31 veloplagte medlemmer fra Farum og Værløse besøgte Helsingør og Flynderupgård. Vejret var ikke det bedste, men humøret var højt og turen meget vellykket. Se referatet fra turen her
Foto: Niels B. Thomsen