• Redaktionsudvalget ledes af Gurli Thuneby. De øvrige medlemmer er: David Holst, Niels Bødker Thomsen, Annette Winkel, Hans Christensen og Dieter Bolt

 • Udvalget refererer til bestyrelsen

 • Udvalget beskæftiger sig med skriftlig formidling, først og fremmest over for  medlemmerne, men også for at tiltrække nye medlemmer
 • Faste udgivelser er:
  - medlemsbladet Bavnen, der udkommer 4 gange om året 
  - årsskriftet Witherløse, der udkommer omkring marts hvert år
  Læs nærmere om Bavnen og Witherløse under publikationer

 • Andre udgivelser:
  - en hvervefolder, en brochure om foreningen med henblik på at hverve nye medlemmer, er udkommet.
  - udvalget etablerer studiekredse. En sådan har udgivet bogen "Furesøborgernes hverdagsliv i Englandskrigenes Slagskygge".
   Læs mere om  Englandskrigene.
  - udvalget kan oprette ad hoc-arbejdsgrupper. En gruppe har skrevet bogen ”UBUDNE GÆSTER – Stemmer fra Værløseegnen om besættelsestiden 1940-1945. 
  Læs mere om Ubudne gæster.

 • Foreningens hjemmeside planlægges i dette udvalg. Webmaster er Dieter Bolt, der gerne modtager forslag til forbedringer. 

  Kommentarer og ideer til såvel de faste udgivelser som studiekredse er velkomne. Henvendelse til Gurli Thuneby, tlf.: 4448 3202 eller send en besked.