Ad-hoc-grupper

- Ad-hoc-grupper er som regel koncentreret om en speciel opgave og ”lever” kun den tid, det tager at udføre opgaven
- Ad-hoc-grupperne refererer i sidste ende til bestyrelsen men opererer ofte gennem et udvalg
- Arten af opgaver kan selvsagt være af forskellige typer

Henvendelse om disse grupper kan ske Anne-Marie Bach, tlf.: 4294 4262 eller send en besked

 

En-mands-grupper

- En-mandsgrupper er som regel koncentreret om opgaver, som bedst udføres af én person
- Udstrækningen af én-mands-opgaver afhænger af opgavens art
- En-mands-grupper refererer i sidste ende til bestyrelsen, men opererer ofte gennem et udvalg.

Tegning: Ib Friis
Tegning:Ib Friis