Kend din egn-seminar 2021 for alle interesserede


Værløseegnens Historiske Forening afholder her i efteråret 2021 det Kend din egn-seminar, der er blevet udskudt et par gange. Deltagerne vil
her blive inddraget i en del af Furesøegnens spændende historie.

Om de tre Værløsemalere, om tegner og illustrator Ib Friis og de fortællinger han illustrerede samt en ”Lyrik- og forfatteraften” med sang og musik og i den forbindelse om kunstnerlivet på Kulhus.

Bemærk venligst, at alle tidligere tilmeldte stadig står først på tilmeldingslisten. 

Tilmelding til seminaret. Seminaret er gratis og åbent for alle interesserede. Der tilstræbes 60 deltagere efter ” først til mølle princippet”. Tilmelding til Niels Bødker Thomsen, telefon: 4448 1808 eller Her kan du sende en besked til Niels. Ved tilmelding oplyses foruden navn og adresse, telefonnummer og meget gerne e-mailadresse.

Program

ibtegning240 Onsdag den 8. september kl. 19.00
Kend din egn-seminar 2021

Om tegneren og illustratoren Ib Friis. Ib Friis har illustreret en lang række undervisningshæfter og publikationer om egnens oldtid og historie. Med sine fantastiske og humørfyldte tegninger befolker Ib Friis Værløses historie med oldtidsmennesker, barske håndværkere, solide bønder og fattige husmænd, med børn, tandløse kællinger og fuldbarmede kvinder. Tegninger der indirekte fortæller om tegneren, og som gør lokalhistorien levende for os allesammen. En præsentation ved medlemmer af Fortællergruppen fra Værløseegnens Historiske Forening.

Sted: Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse
vaerloesemalerne240 

Onsdag den 15. september kl. 19
Kend din egn-seminar 2021,

hvor temaet er de tre Værløsemalere, Hans Christian Martinus Knudsen, Rudolf Jacobsen
og Edvard Johannes Sarvig. En række malerier fra Furesø Museer og privatsamlinger vil blive gennemgået. Gennemgangen skal belyse, hvordan Værløsemalerne blev påvirket af samtidige malere, Værløseskolens særkende og de tre maleres særkender. Malernes personhistorie og tilhold til vores egn - og ikke mindst malernes betydning for lokalhistorien - vil blive omtalt.
En gennemgang ved Niels Bødker Thomsen fra Historisk Forenings Fortællergruppe.

Sted: Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse

kulhus240 

Mandag den 27. september kl. 19.00
Kend din egn-seminar 2021


Sidste afdeling af Kend din egn-seminar 2021 finder sted mandag den 27. september kl. 19.00 i Satellitten. Det er den såkaldte ”lyrikaften”, hvor vi vil få smagsprøver på tekster og musik af nogle af de kunstnere, som har haft deres gang på Furesøegnen.

Til at hjælpe os igennem får vi besøg af fire musikere fra Visens Venner, som vil underholde med både nye og gamle sange. Derudover vil der bl.a. være et indslag med en musiker fra Det Kongelige Kapel. Det bliver en spændende aften, hvor vi efter coronabegrænsningerne igen får mulighed for fællessang.

Der har tidligere været krav om tilmelding, men da der er en del ledige pladser er alle velkomne til denne aften.Sted: Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse