Kalenderen viser foreningens arrangementer for 2020, og opdateres løbende.

Klik her for at gå frem til det førstkommende arrangement

     
Januar 2020
eskadrille 722 240 Søndag d. 12. januar kl. 14.00
Historier på museet fortalt af medlemmer fra Fortællergruppen
Redningseskadrille 722.
"NIHIL INTENTATUM" sådan lyder rednings-eskadrille 722’s motto på latin. Det betyder ”intet uforsøgt”. Eskadrillen holdt til på Flyvestation Værløse og stod for mange spektakulære redningsaktioner, både til lands og til vands.
John Mynderup vil med udgangspunkt i museets permanente udstilling fortælle den både dramatiske og interessante historie om Eskadrille 722.
Sted: Mosegården, Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse. Gratis adgang.
 

Søndag den 19. Januar kl. 10-12
Morgentur i skoven
Vi skal vandre i området nord for Bryggeriet. Sidst vi var i området var en stemningsfuld sommeraften. Nu skal vi opleve området om vinteren med et langt udsyn mellem træerne. Et af turens mål er mindestenen sat for skovfoged Thomsen, som blev skudt af ”Sorte Hans”. I området er der rillesten, en flot afdelingssten, en stor vrangbøg, markante hulveje og ikke mindst Svineryggen, en markant og langstrakt ås, hvorfra vi med det gode udsyn kan opleve områdets markante terræn. 

Start fra Mosegaarden kl. 10 og opsamling på den nordlige parkeringsplads ved Bryggeriet.

skovridergaarden240

Onsdag den 22. januar kl. 19 i Satellitten
Om egnens skove lige nu
Skovrider Kim Søderlund og andre fortællere

Foredraget vil indeholde nyt om de gamle skove i vort område. Hvad betyder den nye status nu, hvor flere områder fremover skal være såkaldt urørt skov? Hvor langt er man med planerne for de enkelte skove?
Hvad betyder det for brugerne? Er der nyt om Flyvestation Værløse? Og hvad laver en travl skovrider egentlig?
Værløseegnen siger farvel til vor lokale skovrider. Kim Søderlund er den sidste af en lang række skovridere med bopæl i vort område gennem 360 år.
Et par fortællere fra Værløseegnens Historiske Fortællergruppe vil samme aften give en historisk oversigt over skovriderne og de anvendte ejendomme.
I pausen vil der være salg af øl og vand.

Februar 2020 

R ha 001

Søndag den 16. februar kl. 10-12
Morgentur i skoven

Aflyst på grund af vejret

morgentur240

Søndag d. 16. februar kl. 14.00
Historier på museet fortalt af medlemmer fra Fortællergruppen
Om egnens skove.

Niels Bødker Thomsen fortæller.
Sted: Mosegården, Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse. Gratis adgang.

 

Lørdag 29. februar kl. 11.00-14.00
Medlemsdag

Åbent hus – for nye og gamle. Foreningen byder på et glas vin eller vand, kom forbi og få en snak om stort og småt. Du kan hente årsskriftet Witherløse, og endelig kan du betale dit kontingent samtidigt (uden gebyrer). Husk at medbringe kontanter eller betal via MobilePay. Vi byder også velkommen til interesserede nye medlemmer, som kan indmeldes på dagen.

Sted: Mosegaarden, Skovgårds Allé 37, 3500  Værløse

Marts 2020 
 

Generalforsamling er udskudt

Værløseegnens Historiske Forenings Generalforsamling lørdag den 14. marts 2020 er udskudt.

Vi skal passe på hinanden, og derfor har vi besluttet at udskyde foreningens generalforsamling for at undgå spredning af corona-smitte.

Baggrunden er, at myndighederne opfordrer til at udskyde eller aflyse større arrangementer og vurdere den eventuelle smitterisiko. På den baggrund har vi besluttet at udskyde generalforsamlingen, da nogle medlemmer kan være i risikogruppen for komplikationer. 

Generalforsamlingen forsøges afholdt senere, evt. i juni måned. 

