Furesø Arkæologi- og Detektorgruppen har været tilknyttet Mosegaarden siden 1979, som interesse og arbejdsgruppe. Vi er meget interesseret i at få nye medlemmer.

Kort om vores aktiviteter eller vores hobby, som alle har med arkæologi og fortiden at gøre:

 • Gruppen refererer til bestyrelsen i Værløseegnens Historiske Forening og samarbejder med Furesø Museer og Farum Lokalhistoriske Forening.

 • AFTENMØDER: Hver måned er der på Mosegaarden et foredrag med egne eller eksterne foredragsholdere. Nogle gange tager vi på museumsbesøg, og ser nye arkæologiske udstillinger. Foredragene starter normalt Kl. 19.30. .

 • Skovrekognosceringer og aktiviteter i skoven. Søndag formiddage leder vi efter fortidsspor og i det hele taget spor efter alle tiders aktiviteter i skovene. Alle oplysninger lægges ind i en database, som vi kalder Skovdatabasen. Den skal blandt andet være grundlag for spændende ture og udflugter. Rekognosceringerne starter søndag formiddage Kl. 9.00 fra museet. Spændende og hyggelige ture med masser af motion og frisk luft. Der henvises til Arkæologi- og Detektorgruppens egen hjemmeside.

 • Udgravninger deltager gruppen i, når de er aktuelle, i samarbejde med Hørsholm Egns Museum, der har det arkæologiske ansvar for Fredensborg -, Furesø - og Rudersdal kommune. 

 • ARKÆOLOGIENS DAG. Hvert år afholder vi en Arkæologiens dag for børn og voksne med egnens fortid i centrum.

  Her finder du Arkæologigruppens program for efterår og vinter 2016.
              


  Furesø Detektorgruppe er en del af arkæologigruppen. Kontakt: Freddy Arntsen, Tel.: 9385 0970  eller send en besked.

arkæologiforside

 • REJSER. Hvert år er vi på rejse. Det kan være ture i Danmark eller vore nabolande. Vi har været i Lapland og to gange i Frankrig. Læs om vores Valcamonicatur. Og her kan du se billeder fra Arkæologigruppens bustur til Sønderjylland, august 2010.

 • I samarbejde med Furesø Museers ledelse laver vi arkæologiske udstillinger. Der er altid aktiviteter i gang. Her er mulighed for at udfolde mange talenter og blive klogere på vores egns rige og spændende fortid.

 • Vi vurderer også nye fund og henvendelser til museet. Dette er en del af samarbejdet med arkæologerne på Hørsholm Egns Museum.

 • Vi samarbejder med naboforeninger, er medlem af Sammenslutningen Danske Amatørarkæologer og er i stadig dialog med arkæologerne på Hørsholm Egns Museum.

  Vil du vide mere om Furesø Arkæologi- og Detektorgruppe, kontakt venligst:
  Niels Bødker Thomsen
  Bjørnsholmvej 44, 3500 Værløse
  Telefon: 44 48 18 08
  Her kan du sende en besked til Niels.