Kalenderen viser foreningens arrangementer for 2020, og opdateres løbende.

Klik her for at gå frem til det førstkommende arrangement

     
Januar 2021
betonhangar

Søndag den 24. januar 2021 kl. 13.00
Søndagsturudskudt3

Vi tager hul på det nye år med en frisk tur til den nordlige del af Flyvestation Værløse.
Vi mødes kl. 13 på P-pladsen ved Naturstøttepunkt Hjortøgård for enden af Sandet ved Kirke Værløse, hvorfra vi går en lille tur på relativt fladt terræn. Undervejs kommer vi blandt andet forbi Hjortøgård- og
Fuglebækgård-tomterne samt den nye Alugod-mindesten og en af den nedlagte flyvestations bombesikre betonhangarer. På turen skal vi bl.a.høre om forfatteren Knud Hjortø, om Jernalder”prinsessen” Alugod og om Naturstyrelsens nye shelter-lejrplads.

 Februar 2021
vaerloese 1900 

Søndag den 21. februar 2021 kl. 14.00
Søndagsfortælling
Landsbyen der forsvanudskudt3dt. Niels Bødker Thomsen fortæller om Lille Værløse før år 1900 med udgangspunkt i museets bygninger og naboejendomme, samt om forvandlingen fra landsby til stationsby.

Sted: Mosegaarden

Marts 2021
nylogo180 

Lørdag den 6. marts 2021 kl. 11-13
Medlemsdag på en anden måde
Kig forbi – for nye og gamle medlemmer. Tag tøj på der passer til vejret, medlemsdagen vil foregå udendørs. Du ledes igennem et telt, her kanaflyst du hente årsskriftet Witherløse. Som vanligt kan du betale dit kontingent samtidigt (uden gebyrer). Husk at medbringe kontanter eller betal via MobilePay. Vi byder også velkommen til interesserede nye medlemmer, som kan indmeldes på dagen. Foreningen byder på et glas vin eller en kop kaffe, som du kan nyde uden for teltet. Tag et kig ind på Værløsemaler-og Uldudstillingen på museet, der holder åbent samtidigt. Velmødt!
Sted: Mosegården, Skovgårds Allé 37, Værløse. 

ildsted 

Søndag den 14. marts 2021 kl. 14.00
Søndagsfortælling
Dagligt liv i et bondehjem udskudt3for 200 år tiden. Med udgangspunkt i eksempler på almueting fortæller Erni Lundberg om, hvordan man i høj grad lavede alting selv, og hvordan det åbne ildsted var den universelle varmekilde til madlavning, opvarmning og andre gøremål. 

Sted: Mosegaarden

 nylogo180

Søndag den 21. marts 2021 kl. 14.00
Generalforsamling
Du kan se dagsorden her: https://vaerloesehistorie.dk/images/arkiv/2021/dagsorden-gf-2021.pdf

Efter generaudskudt3lforsamlingen vil der være et spændende foredrag. Nærmere information vil fremgå af foreningens hjemmeside: https://vaerloesehistorie.dk – læs også foreningens nyhedsbrev.

Husk at tilmelding er nødvendig grundet coronatiden, senest 14 dage før (7/3).Oplys dit medlemsnummer ved tilmeldingen enten ved at ringe til foreningens sekretær tlf. 4498 3789 eller benyt kontaktformularen på https://vaerloesehistorie.dk/tilmelding-til-arrangement

Sted: Syvstjerneskolen. 

