Hvis du ønkser det, kan du her hente denne side som PDF

ORGANISATIONSPLAN FOR BESTYRELSE, UDVALG MV.

VÆRLØSEEGNENS HISTORISKE FORENING

Ajourføres efter generalforsamlingen 19. september 2020 og besluttes på det konstituerende bestyrelsesmø-
de den 23. september 2020
Revideret 29.11.2020

Bestyrelse
Formand: Anne-Marie Bach     Næstformand: Gurli Thuneby
Kasserer: Anette Frederiksen    Sekretær: Conny Laustsen
Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Freddy Arntsen
Niels Bødker Thomsen
Steen Blomquist
Suppleanter: Frank S. Hansen og Hans-Henrik Trærup Madsen

Revisor og revisorsuppleant:
Knud Trondhjem (vælges lige år) og Torben Andersen (vælges ulige år), Gotfred Blom, revisorsuppleant

Udvalg og grupper

Arrangementsudvalg
Arrangementer, Grundlovsdag samt Generalforsamling, Forårstur, skovture, foredrag, arrangementer med FLF samt museumsfortællinger og lignende. Indberetninger til diverse kalendere
Medlemmer:
   • Tove Jensen, formand
   • Conny Laustsen, referent +kontakt til bestyrelsen
   • Niels Bødker Thomsen
   • Ib Christensen
   • Anne-Marie Bach
   • Ole B. Kristensen
   • Frank Severin Hansen
   • Hans-Henrik Trærup Madsen
   • Morten Mortensen

Fortællergruppen (under arrangementsudvalget)
   - Niels Bødker Thomsen, tovholder
   - Morten Mortensen
   - Tove Jensen
   - Conny Laustsen
   - Ole B. Kristensen
Associerede medlemmer;

   - Erni Lundberg
   - Hans Aagaard
   - Hans-Henrik Trærup Madsen
   - Mads Pedersen
 

Studiegrupper (etabl.2020/21)
   • Studiegruppen om vejnavne (Steen Blomquist, Annette Winkel, Dieter Bolt og Niels Bødker Thomsen)
   • Studiegruppen om Jonstrup (området) ej begyndt (Niels Bødker Thomsen, Signe Holm-Larsen m.fl.)
   • Studiegruppen om Hareskovby (Mogens Persson m.fl.)
   • Studiegruppen om svenskerne i Bagsværd og Hareskov (Hans-Henrik Trærup Madsen m.fl)
   • Læsegruppen med æselører (Mads Pedersen)
   • Studiegruppen om typologi, starter efter Covid, (Niels Bødker Thomsen m.fl.)
   • Studiegruppen om oldtidssager ej begyndt (Niels Bødker Thomsen, Erni Lundberg m.fl.)

Arkæologiudvalg
Formidling af arkæologi og egnens fortid, samarbejde med Museum Nordsjælland og Furesø Museer samt Naturstyrelsen på disses områder. Under Arkæologiudvalget fungerer Furesø Arkæologigruppe (fuark), og hertil er knyttet Furesø Detektorgruppe (fude)
Medlemmer:
   - Niels Bødker Thomsen, formand
   - Nils Hyberst Kjeldsen
   - Per Lotz
   - Erni Lundberg
   - Jan Frölich
   - Freddy Arntsen (Formand detektorgruppe (FUDE) og webmaster for fuark
   - Pusser Janhvit
   - Stig Andersen (detektorgr.)

Skovvandringer
   - Niels Bødker Thomsen

Skovdatabasen
   o Klaus Koed (tovholder)
   o Niels Bødker Thomsen
   o Erni Lundberg
   o Per Lotz
   o Dieter Bolt (administrator)

Redaktionsudvalg
Bavnen, årsskriftet, hjemmesider, nyhedsbreve, udgivelser og lignende
Medlemmer:
   - Gurli Thuneby, formand
   - Niels Bødker Thomsen
   - Annette Winkel
   - David Holst (Opsætning Bavnen og årsskriftet mv. og kontakt med bogtrykker, fotoarkiv)
   - Dieter Bolt (Webmaster for vaerloesehistorie og furesoehistorien, nyhedsbreve og maillister)
   - Hans Christensen

Interviewgruppen, særlige opgaver
   - Gurli Thuneby (tovholder)
   - Annette Vinkel
   - Steen Abra
   - Lone Birkmose Johansen
   - Connie Nielsen
   - Gotfred Blom
   - Hans Christensen

 

Ad-hoc grupper

Værløseegnens Historiske Forenings Venner (VHF venner)
Ad hoc gruppe til praktiske arbejder ved generalforsamling, grundlovsdag m.m.
Følgende personer er villige til at hjælpe til med praktiske ting ved store arrangementer:

     - Ib Christensen
     - Jan Frölich
     - Finn Laustsen (incl. praktisk hjælp)
     - Hans-Henrik Trærup Madsen
     - Steen Blomquist
     - Valter Møller Jensen (især om Kajs Museum incl. praktisk hjælp)
     - Mads Pedersen
     - Bjørn Brendstrup
     - Per Lotz
     - Freddy Arntsen
     - Erni Lundberg
     - Anne-Marie Christensen
     - Ulla Rødgaard
     - Giesela Barth
     - Lene Johansen
     - Hanne Jensen
     - Kirsten og Eigil Andersen
     - Tove Jensen
     - Conny Laustsen
     - Højtaleranlæg med mikrofon: Niels Bødker Thomsen