Vi sender nyhedsbrev ud om Generalforsamlingen på et senere tidspunkt, undervejs følg gerne med på hjemmesiden, hvor vi oplyser om den nye dato.

I den anledning udskydes forårets (indendørs) Kend din egn-seminar 2020, til afholdelse i efteråret 2020.
Alle foreningens udendørsaktiviteter fortsætter uændret. 

Med venlig hilsen

Værløseegnens historiske Foreningbrevlogony
På bestyrelsens vegne
Anne-Marie Bach

 

AFLYST

R ha 001

Søndag den 15.marts kl. 10-12
Morgentur i skoven

 

 

AFLYSTbavnegaarden240 

 

Onsdag 25. marts kl. 18.30-20.30
Aftenvandring ved Bavnegaarden og Sækken
Vi går i området omring Bavnegården og på området ned mod Farum sø og Sækken med turleder John Mynderup fra Fortællergruppen. Vi har fået lov at komme indenfor på Københavns Kommunes børneinstitution, Bavnegaarden og her få fortalt stedets historie. Netop år 2020 har institutionen 100 års jubilæum. Vi skal nyde aftenudsigten over Farum sø med Farumgaard og Klavs Nars Holm. Undervejs vil der blive fortalt om fundet af en meget spændende stenalderboplads ved Sækkens bred og om Farumsøstien. Vi håber på klart vejr og måneskin!
Sted: Vi mødes på parkeringspladsen ved Nørrevænget og broen under banen. Tag gerne lommelygter med. Børn er velkomne. Barnevogne kan ikke anbefales.

April 2010
vaerloesemalerne240 

obs 3
Kend din egn-seminar 2020

Seminaret er for alle interesserede og handler om de tre Værløse Malere, om tegner og illustrator Ib Friis og de fortællinger han illustrerede samt en ” Lyrik- og forfatter aften” med sang og musik og i den forbindelse om kunstnerlivet på Kulhus.
Tilmelding til seminaret. Seminaret er gratis og åbent for alle interesserede. Der tilstræbes 60 deltagere efter ” først til mølle princippet”. Tilmelding til Niels Bødker Thomsen, telefon: 4448 1808 eller Her kan du sende en besked til Niels. Ved tilmelding oplyses foruden navn og adresse, telefonummer og meget gerne e-mailadresse.

Den første aften med temaet de tre Værløse Malere, Hans Christian Martinus Knudsen, Rudolf Jacobsen og Edvard Johannes Sarvig. En række malerier fra Furesø Museer og privatsamlinger vil blive gennemgået. Gennemgangen skal belyse, hvordan Værløse Malerne blev påvirket af samtidige malere, Værløseskolens særkende og de tre maleres særkender. Malernes personhistorie og tilhold til vores egn, og ikke mindst malernes betydning for lokalhistorien vil blive omtalt. En gennemgang ved Niels Bødker Thomsen.
Sted: Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse

ibtegning240 


Seminar

Kend din egn – denne anden aften i årets seminarrække handler om tegneren og illustratoren Ib Friis. Ib Friis har illustreret en lang række undervisnings hæfter og publikationer om egnens oldtid og historie. Med sine fantastiske og humørfyldte tegninger befolker Ib Friis Værløses historie med oldtidsmennesker, barske håndværkere, solide bønder og fattige husmænd, med børn, tandløse kællinger og fuldbarmede kvinder. Tegninger der indirekte fortæller om tegneren og som gør lokalhistorien levende for os alle sammen. Præsentationer ved Fortællergruppen.

Sted: Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse

 

AFLYSTkulhus240 

 

Seminar
Mandag 27. april kl. 19.00

Kend din egn – Forår i Furesø - Lyrik- og sangaften En aften med sang og musik og fortællinger fra Furesøegnen. Vi sætter fokus på salonlivet på landstedet Kulhus og på nogle af de store digtere, forfattere og komponister, som har haft deres gang på vores egn. Vi får musikalsk hjælp af medlemmer af Visens Venner Furesø. Denne aften er således vor traditionelle ”Lyrikaften” (Fri entré). Der vil være mulighed for at købe øl/vand.

