgruppe inviterer alle interesserede til en forårsaften i skoven med det formål at rydde et tilvokset oldtidsminde for bevoksning. Herved gøres kulturmindet synligt og tilgængeligt for skovens mange besøgende. I år skal der ryddes en del ved Fiskebækhus og mellem Fiskebækdyssen og hulvejene. Medbring godt humør, samt grensave, høgenæb og arbejdshandsker.
Skovvæsener stiller med mandskab, motorsav og forfriskninger.
Medbring beskærersakse, save samt arbejdshandsker. Der skal bæres og fjernes meget træ.
Mødested: På parkeringspladsen ved Fiskebækhus og Frederiksborgvejen.
Alle er velkomne!

                        kulhus0240                    

Søndag d. 14. maj kl. 15.00
Søndagsmatiné  i Galaksen, Værløse

Ledige pladser til Guldalderkoncerten
Der er stadig muligt at bestille plads til Guldalderkoncerten FRA SKOVEN VED FURESØEN i Galaksen. Kammermusikere fra bl.a. Det Kongelige Kapel spiller værker af Herman Løvenskiold, Fr. Kuhlau samt Clara og Robert Schumann. Der vil være fortællinger om Løvenskiold og Kulhus-miljøet undervejs.
Varighed ca. 2 timer inkl. pause.

Husk, at du som medlem af VHF kan bestille plads til særpris kr. 50 kr. (Galakseprisen er 130 kr.). Betal via MobilePay 635535 eller til bankkonto reg.nr. 2252, kontonr. 8965600753. Skriv ”Koncert” efterfulgt af dit medlemsnummer og gerne mobilnummer i meddelelses- eller kommentarfeltet. Medlemsnummeret finder du fx bag på Bavnen over dit navn.
Bemærk, at enkeltmedlemmer kun kan bestille 1 plads (=50 kr.), mens familie-/firmamedlemmer kan bestille 2 pladser (=100 kr.)

Du får ikke tilsendt billet, men mød i god tid til indtjekning og medbring gerne dit medlemsnummer. Se flere detaljer i Bavnen 2022/4 eller 2023/1.

Hvis det reserverede antal medlemspladser skulle være udsolgt, vil du få pengene retur.
Arrangementet er støttet af Furesø Kommune og NordeaFonden.

Søndag d. 21. maj kl. 13-16
Forårsturen
En vandring i Bøndernes Hegn og omkring Hulsø

Mødested: Parkeringspladsen ved Frederiksborgvej og ved Bøndernes Hegn og Halvejshuset.

Fortællere: Medlemmer af foreningens Fortællergruppe.

Kaffepause: Man bedes selv medbringe kaffe og andet.

Rundturen vil blive indledt med en fortælling om Bøndernes Hegn og traktørstedet, der lå ved indgangen til skoven. Vi går frem til vestenden af Bagsværd sø, hvor der fortælles om områdets fiskedamsystemer.
Ligeledes fortælles der om det markante terræns dannelse i istiden. Vi går langs begyndelsen af Hulsø og passerer en af fiskedammenes dæmninger.
Ved Hulsø hører vi mere om fiskedammene. Vi går langs nordsiden af Hulsø og rundt om Kobberholmen. Her skal vi se og høre om en ny ristet runesten, som står ved foden af Kobberholmen. Videre fremme ser vi på andre dele af fiskedamssystemet. På den sidste del af turen fortælles der om forskellige markante rillesten og om en sten, som har ristninger, der kan være skåltegn fra bronzealderen. Undervejs finder vi et godt sted at indtage vores drikkevarer. Vi skal vandre på små skovstier og opleve den nyudsprungne skov.

 Juni 2023
Myrestenen240

P g eged240

Søndag d. 4. juni 10 - ca. 12.30
Skovvandring i Ganløse Eged

Start fra Mosegaarden kl 10.  Turen begynder fra parkeringspladsen ved Lyngevej og ved Lerbakkehus.

Vandreturen er på godt fire kilometer på gode skovveje, og der fortælles undervejs om blandt andet en langdysse og en dysse med en rokkesten, store hulvejssystemer og ældgammel skov. Fantastisk er den 60 tons store Myresten med skåltegn fra bronzealderen. Der vil blive fortalt om bønderne, der i stenalderen byggede de store dysser og om bronzealderfolket, der ristede skåltegnene. Hvad var formålet med dysserne og skåltegnene? Og undervejs skal vi opleve og høre om skovens enestående natur og geologi. Vi kommer lidt senere hjem som følge af ekstra køretider.