Tilbygningsgruppe (inaktiv)
     - Tovholder Steen Abra
     - Niels Bødker Thomsen
     - Gurli Thuneby
     - Hans Christensen
     - Ad. Hoc. Connie Nielsen

Søndagscafé (under pandemien er den lukket)
Museet indkøber kaffe/fløde, Anette Frederiksen opgør pengekassen, og søndagsnøglevagter køber brød

Julearrangement (under pandemien - aflyst)
Museet indkøber kaffe/fløde, Anette Frederiksen. Arrangementudvalget forestår en udendørs-aktivitet incl. quiz, den varme gløgg tilberedes af julestueudvalgets hjælpere
Tovholder: Tove Jensen i samarbejde med Furesø Museer og med støtte fra Mosegaardens kontor

Tilknyttede personer, der benyttes ved særlige lejligheder
Tilknyttede personer:
     - Fortællergruppen
     - Ole B. Kristensen (Knud Hjortø-gruppen)
     - Troels Brandt (historiske foredrag)
     - Signe Thomsen (historiske foredrag)
     - Steen Blomquist (alle slags taler incl. foredrag)
     - Erni Lundberg (Ressourceperson Skoletjeneste/Skolen i virkeligheden)
     - Studiegrupper (speciale, emner)

 

Repræsentation

Repræsentanter i bestyrelsen for Furesø Museer
     o Gurli Thuneby
     o Steen Blomquist
     o Anne-Marie Bach (suppleant)

Repræsentanter i DLF
Besluttes fra år til år

Samarbejdsudvalg til Farum Lokalhistoriske Forening
Kontakt, koordinering af tiltag, datoer og temaer
Medlemmer (fra VHF):
     o Gurli Thuneby (tovholder)
     o Niels Bødker Thomsen
     o Tove Jensen

Naturgruppen i Værløse
Repræsentant for Værløseegnens Historiske Forening:
Niels Bødker Thomsen

Fond oldtidsveje, Repræsentant for Værløseegnens Historiske Forening:
Niels Bødker Thomsen

Kulturelt Samråd, Formand Tue Bertelsen
Repræsentant for Værløseegnens Historiske Forening:
Vacant

Kontakter i Jonstrupsamlingens Frivilliggruppe
     - Signe Holm-Larsen (tovholder)
     - Frank S. Hansen
     - Connie Nielsen

Foreningen praktisk set

Foreningens IT
Webmaster: hjemmesider, nyhedsbreve, maillister
Dieter Bolt for vaerloesehistorie og furesoehistorien samt diverse databaser
Webmaster: fuark - Freddy Arntsen for fuark
FaceBook: 3500 Værløse - Frank S. Hansen og Freddy Arntsen

Layout og tryk
Opsætning årsskriftet, Bavnen, foldere, brochurer og lignende foreståes af David Holst

Medlemslister, følgebrev til årsskrift
     - Anette Frederiksen
     - Conny Laustsen
     - Elisabeth Abel
     - Support fra Dieter Bolt

 

Forsendelse af årsskriftet
Uddeling, tilrettelæggelse, kuvertering mv.
     - Ib Christensen (tovholder)
     - Vagn Hemmingsen
     - Ulla Rødgaard
     - Steen Blomquist
     - Anette Frederiksen

Fotograf
Fotos til udgivelser, årsskrifter, Bavnen, arrangementer mv
     - Per Lotz
     - Torben Schmidt
     - Connie Nielsen

Fotos til diverse arrangementer:
     - Niels Bødker Thomsen
     - Signe Holm-Larsen

Sang ved møder, arrangementer mv.
Sanghæfter, valg af sange, ledelse af selve sangen, kontakt til pianist
     - Tove Jensen
     - Conny Laustsen

Pianist
     - Mogens Balslev
     - Søren Bjerborg

Omdeling af hvervefoldere, Bavnen mv.
Ole B. Kristensen, fordeling og vedligeholdelse af hvervefoldere, Bavnen, herunder søgning af andre lokaliteter for samme formål
Frank S. Hansen uddeler hvervefoldere i Sydlejren, op til et arrangement i området, fx kvartersvandringer.

Kontakt til Værløse Kirke vedrørende lokaler
     - Arrangementsudvalget
     - Arkæologiudvalget tager selv kontakt ved deres møder

Booking af lokaler tilhørende kommunen
Conny Laustsen

Indberetning til diverse kalendere
Pressesekretær i samarbejde med Tove Jensen og andre relevante om foreningens kalender

Foreningens pressesekretariat
Kontakt til pressen, formidling af presseomtale og annoncer for arrangementer og lignende
     o Bl.a. Anne-Marie Bach, Niels Bødker Thomsen har en tæt kontakt til Mikkel Kjølbye, Frederiksborg Amtsavis,
     o Ole B. Kristensen har kontakt til FuresøAvis.
     o Frank Severin Hansen (og Freddy Arntsen) håndterer foreningens nyheder på FaceBook: 3500 Værløse
     desuden vil Frank S. Hansen formidle foreningens arrangementer via Jonstrup89.

 «««