Kalenderen viser foreningens arrangementer for 2020, og opdateres løbende.

Klik her for at gå frem til det førstkommende arrangement

     
Januar 2020
eskadrille 722 240 Søndag d. 12. januar kl. 14.00
Historier på museet fortalt af medlemmer fra Fortællergruppen
Redningseskadrille 722.
"NIHIL INTENTATUM" sådan lyder rednings-eskadrille 722’s motto på latin. Det betyder ”intet uforsøgt”. Eskadrillen holdt til på Flyvestation Værløse og stod for mange spektakulære redningsaktioner, både til lands og til vands.
John Mynderup vil med udgangspunkt i museets permanente udstilling fortælle den både dramatiske og interessante historie om Eskadrille 722.
Sted: Mosegården, Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse. Gratis adgang.
 

Søndag den 19. Januar kl. 10-12
Morgentur i skoven
Vi skal vandre i området nord for Bryggeriet. Sidst vi var i området var en stemningsfuld sommeraften. Nu skal vi opleve området om vinteren med et langt udsyn mellem træerne. Et af turens mål er mindestenen sat for skovfoged Thomsen, som blev skudt af ”Sorte Hans”. I området er der rillesten, en flot afdelingssten, en stor vrangbøg, markante hulveje og ikke mindst Svineryggen, en markant og langstrakt ås, hvorfra vi med det gode udsyn kan opleve områdets markante terræn. 

Start fra Mosegaarden kl. 10 og opsamling på den nordlige parkeringsplads ved Bryggeriet.

skovridergaarden240

Onsdag den 22. januar kl. 19 i Satellitten
Om egnens skove lige nu
Skovrider Kim Søderlund og andre fortællere

Foredraget vil indeholde nyt om de gamle skove i vort område. Hvad betyder den nye status nu, hvor flere områder fremover skal være såkaldt urørt skov? Hvor langt er man med planerne for de enkelte skove?
Hvad betyder det for brugerne? Er der nyt om Flyvestation Værløse? Og hvad laver en travl skovrider egentlig?
Værløseegnen siger farvel til vor lokale skovrider. Kim Søderlund er den sidste af en lang række skovridere med bopæl i vort område gennem 360 år.
Et par fortællere fra Værløseegnens Historiske Fortællergruppe vil samme aften give en historisk oversigt over skovriderne og de anvendte ejendomme.
I pausen vil der være salg af øl og vand.

Februar 2020 

R ha 001

Søndag den 16. februar kl. 10-12
Morgentur i skoven

Aflyst på grund af vejret

morgentur240

Søndag d. 16. februar kl. 14.00
Historier på museet fortalt af medlemmer fra Fortællergruppen
Om egnens skove.

Niels Bødker Thomsen fortæller.
Sted: Mosegården, Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse. Gratis adgang.

  Lørdag 29. februar kl. 11.00-14.00
Medlemsdag

Åbent hus – for nye og gamle. Foreningen byder på et glas vin eller vand, kom forbi og få en snak om stort og småt. Du kan hente årsskriftet Witherløse, og endelig kan du betale dit kontingent samtidigt (uden gebyrer). Husk at medbringe kontanter eller betal via MobilePay. Vi byder også velkommen til interesserede nye medlemmer, som kan indmeldes på dagen.

Sted: Mosegaarden, Skovgårds Allé 37, 3500  Værløse
Marts 2020 
 

Lørdag 14. marts kl. 14.00
Generalforsamling og foredrag om største danske guldfund fra vikingetiden

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe og kage, og dette års særlige gæst er Lars Grundvad, arkæolog og museumsinspektør (Museet Sønderskov),  og vi skal høre om fund fra den sønderjyske region, som sandsynligvis vil skrive sig ind blandt de vigtigste områder i dansk forskning i jernalder og vikingetid samt i studiet i det førkristne Danmark.

Her kan du se regnskabet for regnskabsåret 2019

R ha 001

Søndag den 15.marts kl. 10-12
Morgentur i skoven

Vandringen går til området ved Sækken og i Ryget skov. Her kommer vi blandt andet forbi, karpedammen, oldtidsagre, højryggede agre, Sækkedamhus, Ryethøj og meget mere. Følgende ture fortsætter i Ryget skov og Præsteskoven. Der er afgang fra Mosegaarden kl. 10 og der er opsamling på Olaf Becks Alle ved Kastaniehaven, hvor der går en gangsti til Ryethøj.

bavnegaarden240  Onsdag 25. marts kl. 18.30-20.30
Aftenvandring ved Bavnegaarden og Sækken
Vi går i området omring Bavnegården og på området ned mod Farum sø og Sækken med turleder John Mynderup fra Fortællergruppen. Vi har fået lov at komme indenfor på Københavns Kommunes børneinstitution, Bavnegaarden og her få fortalt stedets historie. Netop år 2020 har institutionen 100 års jubilæum. Vi skal nyde aftenudsigten over Farum sø med Farumgaard og Klavs Nars Holm. Undervejs vil der blive fortalt om fundet af en meget spændende stenalderboplads ved Sækkens bred og om Farumsøstien. Vi håber på klart vejr og måneskin!
Sted: Vi mødes på parkeringspladsen ved Nørrevænget og broen under banen. Tag gerne lommelygter med. Børn er velkomne. Barnevogne kan ikke anbefales.
April 2010
vaerloesemalerne240 

Fredag den 17. april kl. 19
Kend din egn-seminar 2020

Seminaret er for alle interesserede og handler om de tre Værløse Malere, om tegner og illustrator Ib Friis og de fortællinger han illustrerede samt en ” Lyrik- og forfatter aften” med sang og musik og i den forbindelse om kunstnerlivet på Kulhus.
Tilmelding til seminaret. Seminaret er gratis og åbent for alle interesserede. Der tilstræbes 60 deltagere efter ” først til mølle princippet”. Tilmelding til Niels Bødker Thomsen, telefon: 4448 1808 eller Her kan du sende en besked til Niels. Ved tilmelding oplyses foruden navn og adresse, telefonummer og meget gerne e-mailadresse.