Sted: Galaksen, Café Cassiopeia, Bymidten 48, 3500 Værløse

Maj 2020
AFLYSTskovrydning 

 

Mandag 4. maj kl. 18.30
Rydning af området ved Harevad
Kend din egn. Traditionen tro har Furesø Arkæologigruppe i samarbejde med Naturstyrelsen og Værløse Naurgruppe, invitereret alle interesserede til en forårsaften i skoven, med det formål at rydde et oldtidsminde for skov og krat. Herved gøres kulturminderne synlige og tilgængelige for skovens mange brugere. I år skal vi rydde omkring stenkisten over Harevad. Den nylig renoverede bro og tilstødende hulveje er tilgroede. Medbring godt humør samt grensave og høgenæb samt arbejdshandsker. Påklædning efter vejret. Skovvæsenet stiller med mandskab, motorsav og forfriskninger. Før vi går i gang med arbejdet, vil der blive fortalt lidt om Harevad.
Sted: Vi mødes ved parkeringspladsen ved Syvstjernen, Fægyden og Skovlystvej. Herfra kører vi sammen ad Måløvvej til Harevad.

AFLYSTkulhusmap240 

Søndag 10. maj kl. 13-16
Seminar og foreningens forårstur – Forårsvandring ved Kulhus og KolleKolle

Som led i Kend din egn, seminarrække går turen til Kulhus og Kollekollesletten. Sammen vandrer vi i området omkring Kulhus og KolleKolle. Vi er blevet stillet i udsigt at vi må besøge selve ejendommen og få fortalt om Kulhus’ spændende historie. Mens vi vandrer, hører vi om KolleKolle områdets lange bebyggelseshistorie. Her skal blandt andet fremhæves husspor fra den tidlige del af bondestenalderen, og her byggede Hvideslægten ejendommen KolleKolle, og efter 1892 byggede proprietær Charles Grut-Hansen proprietærgården ” KolleKolle”. Medbring gerne kaffe/brød.

Sted: Deltagerne mødes kl. 13 på parkeringspladsen ved Frederiksborgvej og øst for KolleKolle.

AFLYSTsortfaar240

Søndag d. 17. maj kl. 14.00
Historier på museet fortalt af medlemmer fra Fortællergruppen
En ulden affære
Conny Laustsen fortæller om fåret. I forbindelse med museets nye udstilling bliver fortællingen her i maj om fåret og dets anvendelsesmuligheder. Der fortælles mest om brugen af ulden til tekstiler. Bl.a. om spændende ting som f.eks. Baldishol-tapetet, men også lidt om fårets kød, og dets tælle til belysning.Desuden belyses også følgende emner: Hvorfor hedder det f.eks familiens sorte får? - Hvad har skæbnegudinderne med uld at gøre? - Spindesiden og sværdsiden? - Således spindes en ende over mangt og meget omkring fåret.

Sted: Mosegården, Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse. Gratis adgang.

 

AFLYSTkondrup

Søndag 24. maj kl. 13-16
Arkæologiens Dag

 

Arrangementer i en coronatid

Arrangementer i en coronatid

Foreningen har valgt at præsentere et efterårsprogram af sædvanligt omfang – velvidende, at intet er som det plejer at være.

Vi efterlever naturligvis alle retningslinjer fra myndigheder, og derfor vil der kunne forekomme aflysninger, indskrænkninger i deltagerantal m.v. Det vil fremgå af oplysningerne om hvert enkelt arrangement på foreningens hjemmeside, hold venligst øje med de løbende opdateringer på https://vaerloesehistorie.dk

På baggrund af ovennævnte har vi besluttet at indtil videre skal der være tilmelding til foreningens indendørs aktiviteter – det betyder at du skal tilmelde dig det arrangement du vil deltage i.
Ring til foreningens sekretær tlf. 4498 3789 eller benyt vores formular på https://vaerloesehistorie.dk/tilmelding-til-arrangement.html

Juni 2020

Der er desværre gået lang tid siden vi måtte lukke ned for alle vores aktiviteter. Jeg tror vi alle har været mere alene og ensomme. God tid til at savne hinanden!
Nu er det heldigvis muligt at komme i gang igen! Jeg håber I alle har det godt og er klar!

Søndag den 14. juni
Skovvandring

Vandringen går til området ved Sækken og i Ryget skov. Her kommer vi blandt andet forbi karpedammen, oldtidsagre, højrykkede agre, Sækkedamhus, Ryethøj og meget mere. Følgende ture fortsætter i Ryget skov og Præsteskoven. Der er afgang fra Mosegaarden kl. 10 og der er opsamling på Olaf Becks Allé ved Kastaniehaven, hvor der går en gangsti til Ryethøj.

Juli 2020
 

Torsdag den 9. juli kl. 19-??
Skovvandring 

Aftenvandring omkring Brændteljung søen og Harevad. Traditionen tro tager vi en aftenvandring i dette smukke og stemningsfyldte område. Her er megen historie og kulturspor at fortælle om. Kan vi komme ind på Skovlyst er det også en mulighed. Afgang fra Mosegaarden kl. 19 og opsamling på parkeringspladsen ved Skovlystvej lige nord for bryggeriet.

 ryethoj240

Søndag den 19. juli kl. 10-12
Skovvandring 

Vandringen går til området i Præstenskoven og i Ryget skov. Her kommer vi blandt andet forbi Ryethøj, Sækkedamhus, to dysser, hulveje og  oldtidsagre. Vi besøger vadestedet ved vestenden af Farumsø. Her passerede i oldtiden den såkaldte vandskelsvej. Der er afgang fra Mosegaarden kl. 10, og opsamling på Olaf Becks Alle ved Kastaniehaven, hvorfra der går en gangsti forbi Ryethøj.

August 2020

Søndag den 9. august kl. 10-ca. 12.30
Skovvandring 

Vandringen går til  Ryget Skov og langs Sækken. Turen begynder ved Bavnesletten, og herfra ind i Rygetskov og rundt om Sækken langs Sækkens vestside og tilbage ad Sækkedamsvej. Turen er på omkring fem kilometer ad gode veje og stier. Store dele af turen følger vi Oldtidsstien og Farum Søsti med to af stiens skulpturer. Vi kommer forbi en dysse, Sofie Fiskebæks brønd, de første bønders bosættelser, en rodvælte med oldsager, Farum sø med udsigt til Farumgård og Farum kirke, interessante skovområder med agre fra oldtid og middelalder mm.
Afgang fra Mosegården kl. 10 og opsamling ved enden af Ryetvej og Nørrevænget. Her kan der parkeres. Turen vil vare 2½ time. Håber vi ses!

egebjergdyssen240

Torsdag den 13. august kl. 19
Skovvandring 

I søndags, hvor vi var 20 der gik ned i Sækken og nød skovens kølighed, aftalte vi på stedet at gå en aftentur nu på torsdag.
Afgang fra Mosegården kl. 19 og opsamling på parkeringspladsen ved bryggeriet.
Vi går over Gisselfeldtbroen og ind i skoven på Egebjergene. Det bliver en forholdsvis kort tur, så der er tid til at besøge Bryggeriet.
Der er en skøn stemning, hvor vi skal vandre, og vi besøger og hører om blandt andet: Gisselfeldtbroen og stenhuggermesteren der byggede broen, et dobbelt huldtræ, den gamle eg, Grenaderen, skovridderboligen Ravnehus, rillesten og Egebjergdyssen.
Vi håber mange kan deltage på trods af det meget korte varsel, men blandt andet den gode vejrmelding er fristende.

September 2020

 sydlejren240

Klik på kortet for at få det større

Søndag den 6. september kl.13.00-16.00
Foreningens efterårstur
foregår på Flyvestationen med rundvisning og fortællinger i den nye stenstrøning med fortællersten fortalt af Per K. Larsen og Niels B. Thomsen. Efterfølgende en rundvisning i flyudstillingen i Hangar 2. Turen er handicap- og kørestolsvenlig, forholdsvis korte afstande i fladt terræn med flere stop undervejs. Medbring gerne kaffe/brød, evt. en let turstol.

