Kulsvier Karl Nielsen, som var den første formand for historisk forening (se BAVNEN, august 2018), er begravet på Kr. Værløse Kirkegård. Indskriften på den smukke gravsten var igen næsten blevet  usynlig. To af foreningens ildsjæle, Hans-Henrik Trærup Madsen og Frank Severin Hansen, har istandsat stenen igen. 

Besøgende på Kirke Værløse Kirkegård vil ved gravstedet også se en QR-kode, der ved scanning via en smartphone viser en artikel om Karl K. Nielsen.

 

 

 

   kkngravsted22akkngravsted22b