• Museumsværtsgruppen varetager tilsynet med Mosegaarden i søndagsåbningstiderne og aflaster det faste personale af og til om hverdagen, når det er nødvendigt. Gruppen deltager af og til også i arrangementer og bestilte rundvisninger. Gruppen refererer til Furesø Museer
  • Gruppen ledes af Elisabeth Abel
  • Gruppen har brug for flere værter og håber, at der blandt foreningens medlemmer er nogle, der er interesseret i at gå ind i værtsordningen
  • Under vagterne er det opsynets opgave at besvare spørgsmål fra gæsterne og sørge for, at de får set så meget som muligt uden at der udøves en egentlig guide-funktion
  • En museumsvært skal være naturlig, venlig og imødekommende. Efterhånden vil vedkommende tillige tilegne sig et godt kendskab til Mosegaardens samlinger og historie
  • Der er ingen alderskriterier. Man må gerne være under 70 år!

Henvendelse kan ske til:
 Elisabeth Abel
 Furesø Museer
 Mosegaarden
 Skovgårds Allé 37
 3500 Værløse
 Telefon: 72 35 61 00. Eller du kan sende Elisabeth en besked.