Kalenderen viser foreningens arrangementer for 2022, og opdateres løbende.

Klik her for at gå frem til det førstkommende arrangement

         
Januar 2022 
kaffehoj240

Søndag 9. januar kl. 10-12
Skovvandring

De næste skovvandringer skal foregå i Farum Lillevang. Den første går i den sydlige del, hvor vi først og fremmest har pottemagerværkstedet og de store gravhøje fra bronzealderen. Vi skal naturligvis høre om skovens historie, om pottemagerværkstedt fra middelalderen  og om bronzealderen på stedet og meget andet. Vi mødes på parkeringspladsen ved Slangerupvej. Parkeringspladsen ligger 500 m inde i skoven, når man kommer fra Farum. Der er som sædvanligt møde ved Mosegården kl. 10, hvorfra vi kører til parkeringspladsen.

hvalogo Søndag 9. januar kl.14.00 på Mosegaarden
Kaj Øgaard Sørensen 100 år
Den 11. januar 2022 er udskudt3det 100 år siden
at Kaj Øgaard Sørensen blev født. I den
anledning vil John Mynderup fortælle om Kajs lange, spændende og begivenhedsrige liv. Det sker i Kajs museum, hvor maskinerne, som ”Kajs avis” blev trykt på, står. En gang i foråret vil der blive
arrangeret en tur til Hareskovby, hvor Kaj Øgaard Sørensen boede.
På grund af gældende restriktioner, er det endnu usikkert, hvorvidt nedenstående aktiviteter kan gennemføres. Eventuelle ændringer annonceres på forsiden af vaerloesehistorie.dk, så snart vi ved mere, og det nedenstående vil ligeledes blive opdateret.
dorkester

Mandag 24. januar kl. 19.
Foredrag om besættelsestiden

Niels B. udskudt2Thomsen kommer ind på besættelsestidens mange forandringer i Værløse – lige fra tyskernes angreb på flyvestationen til de mange flygtninges ankomst og indkvartering.

Sted: Satellitten, Bymidten 46, Værløse.

F gh 011

Søndag 30. januar kl. 10-12
Skovvandring

Dagens tur udskydes til marts på grund af vejrforholdet

Vandringen skal ske i den nordlige del af Farum Lillevang. Her kan vi se fem bronzealderhøje, resterne af den gamle Slangerupbane, en brønd fra renæssancen formentlig hørende til landsbyen Bothelstorp. Vi skal besøge lokaliteten hvor Bothelstorp lå og høre om skoven, og om den forsvundne landsbys historie mm.
Vi mødes på parkeringspladsen ved Slangerupvej. Parkeringspladsen ligger på højre side 500 m inde i skoven, når man kommer fra Farum. Der er som sædvanligt møde ved Mosegården kl. 10, hvorfra vi kører til parkeringspladsen. Vi tager et drikkestop i skoven.

Februar

Søndag d. 13. februar kl. 10.00
Skovvandring langs Farum Sø

Vi skal besøge naturområdet langs den nordøstlige bred af Farum Sø.
Fra Farum Sø parkering ved Frederiksborgvej nær Fiskebækhus, går vi hen til rampen, hvor amfibiebåden Svanen kørte på skinner fra Furesøen over Frederiksborgvej, og fortsatte ind i Farum Sø gennem en sejlrende, som vi også skal se.
Vi kommer forbi Flinthuset, hvor kunstmaleren Emil Krause havde indrettet sig.
Det lille skov- og engareal Skovvænget mellem byen og søen gemmer en historie om, hvordan udviklingen spærrede for publikums adgang langs søen, og hvordan der gennem fredning blev åbnet op. Der er spor efter nedlagt vej, nedrevne huse, nedlagt bådeplads og nedbrudt betonbådebro.
Bybækken – Krogvadsrenden havde sit udløb i Farum Sø. Vi kan stadigvæk se spor af grøften, der førte vand herfra over til mølledammen ved Farumgaard, der kan ses på afstand.
Farumgaards Allé er en del af tilbagevejen.
Der er som sædvanligt møde ved Mosegården kl. 10, hvorfra vi kører til parkeringspladsen. Vi tager et drikkestop i skoven.