Tilmelding: Nødvendig, da vi gør ophold inde i Hangar 2.
Sted: Vi mødes på Flyvestationen ved stenstrøningen, der ligger mellem Hangar 3 og Hangar 4, her finder du parkering.

 

Bemærk venligst at der indtil videre skal ske tilmelding til indendørs arrangementer
grundet coronatiden.
Tilmelding
sker ved at ringe til foreningens sekretær tlf. 4498 3789 eller ved at benytte vores formular på https://vaerloesehistorie.dk/tilmelding-til-arrangement.html – du skal oplyse dit medlemsnummer.

Du finder dit medlemsnr. på din kontingentindbetaling eller på bagsiden af Bavnen.Mandag den 7. september kl. 18.30
Rydning af området ved Harevad
Kend din egn. Traditionen tro har Furesø Arkæologigruppe i samarbejde med Naturstyrelsen og Værløse Naurgruppe, invitereret alle interesserede til en forårsaften i skoven, med det formål at rydde et oldtidsminde for skov og krat. Herved gøres kulturminderne synlige og tilgængelige for skovens mange brugere. I år skal vi rydde omkring stenkisten over Harevad. Den nylig renoverede bro og tilstødende hulveje er tilgroede. Medbring godt humør samt grensave og høgenæb samt arbejdshandsker. Påklædning efter vejret. Skovvæsenet stiller med mandskab, motorsav og forfriskninger. Før vi går i gang med arbejdet, vil der blive fortalt lidt om Harevad.
Sted: Vi mødes på p-pladsen ved Syvstjernen, Fægyden og Skovlystvej. Sammen kører vi ad Måløvvej til Harevad.

Søndag den 13. september kl. 10 - 12
Skovvandring

Vandringen skal gå langs med Fægyden. Og som det gælder alle steder i skovene, er der mange interessante fortællinger på vores rute. Vi passerer to skovløberhuse fra forskellige tidsaldre og en skovriddergård. Vi krydser gamle veje og stier, blandt andet den såkaldte Hareskovvej fra tidlig middelalder. Langs ruten ligger der flere forskellige typer rillesten og andre kløvede sten. Vi kommer forbi Hørgen, som i dag tolkes som en langdysse. Fægydens historie hører naturligvis også med. Og så er der skoven og os deltagere.
 Vi tager udgangspunkt fra Mosegården kl. 10 med opsamling på parkeringspladsen ved den vestlige ende af Fægyden og Syvvstjernen, som er en del af et parforcejagtsystem.
 Vi håber på tørvejr. Turen er på knap tre kilometer og vi går kun ad gode veje og stier.
 mosegaarden12

Søndag d. 13. september kl. 14.00
Historier på museet fortalt af medlemmer fra Fortællergruppen

Tove Jensen fortæller om Mosegaarden.

Tilmelding til generalforsamlingen er ikke længere mulig, da alle pladser er besat.

Lørdag 19. september kl. 14.00
Generalforsamling og et foredrag af Mogens Houman: Historien om Værløse Tårn, flyvekontrol i Danmark og Europa

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe og kage.
så kan du høre den dygtige formidler Mogens Houman fortælle historien og vise billeder om Værløse
Tårn samt flyvekontrol i Danmark og Europa.

Sted: (Teatersalen) Syvstjerneskolen, Skovløbervangen 1, Værløse

oenskeboegen 1968

Ønskebøgen 1968

Søndag den 27. september kl. 10 - 12
Skovvandring

Turen går til det vestlige område i Lille Hareskov. Her kommer vi forbi festpladsen, hvor Ønskebøgen stod. Vi kommer forbi Naturstyrelsens lagerplads med store sten og forbi Hareskovenes største vrangbøg. Vi når frem til en agernhave. På tilbagevejen ser vi på hulveje og det nye regnvandsbassin og meget andet. Vi ser hvad vi kan nå.
Start fra Mosegården kl. 10 og opsamling på parkeringspladsen ved Syvstjernen, Fægyden og Skovlystvej. Vi går kun på gode skovveje. Turen er på knap tre km.
Oktober 2020  
hansknudsen 

