Efter at være dækket med skrald i omkring 25 år er runddyssen nu ryddet. Først blev birkeskoven omkring dyssen fældet, og herefter blev affaldet fjernet med en entreprenørmaskine og bortkørt. Til sidst blev de fældede træer skåret i stykker og slæbt væk, og dyssekammeret og dyssens overflade blev afrenset og reguleret. Nu ligger dyssen i en lysning i skoven, som før eneboeren begyndte at bruge den som affaldsplads. Man kan komme frem til dyssen ved at følge hulvejssporene fra langdyssen og ind i skoven. Foto: Niels B. Thomsen