Klik på et billede får at få større billeder

Indtryk fra genindvielsen af Valdemarstenen 15. juni 2019. Og som fotografen af disse billeder udtrykte det: 

 

"Så snart vi så John, vidste vi det ville blive en festlig dag. – Her er nogle glimt af de fleste højdepunkter. 

Tak for de mange gode taler, sangene og musikken."

Foto: Per Lotz