Aflyst på grund af afstandskravet i denne tid

Søndag d. 11. oktober kl. 14.00
Historier på museet fortalt af medlemmer fra Fortællergruppen

Niels Bødker Thomsen fortæller om Værløsemalerne.

kelleren240

Søndag den 18. oktober kl. 10-12
Skovvandring i Lille Hareskov

Turen går forbi dysseområdet ved Syvstjernen. Vi ser på formidable rillesten, en markant savgrav, vi går langs Svineryggen og tilbage langs Skovlystvej. På ruten er der mange andre interessante ting at se og fortælle om. Et gennemgående tema vil være arbejdet i skoven.

Start fra Mosegaarden kl. 10 og opsamling på parkeringspladsen ved Syvstjernen, Fægyden og Skovlystvej. Turlængden er omkring tre kilometer på gode skovveje.

November 2020
 

 

Onsdag den 4. november kl. 19
Den første aften med temaet de tre Værløse Malere, Hans Christian Martinus Knudsen, Rudolf Jacobsen og Edvard Johannes Sarvig. En række malerier fra Furesø Museer og privatsamlinger vil blive gennemgået. udskudtGennemgangen skal belyse, hvordan Værløsemalerne blev påvirket af samtidige malere, Værløseskolens særkende og de tre maleres særkender. Malernes personhistorie og tilknytning til vores egn, og ikke mindst malernes betydning for lokalhistorien vil blive omtalt. En gennemgang ved Niels Bødker Thomsen.
Sted: Satellitten, Bymidten 46, Værløse

Søndag den 8. november kl. 10-12
Skovvandring i Lille Hareskov

Vandringen vil forløbe i området ved foden af Hejrebakken og ved Harevad og langs Djævlemosen. Turens tema er transport og færdsel på egnen gennem tiden. Vi kommer blandt andet forbi markante hulvejssystemer, en høj aflystmed et dyssekammer og brolægning, Laumann Jørgensens løveng, broen over Harevad og selve Harevadområdet, en stor savgrav og ikke mindst en rillesten. Start fra Mosegaarden kl. 10 og opsamling på den store parkeringsplads ved Ballerupvej, hvor man går ned til Søndersø. Turlængden er knap  fire kilometer.

 

En ulden affære
Conny Laustsen fortæller om fåret. I forbindelse med museets nye udstilling bliver fortællingen her i maj om fåret og dets anvendelsesmuligheder. Der fortælles mest om brugen af ulden til tekstiler. Bl.a. om spændende aflystting som f.eks. Baldishol-tapetet, men også lidt om fårets kød, og dets tælle til belysning.Desuden belyses også følgende emner: Hvorfor hedder det f.eks familiens sorte får? - Hvad har skæbnegudinderne med uld at gøre? - Spindesiden og sværdsiden? - Således spindes en ende over mangt og meget omkring fåret.

Sted: Mosegården, Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse. Gratis adgang.

ibtegning240 

Onsdag den 11. november kl. 19
Kend din egn – denne anden aften i årets seminarrække handler om tegneren og illustratoren Ib Friis. Ib Friis har illustreret en lang række undervisningshæfter og publikationer om egnens oldtid og historie. Med sine fantastiske og humørfyldte tegninger befolker Ib Friis Værløses historie med oldtidsmennesker, udskudtbarske håndværkere, solide bønder og fattige husmænd, med børn, tandløse kællinger og fuldbarmede kvinder. Tegninger der indirekte fortæller om tegneren og som gør lokalhistorien levende for os alle sammen. Præsentationer ved Fortællergruppen.

 

 kulhus240

Mandag den 16. november kl. 19.00
Kend din egn – Furesøfortællinger med sang, musik, oplæsning og lyrik
En aften med sang og musik og fortællinger fra Furesøegnen. Der vil være musikalsk underholdning ved Visens Venner Furesøudskudt og fortællinger ved Værløseegnens Historiske Forenings Fortællergruppe. Hør bl.a. om H V Kaalund og om Kulhus som kulturelt kraftcenter i 1800-tallet. (Fri entré).

