Studiegruppen/kurset omhandler flint og fremstilling af de mange forskellige oldsagstyper fra stenalderens forskellige perioder. Er en opsamlet flintgenstand noget eller ikke? Hvor gammel er fundet, og fra hvilken kultur stammer fundet. Hvor er tingene fundet og hermed, hvor var opholdsstederne  i jæger- og bondestenalderen på vores fundrige egn.

Gruppen vil tage udgangspunkt i den funddatabase som er udarbejdet i forbindelse med registreringen af oldsager fundet i Furesøområdet.

Når corona-situationen tillader det og vi kan bevare en kontinuitet i gruppens arbejde vil Arkæologigruppen igangsætte  studiegruppen.

 Du er velkommen til at kontakte Niels Bødker Thomsen, tlf.: 4448 1808 eller send en besked for at komme på en venteliste.

flintsager