Til denne efterårstur i Bøndernes Hegn og Aldershvile Skov kunne vi nyde den dejlige natur og se på de mange kulturspor langs vejen. Turens højdepunkt var besøget på Højnæsbjerg i kote 48 m, et af områdets højeste punkter. Her er fundet spor af de tidligste jægere på vores egn. Udsigten fra bjerget over deres jagtterræn har været optimal.   

28 turdeltagere oplevede denne spændende tur, hvor vi kunne glæde os over deltagelse af venner fra vores naboforening "Flækken" fra Lyngby. (http://flaekken.dk/).