toerv Søndag d. 13. februar kl. 14.00 på Mosegaarden
Det sorte guld

Niels Bødker Thomsen vil fortælle om tørvegravning og tørveproduktion på vores egn. Egnen er rig på moser og småsøer, og udsat080522.pngigennem alle tider har man gravet tørv. Særlig aktuel og afgørende var tørvegravningen under Anden Verdenskrig, hvor der var flere meget kolde vintre, stor mangel på brændsel og arbejdsløshed. Vores egn er blandt andet blevet kaldt Tørvegravningsegnen. I forbindelse med tørvegravningen er der gjort mange spændende fund fra oldtiden. Der er for eksempel fundet rester af urokser, redskaber fremstillet af urokseknogler og et trepaneret menne-skekranium. Igennem hele oldtiden er der lagt ofre og genstande ned i egnens moser og søer.
medldag22 Lørdag d. 26. februar kl. 11-14
Medlemsdagen

Hvor du selv kan hente Witherløse samt Bavnen nr. 1 og få en sludder med bestyrelsen og andre medlemmer.
Sted: Mosegaarden, Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse
vandresko

Søndag d. 27. februar kl. 10.00
Skovvandring langs den sydvestlige del af Farum sø

Selve turen begynder på den store parkeringsplads vest fra Farum Kirke. Her skal vi høre ganske kort om det første Farum, landsbyen, kirken og Farumgård. Vi går gennem den store kirkegård ned til søbredden. På vejen oplever vi vor tids mange forskellige former for gravskik og meget anderledes end gravskikken, vi skal høre om ved jættestuen Grettes høj. Langs stien ved søbredden oplever vi den smukke bevoksning af gamle Farumbøge. Vi ser over på den modsatte bred, hvor der i oldtiden var et net af dyrkede marker. Vi kommer frem til Gretesholm og Grettes høj ved Kong Volmers vej. Vi drikker kaffe ved Jættestuen, hvor der vil blive fortalt om jættestuen og bebyggelsesudviklingen på vores egn i bondestenalderen. Kong Valdemar Atterdag får også et par ord med på vejen. På tilbagevejen går vi langs en af de markante åse og hører lidt om landskabets dannelse. Den sidste del af turen går langs Præstemosen og tilbage til parkeringspladsen. Vi går på vej og gode skovstier. Møde som sædvanlig ved Mosegaarden kl. 10 og samling på den nævnte parkeringsplads ved kirken. 

Marts
saetter kajs avis

Søndag 6. marts kl. 14.00
Om Kaj og hans avis

Kaj Øgaard Sørensen blev født for 100 år siden og døde 95 år gammel i 2017. I en menneskealder udgav han ene mand Hareskov-Værløse Avis. Morten Mortensen vil i museets udstilling fortælle om Kaj og hans avis.

Søndag 13. marts kl. 10-12 
Skovvandring

Vandringen skal foregå i den nordlige del af Farum Lillevang. Her kan vi se fem bronzealderhøje, resterne af den gamle Slangerupbane, en brønd fra renæssancen formentlig hørende til landsbyen Bothelstorp. Vi skal besøge lokaliteten hvor Bothelstorp lå og høre om skoven, og om den forsvundne landsbys historie mm.
Vi mødes på parkeringspladsen ved Slangerupvej. Parkeringspladsen ligger på højre side 500 m inde i skoven, når man kommer fra Farum. Der er som sædvanligt møde ved Mosegården kl. 10, hvorfra vi kører til parkeringspladsen. Vi tager et drikkestop i skoven.

kvkuhygge Torsdag 24. marts kl. 18.30
Aftenvandring med gys

Fortællergruppen indvier os i overtro, symboler og gamle varsler omkring kirken og kirkegården i Kr. Værløse – fra middelalder til besættelsestid. Medbring gerne lommelygter.
Mødested: Hovedindgangen til kirkegården.
daab 

Søndag 27. marts kl. 14
Kristentøj

Conny Laustsen fortæller om kristentøj på Mosegaarden
Vi vil se på museets kristentøj og høre om de historier, der knytter sig hertil. Kristentøj er det gamle ord for dåbstøj, og der er mange ting at fortælle om den tids skikke og synet på børn og kvinder dengang. Selve kristentøjet var meget broget og fint udstyret med alt, hvad man kunne pynte det med, jo mere jo bedre. Der er påmindelser om renæssancens pragt og præsternes farvestrålende messehageler bevaret i dåbstøjet. I dag er farverne på stofferne jo falmede, men dengang har de virkelig lyst op i kirken, og de var ofte udsmykket med ting, der undrer i dag, fx spejle eller en nål skjult i stoffet. Hvorfor nu det? Hvordan kunne man se på kysen, om det var en pige eller dreng, der her blev døbt? Hvorfor var barnets mor ikke med ved dåben i kirken? Disse ting og meget andet vil der blive fortalt om.

April
nylogo240

Lørdag 2. april kl. 14.00
Generalforsamling

Du kan se dagsordenen i den netop udsendte Bavnen 1/2022 eller på: https://vaerloesehistorie.dk/publikationer/beretninger-og-arsregnskaber/dagsorden-for-generalforsamlingen-2022.html

Regnskab for 2021 kan du se her.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen (19/3-22) pr. post eller mail: Nørrevænget 70, 3500 Værløse eller send her en besked til formanden

Af hensyn til evt. afstemning bedes foreningens medlemmer medbringe et nummer af Bavnen med påtrykt navn eller kontingentopkrævningen som dokumentation for medlemskab.

lars grundvadEfter generalforsamlingen følger et foredrag af Arkæolog Lars Grundvad, Museet Sønderskov om Fæstedskatten. I 2016 blev den hidtil største guldskat fra DKs vikingetid fundet i Fæsted.

Husk at tilmelding er nødvendig, senest 14 dage før (19/3-22). Oplys dit medlemsnr. ved tilmeldingen enten ved at ringe til foreningens sekretær tlf. 4498 3789 eller benyt foreningens kontaktformular på https://vaerloesehistorie.dk/foreningen/tilmelding-generalforsamling.html
Du finder dit medlemsnr. på din kontingentopkrævning.

Sted: Syvstjerneskolen (Teatersalen), Skovløbervangen 1, 3500 Værløse

anemoner nbt240 Foto: Niels B. Thomsen

Søndag 10. april kl. 10-12 
Skovvandring

De næste to eller tre skovvandringer har vi planlagt til at ske i Ganløse Ore, Ganløses udmark. I den periode blomstrer annemonerne og vi får de bedste muligheder for at kende områdets oldtidsagre, som skoven er kendt for. På den første tur ser vi på Von Langens skov dysser og høje og en Von Langen sten. Vi holder pause ved den smukke Kroge sø. Måske kan vi slå et smut forbi Værløsemalerem Hans Knudsens hus ved skovbrynet.

Der er som vanlig opsamling kl. 10 ved Mosegården og samling på parkeringspladsen ved Christianshøjvej og ved indkørslen til Oret fra Kirke Værløse.
Klik på billedet for at se det større!

bymidte240

Søndag 24. april kl. 14.00
Fra bondebebyggelse til bymidtecenter

Værløse Bymidte med Den Røde Plads kom til verden ved hjælp af fremsynede forstadsvisioner, politisk planlægning og brutale bulldozere. Sidste år blev det markeret, at der var gået 60 år siden butikscentrets spædestart. Hør om bymidteområdet, som splittede resterne af den gamle landsby, men skabte et samlingspunkt for den nye forstad. Fortælling af Ole B. Kristensen med mulighed for efterfølgende byvandring. 

