Med udgangspunkt i den ældre lokalhistorie kan studiegruppen tage udgangspunkt i egnens veje, udviklingen i vejnettet og historien bag vejnavnene, interessante bygninger og spændende personligheder, som har boet på nogle veje. Mange vejnavne kan henføres til de gårde, hvis jorder blev udstykket, ligesom en del af egnens personligheder har lagt navn til veje. Vi kan indsamle kort over de gamle veje og gårde, samt fotografier og malerier, som viser vores egn fra midten af 1800-tallet og frem til i dag med før- og nu-billeder.

Der kan hentes en bred viden i foreningens årsskrifter og bøger, ligesom mange af foreningens medlemmer kan støtte gruppen i dens arbejde.

Studiegruppens arbejde kan resultere i, at der udarbejdes forslag til Kend din egn-vandreture, som beskriver, hvad man ser på en vandretur rundt om på egnen. Der kan publiceres foldere, holdes foredrag for tilflyttere og udarbejdes hjemmesider eller bøger. Denne studiegruppe iværksættes, hvis der er 3–5, som er interesserede, og det forventes, at vi kan starte primo 2021.

Såfremt du er interesseret kan du kontakte bestyrelsesmedlem Steen Blomquist på mobil 2135 1770 eller send Steen en besked

 

vejstudie

Hvad hedder mon denne vej? Foto: Ballerup Museum.