Genindvielsen af talerstolen i Nørreskoven
Lørdag, 15. Juni 2019, 10:00 - 13:00
Hits : 267
valdemarstenen

Lørdag den 15. juni fra kl. 10 - 13
Genindvielse af talerstolen i Nørreskoven

Den 15. juni 2019 er det 100 år siden, at Valdemarstenen med sin smukke talerstol blev opstillet i Nørreskoven af lokale kræfter i Værløse og Farum.Talerstolen blev indviet i overværelse af ikke mindre end 800 mennesker, der samtidig skulle tage stilling til, hvad pladsen skulle have af navn i al fremtid. Der var fremkommet to forslag:
Valdemarspladsen eller Kaalundspladsen. Henholdsvis opkaldt efterValdemar Sejr og en lokal digter. Med flere hundrede stemmer for og blot 10 imod blev det vedtaget at give pladsen navnet Kaalundspladsen. På denne dag skulle man hvert år på Valdemarsdagen den 15. juni fejre vort flag, Dannebrog, der ifølge sagnet faldt ned fra himlen i Estland i 1219.Fejringen skulle ske ved fortællinger, sang og musik. 
Få år efter 2.verdenskrig gik traditionen i glemmebogen.
Værløseegnens Historiske Forening forsøger nu at få gang i pladsen igen gennem en genindvielse af talerstolen med historiske beretninger, sang og musik. Musikanter og sangere fra Visens Venner i Furesø støtter op om festenog har lovet at ære flaget, digteren H. V. Kaalund og Furesøen gennem sang og musik.
Det er gratis at deltage. Medbring klapstole, tæpper og lignende til at sidde på og også gerne mad og drikkelse til eget behov. 
Sted: Kaalundspladsen (Ligger tæt på Furesøbad)