GPS-koordinater: 55.8134,12.2527

Klik på kortet for at få det i en større udgave.

 grundlovsdag240

Mandag d. 5. Juni
Grundlovsfest på Mosegaarden med musik og grundlovstale
af Per K. Larsen, som taler om Grundlovens rettigheder og det ansvar, der følger medperklarsen240

Grundloven kom i 1849 efter mange års opgør mod enevælde og sociale uligheder. Lovengav individuelle rettigheder, men valgretten var begrænset til mænd over 30 år med egen husholdning. Kvinder, tjenestefolk og fattige fik først stemmeret i 1915. Valgretsalderen ændredes langsomt ned til 18 år.

I dag er stort set alle med, og alle har rettigheder. Men med rettigheder følger også ansvar, ikke kun for den enkelte, men i høj grad også for fællesskabet, og i disse år især for klima og lighed. Grund­loven giver muligheder, men ikke svarene. Som seniorer har vi et særligt ansvar for generationerne efter os. Vi har friheden og livserfaringerne.

Program

Kl. 13.10 Formanden, Anne-Marie Bach, byder velkommen og introducerer dagens taler, Per K. Larsen.

Kl. 13.15. Fællessang.

Kl. 13.20 Grundlovstale af Per K. Larsen

Værløse Folkemusikanter vil derefter spille de gode gamle numre, og vi håber, at mange vil nyde det sociale samvær i Mosegaardens lille frilandsmuseum bag hovedbygningen.
Det vil være muligt at købe kaffe med kage, øl, vand og vin.

På glædeligt gensyn på Mosegaarden, Skovgårds Allé 37, Værløse.

anneksg

Søndag den 11. juni fra kl. 14 – 16
Tur for gangbesværede i Værløse Bymidte
Turen: Turen er tilrettelagt for gangbesværede og deltagere i kørestole.

Mødested: Parkeringspladsen ved biblioteket og Galaksen i Værløse.
Fortællere: Medlemmer af foreningens Fortællergruppe.

Turen er ganske kort og foregår omkring biblioteket og biografen, hvor det er let at komme frem. Alle er naturligvis velkomne på den spændende tur, men må være forberedte på, at turen i sagens natur foregår i
langsomt tempo og at turens længde er lille.
Der vil blive fortalt om den gamle landsby, Lille Værløse, om kroens historie, om Biblioteket, Vestergård og Annexgården, om Morville og Morvilles minde og meget andet.
Vel mødt!

Søndag d. 18. juni kl. 14

fortæller Tove Jensen om Gadekærshuset og brandene i Lille Værløse. Gadekærshuset fik nyt liv som
museumsbygning, da det da nedrivningsdømte hus blev reddet af Gadekærsgruppen og blev til en del af det lille ”frilandsmuseum” ved Mosegaarden. De voldsomme brande, som hærgede Lille Værløse var medvirkende til nogle gårdudflytninger i den ellers stjerneudskiftede landsby.

Sted: Mosegaarden

Juli 2023
   
August 2023
 redskabskasse

Søndag den 27. august kl. 13-16.30
Arkæologiens Dag på Mosegaarden

Dagen vil omhandle følgende aktiviteter, og det vil være muligt at møde Arkæologi- og Detektorgruppens medlemmer. Måske vil et
medlemskab være noget for dig? Alle er velkomne!

Der vil blive lagt oldsager frem. Kom og rør ved tingene. Hvad er det for redskaber, og hvordan kan man se, om et stykke flint er forarbejdet - og hvordan bearbejder man flint?

Tag selv oldsager med. Hvad er det for oldsager? Arkæologigruppen er altid interesseret i andres fund og oldsager.

Præsentation af oldtidens værktøjskasse. Der vil være mulighed for at snitte og hugge med flintredskaber.

Rundvisning i den nyopstillede arkæologiske udstilling med
blandt andet kvinden Alugod.

Omtale af en studiekreds og flintkursus til efteråret på
Mosegaarden.
Vi håber, at mange vil komme med fund fra hylder og skuffer!

September 2023
foerste aarsskrift

Lørdag d. 30. september kl. 11-14
Foreningens 75-års jubilæum

I 2023 fylder Værløseegnens Historiske Forening 75 år.

Nærmere oplyses senere

 

 

Bestyrelsesmøder 2022-2023
Alle afholdes på Mosegaarden, kl. 19.00

Onsdag den 17. maj, onsdag den 30. august, onsdag d. 25. oktober, onsdag den 29. november. 

Arkæologigruppen afholder onsdagsmøder