Indtryk fra en velbesøgt generalforsamling Foto: Niels Bødker Thomsen (9 billeder)