 bavneg

Onsdag den 24. marts 2021 kl. 18.00
Aftenvandring til området omkring Bavnegården og Sækken
Tilmelding er nødvendig og skal ske til til Tove Jensen tlf. 3050 1172. Opgiv meget gerne medlemsnummer, mobiltelefonnummer og e-mailadresse.
Værløseegnens Historiske Forening arrangerer en aftenvandring i området omkring Bavnegården og i området mod Farum sø og Sækken. Vi har fået lov til at komme indenfor hegnet på Københavns Kommunes børneinstitution, Bavnegaarden, og her få fortalt stedets historie. År 2020 havde institutionen 100-års jubilæum. Vi skal nyde aftenudsigten over Farum Sø med Farumgaard og Klavs Nars Holm. Undervejs vil der blive fortalt om området og om fundet af en meget spændende stenalderboplads ved Sækkens bred og om Farumsøstien. Vi håber på klart vejr og måneskin!
Mødested og tid: Vi mødes på parkeringspladsen ved Nørrevænget og broen under banen. Herfra går aftenturen kl.18.00. Tag gerne lommelygter med. Børn er velkomne. Barnevogne kan ikke anbefales. Varighed ca. 2 timer. Turleder John Mynderup fra Værløseegnens Historiske Forening. 

April 2021
langdysse ved hejrebakken240

Søndag den18. april kl. 10-12
Skovvandring i Lille Hareskov

Der kræves ingen tilmelding til denne tur.
Vandringen vil forløbe i området ved foden af Hejrebakken og ved Harevad og langs Djævlemosen. Turens tema er transport og færdsel på egnen gennem tiden. Vi kommer blandt andet forbi markante hulvejssystemer, en høj med et dyssekammer og brolægning, Laumann Jørgensens løveng, broen over Harevad og selve Harevadområdet, en stor savgrav og ikke mindst en rillesten. Start fra Mosegaarden kl. 10 og opsamling på den store parkeringsplads ved Ballerupvej, hvor man går ned til Søndersø. Turlængden er knap  fire kilometer.

 hva

Søndag den 18. april 2021 kl. 14.00
Søndagsfortællingudskudt3

Om Kaj, Kajs museum og flytningen af Sprøjtehuset.
John Mynderup fortæller denne spændende historie. 

Maj 2021
aedelgran

Søndag den 2. maj 2021, kl. 10-12
Skovvandring i Nørreskoven

Der kræves ingen tilmelding til denne skovvandring.
Vi skal vandre i den nordøstlige del af skoven. Først og fremmest skal vi nyde foråret i dette fantastiske stykke skov med hvide- og gule anemoner, gamle ædelgraner og det urskovsagtige præg. Områdets historie med Georg von Langen er hovedtema.
Møde ved Mosegaarden kl. 10 og opsamling ved parkeringspladsen ved Frederiksborgvej, Kollekollesletten og de to skovhuse. Her begynder turen.
Vi skal ind i et meget kuperet skovområde, og vi skal passe på flåter.

hareskovdyssen

Mandag den 3. maj 2021, kl. 18.30
Rydning af området ved Hareskovdyssen
Der kræves ingen tilmelding til denne rydning.
Det er efterhånden blevet en tradition, at Furesø Arkæologigruppe fra Værløseegnens Historiske Forening, i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland og Værløse Naturgruppe, inviterer til en forårsaften i skoven med det formål at rydde et oldtidsminde for skov og krat. Herved gøres kulturminderne synlige og tilgængelige for skovens mange brugere. I år skal vi rydde omkring Hareskovdyssen i Lille Hareskov nærSyvstjernen. Dyssen ligger i et tæt krat af mandshøje bøgetræer og kan ikke ses fra den nærliggende skovvej. Vi skal rydde området inden bevoksningen bliver for kraftig, og således at dyssen kan ses fra skovvejen. Medbring godt humør samt grensave og høgenæb samt arbejdshandsker. Påklædning efter vejret. Skovvæsenet stiller med mandskab, motorsav og forfriskninger. Mødested: Vi mødes ved parkeringspladsen ved Syvstjernen, Fægyden og Skovlystvej. Herfra går vi sammen til dyssen. 

</td>
kulhus240 Søndag den 9. maj kl. 13
Forårsvandring ved Kulhus og Kollekolle
Tilmelding er nødvendig og skal ske til til Tove Jensen tlf. 3050 1172. Opgiv meget gerne medlemsnummer, mobiltelefonnummer og e-mailadresse.
Fra kl.13 vil der være vandring i området omkring Kulhus og Kollekolle.
Vi er blevet stillet i udsigt, at vi må besøge selve ejendommen og få fortalt om Kulhus’ spændende historie. Vi skal vandre i området og høre om Kollekolle-områdets lange bebyggelseshistorie. Her skal blandt andet fremhæves husspor fra den tidlige del af bondestenalderen, her byggede Hvideslægten ejendommen Kollekolle, og efter 1892 ombyggede proprietær Charles Grut-Hansen proprietærgården ” Kollekolle”.
Kaffepause: Der vil være en kaffepause undervejs. Medbring venligst selv drikkevarer.
Turen er også foreningens forårstur, hvor alle er velkomne.
Mødested og tid: Deltagerne mødes kl. 13 på parkeringspladsen ved Frederiksborgvej og øst for Kulhus.
Stenstrøning240

Søndag den 16. maj 2021, kl. 10-12
Skovvandring i Nørreskoven

Der kræves ingen tilmelding til denne skovvandring.

Vi mødes ved Mosegården kl. 10 og med opsamling på parkeringspladsen ved Barkladen, Skolekrogshus, Frederiksborgvej og Kollekollesletten. Vi kommer stort set i hele den østlige del af Nørreskoven. Her er rillesten, en stenstrøning, afdelingssten, Svenskebøge, Furesøens bred, og ikke mindst den fantastiske skov og meget andet. Turlængden er godt tre kilometer.

valdemarstenen

Søndag den 30. maj 2021, kl. 10-12
Skovvandring i Nørreskoven

Der kræves ingen tilmelding til denne skovvandring.

Vi mødes ved Mosegården kl. 10 og med opsamling på parkeringspladsen ved Furesøbad. Og denne gang gælder det den vestlige del af Nørreskoven, som er særdeles rig på kulturspor og forstmæssige seværdigheder. Vi kommer forbi Valdemarstenen, Spejderstenen, rillesten, Casparsdam, Dybendalsrenden, afdelingssten, offersten og meget mere. Turlængden er knap tre kilometer. Udskænkningsmuligheder på Furesøbad undersøges.

Juni 2021

Søndag den 13. juni 2021 kl. 13.00
Søndagstur

Tilmelding er nødvendig og skal ske til til Tove Jensen tlf. 3050 1172. Opgiv meget gerne medlemsnummer, mobiltelefonnummer og e-mailadresse. 
I juni gennemfører vi en frisk tur til den nordlige del af Flyvestation Værløse.

Vi mødes kl. 13 på P-pladsen ved Naturstøttepunkt Hjortøgård for enden af Sandet ved Kirke Værløse, hvorfra vi går en lille tur på relativt fladt terræn. Undervejs kommer vi blandt andet forbi Hjortøgård- og Fuglebækgård-tomterne samt den nye Alugod-mindesten og en af den nedlagte flyvestations bombesikre betonhangarer. På turen skal vi bl.a.høre om forfatteren Knud Hjortø, om Jernalder”prinsessen” Alugod og om Naturstyrelsens nye shelter-lejrplads.

Arrangementer 2. halvår
kenddinegnlogo240

8. september

Kend din egn-seminar

kenddinegnlogo240

15. september

Kend din egn-seminar

nylogo240

18. september

Generalforsamling

kenddinegnlogo240

22. september

Kend din egn-seminar

 

Bestyrelsesmøder 2021
Alle afholdes på Mosegaarden, kl. 19.00

Onsdag den 2. januar, onsdag den 24. marts, onsdag den 12. maj, onsdag den 25. august, onsdag den 13. oktober, onsdag den 24. november.

Arkæologigruppen afholder onsdagsmøder