Studie-, interesse- og arbejdsgrupper

Opfordringen fra Bavnen numer 2/2020 til at være med i interessegrupper eller komme med forslag til emner og aktiviteter har sat en god proces i gang. Der er kommet flere spændende tilbagemeldinger med forslag til emner og samarbejde. Måske ikke overraskende når det tages i betragtning, at det ligger i tiden, at når vi får overskud af tid, vil vi gerne være aktive og bruge tiden og kræfter til meningsfuldt arbejde. At være lidt nørdede er også in, og det er de frivilliges privilegium at kunne beskæftige sig med næsten alt man finder interessant. Intet emne eller aktivitet er for Foreningen bedre end andre. Alle store og små bidrag, der kan danne nye brikker i lokalhistoriens store puslespil og danne gode relationer, er i sagens natur meget velkomne.Foreningen vil som start gå i dialog med de parter som har inviteret til samarbejde, og foreningen opfordrer fortsat alle til at komme med flere forslag og ideer til emner og interessegrupper.En start kunne være, at enkeltperson begynder at samle spredt viden om et emne fra årsskrifter og andre kilder med formål at opbygge ekspertise og herefter inspirere og inddrage andre interessefæller i arbejdet og med tiden, sammen dykke ned i de mere utilgængelige og mere vanskelige kilder, eller udvide emnet. Det er typisk, at der er rigtig mange emner, aktiviteter og mange måder at gribe tingene an på, når viljen og interessen er der.Foreningen har flere ting at tilbyde. Igennem hele foreningens historie, har interessegrupper båret vores arbejde, og vi har en god erfaring med sådanne grupper. Ligeledes har mange af vores medlemmer en god paratviden og kendskab til, hvor viden kan findes. Og endelig er vi vant til at dokumentere, og har midler til at publicere skriftligt materiale. Har du derfor en idé, eller ønske om at komme i gang, så lad os det vide. Når vi har et katalog med muligheder, vil vi invitere til at deltage. Foreningen brænder for sagen!

Ad-hoc-grupper

- Ad-hoc-grupper er som regel koncentreret om en speciel opgave og ”lever” kun den tid, det tager at udføre opgaven
- Ad-hoc-grupperne refererer i sidste ende til bestyrelsen men opererer ofte gennem et udvalg
- Arten af opgaver kan selvsagt være af forskellige typer

Henvendelse om disse grupper kan ske Anne-Marie Bach, tlf.: 4294 4262 eller send en besked

En-mands-grupper

- En-mandsgrupper er som regel koncentreret om opgaver, som bedst udføres af én person
- Udstrækningen af én-mands-opgaver afhænger af opgavens art
- En-mands-grupper refererer i sidste ende til bestyrelsen, men opererer ofte gennem et udvalg.

Tegning: Ib Friis
Tegning:Ib Friis