Sted: Mosegaarden

Maj

broncealderhoj nbt240

Foto: Niels B. Thomsen

Søndag 1. maj kl. 10-12 
Skovvandring

Vandringen går i den sydvestlige del af Oret. Vi skal se på bronzealderhøje, skåltegnssten, Von Langen sten og meget mere. Vi holder pause på et formodet forsvarsanlæg fra jernalderen.

Der er som vanlig opsamling kl. 10 ved Mosegården og samling på parkeringspladsen ved Christianshøjvej og ved indkørslen til Oret fra Kirke Værløse.

trekronerrydning Mandag 2. maj kl. 18.30
Rydning af de to langdysser ved Trekroner

I samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen med flere vil rydningen ske ved de to Trekronerdysser. Medbring godt humør, samt grensave, høgenæb og arbejdshandsker.
Skovvæsenet stiller med mandskab, motorsav og forfriskninger.
Før vi går i gang med arbejdet, vil der blive fortalt lidt om dysserne af Arkæologigruppen.
Mødested: Vi mødes på parkeringspladsen neden for dysserne, overfor Rema 1000 og ved Gammel Hareskovvej.
toerv Søndag d. 8. maj kl. 14.00 på Mosegaarden
Det sorte guld

Niels Bødker Thomsen vil fortælle om tørvegravning og tørveproduktion på vores egn. Egnen er rig på moser og småsøer, og igennem alle tider har man gravet tørv. Særlig aktuel og afgørende var tørvegravningen under Anden Verdenskrig, hvor der var flere meget kolde vintre, stor mangel på brændsel og arbejdsløshed. Vores egn er blandt andet blevet kaldt Tørvegravningsegnen. I forbindelse med tørvegravningen er der gjort mange spændende fund fra oldtiden. Der er for eksempel fundet rester af urokser, redskaber fremstillet af urokseknogler og et trepaneret menne-skekranium. Igennem hele oldtiden er der lagt ofre og genstande ned i egnens moser og søer.
forårstur

Søndag den 15. maj 2022 kl. 13-16
Foreningens forårstur

Vi kommer omkring Jonstrup Seminarium og ind i Jonstrupvang. Der bliver fortalt om klædefabrikken, en skåltegnssten fra bronzealderen, Jonstrup bondeby, Jonstrup Seminarium og eleverne under 2. verdenskrig, Sommerkorpset og om de mange flygtninge, der opholdt sig i området under og efter krigen. I Jonstrupvang fortælles der om skovens historie og natur og om Tingstedet, som er en dysse med rillesten. I seminariets gård, hvor der er borde og bænke, nyder vi egne medbragte drikkevarer.
Vi mødes kl. 13 på parkeringspladsen ved Rema 1000 overfor seminariet.
Turen varer til omkring kl. 16.

Søndag 22. maj kl. 14.00
Fra bondebebyggelse til bymidtecenter

I forbindelse med Ole B. Kristensens søndagsfortælling om Bymidens historie den 24. april, mødte der så mange op, at der ikke var plads til alle. Derfor vil der være en gentagelse af fortællingen søndag den 22. maj kl. 14 på Mosegaarden. Medlemmer, som ønsker at deltage, opfordres for en sikkerheds skyld til at give Ole besked pr. tlf eller sms på 42342425. De, der allerede har givet Ole besked, skal naturligvis ikke gøre det igen.

Juni

grundlovsdag240

tine hessner240

Foto: Anders Groth

 

Søndag den 5. juni 2022 kl. 13-16
Grundlovsfest på Mosegaarden med musik og grundlovstale af Tine Hessner, Formand for Kultur, Fritid og Idræt, som fortæller om, hvordan stærke samfund bygger på frihed og rettigheder

Program
Kl. 13.10 Formanden, Anne-Marie Bach, byder velkommen og introducerer dagens taler.
Kl. 13.15. Fællessang.
Kl. 13.20 Grundlovstale af Tine Hessner, som fortæller om historiens betydning, og om fred i Danmark og den store verden omkring os.

Værløse Folkemusikanter vil derefter spille de gode gamle numre, og vi håber, at mange vil nyde det sociale samvær i Mosegaardens lille frilandsmuseum bag hovedbygningen.
Det vil være muligt at købe kaffe med kage, øl, vand og vin.
På glædeligt gensyn på Mosegaarden, Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse

1. Udsigt over Brænteljung240  Onsdag d. 8. juni kl. 18.30 -
Aftenvandring

En skovvandring omkring Skovlyst. Traditionen tro skal vi en tur i den nyudsprungne skov og nyde aftenstemningen i den smukke natur omkring bryggeriet. Vi samles på den nordlige parkeringsplads ved Bryggeriet kl. 18.30. Turen går over Brænteljung til Harevad og videre langs Djævlemosen, hvor vi skal hilse på Djævelen. Tilbage går turen gennem Gisselfeldengen og skoven. Der vil blive fortalt undervejs, men først og fremmest skal vi nyde selskabet og den skønne natur. For interesserede slutter vi af med et lille traditionelt besøg på bryggeriet.

erni afrika

Foto: Erni Lundberg

Søndag d. 19. juni kl. 14.00 med Erni Lundberg på Mosegaarden
Afrikahistorier – fra stenalder og op til i dag
Med udgangspunkt i genstande, man må røre ved, inviterer Erni Lundberg, der har besøgt Østafrika gennem en årrække med speciel fokus på det historiske, til en spørgetime med et bredt tema. Vi skal prøve at forestille os, hvordan ”abemennesker” levede for en million år siden ved at undersøge deres efterladte redskaber af sten. Da ”abemenneskene” efterhånden udviklede sig, og de kom til at ligne nogle som os, blev deres stenredskaber anderledes. Tag tingene i hånden og tænk: Ligner vores stenalderting nogle af deres? Typiske genstande, brugt af de mange stammer, kan også være udgangspunkt for en diskussion om kultur og levevis for en stammeopdelt befolkning – fra for kort tid siden og op til i dag.

Juli  
Ingen planlagte arrangementer  
August

jennydukke240

Søndag d. 7. august kl. 14.00
fortæller Conny Laustsen om legetøj på Mosegaarden.
Det er inspireret af den nye særudstilling ”Ikke kun for sjov”, og museets mange legesager på første sal.
Der er et væld af ting at fortælle om, lige fra det meget fine dukkehus, dukketeatrene, der er lavet af Rud. Jacobsen, de mange hjemmelavede ting, som f.eks. det dejlige legekomfur - til de primitive rangler af ben eller et luftrør fra en and m.m.
Atter andre ting, der er fremstillet af fingersnilde folk er dukkestuemøbler lavet af øldåser eller som løvsavs-arbejde.
Museets dukkesamling er meget fin. En særstatus har den gamle ”Jenny Linddukke”, et af tidens idoler, ligesom Shirley Temple var det noget senere som påklædningsdukke. (Rollemodeller).
Hvorfor er der ikke så meget drengelegetøj - i forhold til alt det til pigerne?

nyrunesten kort 240

Onsdag d. 17. august kl. 18.30 -
Aftenvandring i Storskoven nær Kulhus

Turen med kort er beskrevet i Bavnen 2/2022, side 19, og Per Lotz vil være vores guide. Vi skal se den nyopdagede nye nyristede runesten syd for Store Kobberholm, og der vil blive fortalt om systemet af karpedamme i området. Vi mødes ved Mosegaarden og med opsamling på parkeringspladsen som angivet ved og øst for Kulhus.