 

  
 mosegaarden3 Søndag den 6. december kl. 13-16
Julearrangement
I år kan vi ikke regne med at kunne bruge Mosegaarden som cafe. Men kom alligevel forbi museet. Der bliveaflystr nissejagt for børn som tidligere arrangeret af museet.
Vi laver en lille quiz udendørs med spørgsmål til de voksne. Den kommer bl.a. til at handle om Mosegaarden og nærmeste omegn.
I stedet for de sædvanlige delikatesser, der normalt bliver sat til salg, vil vi samle nogle af de gamle opskrifter, som kan hentes denne dag. - Vi serverer også et glas glögg.

2021
Januar
betonhangar

Søndag den 24. januar 2021 kl. 13.00
Søndagsturudskudt3

Vi tager hul på det nye år med en frisk tur til den nordlige del af Flyvestation Værløse.
Vi mødes kl. 13 på P-pladsen ved Naturstøttepunkt Hjortøgård for enden af Sandet ved Kirke Værløse, hvorfra vi går en lille tur på relativt fladt terræn. Undervejs kommer vi blandt andet forbi Hjortøgård- og
Fuglebækgård-tomterne samt den nye Alugod-mindesten og en af den nedlagte flyvestations bombesikre betonhangarer. På turen skal vi bl.a.høre om forfatteren Knud Hjortø, om Jernalder”prinsessen” Alugod og om Naturstyrelsens nye shelter-lejrplads.

 Februar
vaerloese 1900 

Søndag den 21. februar 2021 kl. 14.00
Søndagsfortælling
Landsbyen der forsvanudskudt3dt. Niels Bødker Thomsen fortæller om Lille Værløse før år 1900 med udgangspunkt i museets bygninger og naboejendomme, samt om forvandlingen fra landsby til stationsby.

Sted: Mosegaarden

Marts
nylogo180 

Lørdag den 6. marts 2021 kl. 11-13
Medlemsdag på en anden måde
Kig forbi – for nye og gamle medlemmer. Tag tøj på der passer til vejret, medlemsdagen vil foregå udendørs. Du ledes igennem et telt, her kanaflyst du hente årsskriftet Witherløse. Som vanligt kan du betale dit kontingent samtidigt (uden gebyrer). Husk at medbringe kontanter eller betal via MobilePay. Vi byder også velkommen til interesserede nye medlemmer, som kan indmeldes på dagen. Foreningen byder på et glas vin eller en kop kaffe, som du kan nyde uden for teltet. Tag et kig ind på Værløsemaler-og Uldudstillingen på museet, der holder åbent samtidigt. Velmødt!
Sted: Mosegården, Skovgårds Allé 37, Værløse. 

ildsted 

Søndag den 14. marts 2021 kl. 14.00
Søndagsfortælling
Dagligt liv i et bondehjem udskudt3for 200 år tiden. Med udgangspunkt i eksempler på almueting fortæller Erni Lundberg om, hvordan man i høj grad lavede alting selv, og hvordan det åbne ildsted var den universelle varmekilde til madlavning, opvarmning og andre gøremål. 

Sted: Mosegaarden

 nylogo180

Søndag den 21. marts 2021 kl. 14.00
Generalforsamling
Du kan se dagsorden her: https://vaerloesehistorie.dk/images/arkiv/2021/dagsorden-gf-2021.pdf

Efter generaudskudt3lforsamlingen vil der være et spændende foredrag. Nærmere information vil fremgå af foreningens hjemmeside: https://vaerloesehistorie.dk – læs også foreningens nyhedsbrev.

