Vejret var skønt og 14 mennesker med stor energi og  to motorsave gik i gang med at rydde hulvejen fra runddyssen i Præsteskoven og ned til Farum sø. Den gamle vej er nu atter farbar. Fotos Niels Bødker Thomsen