Rekonstruktionen af Alugods ansigt

 

Tak

1Takket være et fantastisk samarbejde mellem Furesø Kommune, Furesø Museer og Værløseegnens Historiske Forening lykkedes det at samle de nødvendige 75.000 kr. til rekonstruktionen af Alugods ansigt og til en udstilling på Furesø Museer. Her skal rettes en meget stor tak til samarbejdet og de mange borgere, foreningsmedlemmer, ansatte på rådhuset, kommunen, spejderne, erhverv, Fond til fremme af oldtidssti i Nordøstsjælland, Sammenslutningen af Lokalhistoriske Foreninger og ikke mindst til Aage & Johanne Louis-Hansens Fond, der har bidraget til Alugodprojektet.

Alugod tilbage på Retsmedicinsk Institut  
Foto: Niels B. Thomsen  

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Niels Lynnerup (i forgrunden) og Bjørn Skaarup faslægger næsens form
  Foto: Niels B. Thomsen