Husk at tilmelding er nødvendig grundet coronatiden, senest 14 dage før (7/3).Oplys dit medlemsnummer ved tilmeldingen enten ved at ringe til foreningens sekretær tlf. 4498 3789 eller benyt kontaktformularen på https://vaerloesehistorie.dk/tilmelding-til-arrangement

Sted: Syvstjerneskolen. 

 bavneg

Onsdag den 24. marts 2021 kl. 18.00
Aftenvandring til området omkring Bavnegården og Sækken
Tilmelding er nødvendig: til Tove Jensen senest en uge før arrangementet tlf.: 3050 1172 eller her: https://vaerloesehistorie.dk/besked-til-arrangementsudvalget. Værløseegnens Historiske Forening arrangerer en aftenvandring i området omkring Bavnegården og i området mod Farum sø og Sækken. Vi har fået lov til at komme indenfor hegnet på Københavns Kommunes børneinstitution, Bavnegaarden, og her få fortalt stedets historie. År 2020 havde institutionen 100-års jubilæum. Vi skal nyde aftenudsigten over Farum Sø med Farumgaard og Klavs Nars Holm. Undervejs vil der blive fortalt om området og om fundet af en meget spændende stenalderboplads ved Sækkens bred og om Farumsøstien. Vi håber på klart vejr og måneskin!
Mødested og tid: Vi mødes på parkeringspladsen ved Nørrevænget og broen under banen. Herfra går aftenturen kl.18.00. Tag gerne lommelygter med. Børn er velkomne. Barnevogne kan ikke anbefales. Varighed ca. 2 timer. Turleder John Mynderup fra Værløseegnens Historiske Forening. 

April
 hva

Søndag den 18. april 2021 kl. 14.00
Søndagsfortælling

Om Kaj, Kajs museum og flytningen af Sprøjtehuset.
John Mynderup fortæller denne spændende historie. 

Maj
hareskovdyssen

Mandag den 3. maj 2021, kl. 18.30
Rydning af området ved Hareskovdyssen
Det er efterhånden blevet en tradition, at Furesø Arkæologigruppe fraVærløseegnens Historiske Forening, i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen,Østsjælland og Værløse Naturgruppe, inviterer til en forårsafteni skoven med det formål at rydde et oldtidsminde for skov og krat. Hervedgøres kulturminderne synlige og tilgængelige for skovens mange brugere.I år skal vi rydde omkring Hareskovdyssen i Lille Hareskov nærSyvstjernen. Dyssen ligger i et tæt krat af mandshøje bøgetræer og kanikke ses fra den nærliggende skovvej. Vi skal rydde området indenbevoksningen bliver for kraftig, og således at dyssen kan ses fra skovvejen.Medbring godt humør samt grensave og høgenæb samt arbejdshandsker.Påklædning efter vejret. Skovvæsenet stiller med mandskab,motorsav og forfriskninger.Mødested: Vi mødes ved parkeringspladsen ved Syvstjernen, Fægydenog Skovlystvej. Herfra går vi sammen til dyssen. 

kulhus240 Søndag den 9. maj kl. 13
Forårsvandring ved Kulhus og Kollekolle
Tilmelding er nødvendig: til Tove Jensen senest en uge før arrangementet tlf.: 3050 1172 eller her: https://vaerloesehistorie.dk/besked-til-arrangementsudvalget.
Fra kl.13 vil der være vandring i området omkring Kulhus og Kollekolle.
Vi er blevet stillet i udsigt, at vi må besøge selve ejendommen og få fortalt om Kulhus’ spændende historie. Vi skal vandre i området og høre om Kollekolle-områdets lange bebyggelseshistorie. Her skal blandt andet fremhæves husspor fra den tidlige del af bondestenalderen, her byggede Hvideslægten ejendommen Kollekolle, og efter 1892 ombyggede proprietær Charles Grut-Hansen proprietærgården ” Kollekolle”.
Kaffepause: Der vil være en kaffepause undervejs. Medbring venligst selv drikkevarer.
Turen er også foreningens forårstur, hvor alle er velkomne.
Mødested og tid: Deltagerne mødes kl. 13 på parkeringspladsen ved Frederiksborgvej og øst for Kulhus.
 

Bestyrelsesmøder 2021
Alle afholdes på Mosegaarden, kl. 19.00

Onsdag den 2. januar, onsdag den 24. marts, onsdag den 19. maj, onsdag den 25. august, onsdag den 13. oktober, onsdag den 24. november.

Arkæologigruppen afholder onsdagsmøder