Den første aften med temaet de tre Værløse Malere, Hans Christian Martinus Knudsen, Rudolf Jacobsen og Edvard Johannes Sarvig. En række malerier fra Furesø Museer og privatsamlinger vil blive gennemgået. Gennemgangen skal belyse, hvordan Værløse Malerne blev påvirket af samtidige malere, Værløseskolens særkende og de tre maleres særkender. Malernes personhistorie og tilhold til vores egn, og ikke mindst malernes betydning for lokalhistorien vil blive omtalt. En gennemgang ved Niels Bødker Thomsen.
Sted: Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse

ibtegning240 

Tirsdag den 21. april kl. 19
Seminar

Kend din egn – denne anden aften i årets seminarrække handler om tegneren og illustratoren Ib Friis. Ib Friis har illustreret en lang række undervisnings hæfter og publikationer om egnens oldtid og historie. Med sine fantastiske og humørfyldte tegninger befolker Ib Friis Værløses historie med oldtidsmennesker, barske håndværkere, solide bønder og fattige husmænd, med børn, tandløse kællinger og fuldbarmede kvinder. Tegninger der indirekte fortæller om tegneren og som gør lokalhistorien levende for os alle sammen. Præsentationer ved Fortællergruppen.

Sted: Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse

kulhus240 

Seminar
Mandag 27. april kl. 19.00

Kend din egn – Forår i Furesø - Lyrik- og sangaften En aften med sang og musik og fortællinger fra Furesøegnen. Vi sætter fokus på salonlivet på landstedet Kulhus og på nogle af de store digtere, forfattere og komponister, som har haft deres gang på vores egn. Vi får musikalsk hjælp af medlemmer af Visens Venner Furesø. Denne aften er således vor traditionelle ”Lyrikaften” (Fri entré). Der vil være mulighed for at købe øl/vand.

Sted: Galaksen, Café Cassiopeia, Bymidten 48, 3500 Værløse

Maj 2020
skovrydning  Mandag 4. maj kl. 18.30
Rydning af området ved Harevad
Kend din egn. Traditionen tro har Furesø Arkæologigruppe i samarbejde med Naturstyrelsen og Værløse Naurgruppe, invitereret alle interesserede til en forårsaften i skoven, med det formål at rydde et oldtidsminde for skov og krat. Herved gøres kulturminderne synlige og tilgængelige for skovens mange brugere. I år skal vi rydde omkring stenkisten over Harevad. Den nylig renoverede bro og tilstødende hulveje er tilgroede. Medbring godt humør samt grensave og høgenæb samt arbejdshandsker. Påklædning efter vejret. Skovvæsenet stiller med mandskab, motorsav og forfriskninger. Før vi går i gang med arbejdet, vil der blive fortalt lidt om Harevad.
Sted: Vi mødes ved parkeringspladsen ved Syvstjernen, Fægyden og Skovlystvej. Herfra kører vi sammen ad Måløvvej til Harevad.
kulhusmap240 

Søndag 10. maj kl. 13-16
Seminar og foreningens forårstur – Forårsvandring ved Kulhus og KolleKolle

Som led i Kend din egn, seminarrække går turen til Kulhus og Kollekollesletten. Sammen vandrer vi i området omkring Kulhus og KolleKolle. Vi er blevet stillet i udsigt at vi må besøge selve ejendommen og få fortalt om Kulhus’ spændende historie. Mens vi vandrer, hører vi om KolleKolle områdets lange bebyggelseshistorie. Her skal blandt andet fremhæves husspor fra den tidlige del af bondestenalderen, og her byggede Hvideslægten ejendommen KolleKolle, og efter 1892 byggede proprietær Charles Grut-Hansen proprietærgården ” KolleKolle”. Medbring gerne kaffe/brød.

Sted: Deltagerne mødes kl. 13 på parkeringspladsen ved Frederiksborgvej og øst for KolleKolle.

faar

Søndag d. 17. maj kl. 14.00
Historier på museet fortalt af medlemmer fra Fortællergruppen
Om uld

Med udgangspunkt i Furesøegnens historie fortæller Conny Laustsen om, hvordan man gennem tiden har arbejdet med fremstilling af uldprodukter.
Sted: Mosegården, Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse. Gratis adgang.

kondrup

Søndag 24. maj kl. 13-16
Arkæologiens Dag

Nærmere følger

 

Bestyrelsesmøder 2019/2020
Alle afholdes på Mosegaarden, kl. 19.00

Onsdag den 27. november 2019, onsdag den 5. februar, onsdag den 18. marts 2020, onsdag den 27. maj 2020, onsdag den 19. august 2020, onsdag den 14. oktober 2020, onsdag den 25. november 2020.

Arkæologigruppen afholder onsdagsmøder på Mosegaarden