37 deltagere mødte op til foreningens Forårstur 2013. Hvert år siden 1948 har der været en Forårstur med formålet - Kend din egn. Ved velkomsten regnede det kort, men herefter skinnede solen. Som billederne viser, blev det en god tur med masser af historie, natur og dejligt samvær.