Klik på kortet for at se det større.

hvdag22 Søndag 21. august kl. 10-14
Høst- og håndværksdag i Farum

I samarbejde med Furesø Museer er der et marked, hvor du selv kan prøve håndværk eller se nærmere på arkæologiske fund – og meget andet!
Sted: Skolelandbruget, ved Ellegården og ved Cornelen, Stavnholtvej 168-171, 3520 Farum

trekroner240

Foto: Niels B. Thomsen

Søndag den 28. august kl. 13.00
Arkæologiens Dag 2022

Dagens tema er dysser og stenanlæg med fokus på astroarkæologi, og vi besøger tre områder: Ved Syvstjernen, Hørgen og Trekroner, og mellem disse køres i egne køretøjer. Der holdes kaffepause til medbragte
forfriskninger. Se evt. omtale i Bavnen 2020/2, hvor astroarkæologien berøres kort.
Mødested: P-pladsen ved Syvstjernehus

September 
bymidte64

Søndag 11. september kl. 14.00
Efterårsturen om Bymidten

Den populære byvandring, hvor Ole B. Kristensen fortæller om Bymidtens historie

Mødested: Mosegaarden, Skovgårds
Allé 37, 3500 Værløse.

Søndag d. 18. september kl. 10.00-12
Skovvandring i Præsteskoven


Vi skal gå langs oldtidsvejen, den såkaldte Vandskelsvej. Vi kommer forbi den rekonstruerede Maglehøj og Ryethøj. Her er vandskellet meget markant. Videre til dysserne i Præsteskoven ved de tolv hulveje. Vi går langs Farum Sø og tilbage gennem Præsteskoven og oplever de gamle oldtidsagre.

Start ved Mosegaarden kl. 10 og opsamling ved Olaf Becks Allé hvor de to veje Lærkehaven og Kastaniehaven løber ud i alléen.

mosegaardsplads

Søndag d. 18. september kl. 14.00

fortæller Niels B. Thomsen om stenene på Mosegaardens gårdsplads. Om gårdspladsen som Mosegaardens centrale plads for aktiviteter og om brolægningen, sokkelsten og om de mange andre spændende sten udstillet på pladsen, som for eksempel, kværnsten, rillesten, portsten og vejmandssten.

Oktober 
 gadekaershuset

Søndag 9. oktober kl. 14

fortæller Tove Jensen om Gadekærshuset og brandene i Lille Værløse. Gadekærshuset fik nyt liv som
museumsbygning, da det da nedrivningsdømte hus blev reddet af Gadekærsgruppen og blev til en del af det lille ”frilaaflystndsmuseum” ved Mosegaarden. De voldsomme brande, som hærgede Lille Værløse var medvirkende til nogle gårdudflytninger i den ellers stjerneudskiftede landsby.

 ebbatramp

Mandag d. 10. okt. kl. 19
Foredrag om Ebba Tramp fra Værløsegård.


Gitta Bechshøft fortæller om sin bog, der især omhandler Ebba Tramps heltemodige indsats i Rusland: Under revolutionen hjalp hun sønderjyske krigsfanger til Danmark. 
Sted: Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse.

November
kajsavis

Søndag 13. november kl. 14.00

fortæller Morten Mortensen om Kaj og hans avis. Kajs Avis Museum er et af de få museer, som er opført og
åbnet i hovedpersonens levetid. Kom og hør historien om den legendariske avisudgiver Kaj Øgaard
Sørensen.

December
aebleskiver

Søndag 11. december
Julecafé.

Nærmere oplyses senere

 

Bestyrelsesmøder 2022
Alle afholdes på Mosegaarden, kl. 19.00

Onsdag den 26. januar, onsdag den 6. april, onsdag den 18. maj, onsdag den 24. august, onsdag den 12. oktober, onsdag den 30. november.

Arkæologigruppen afholder onsdagsmøder